Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 4, 1 - 17, 28.12.2017
https://doi.org/10.30803/adusobed.354565

Öz

Kaynakça

 • AKTEPE, A., ERSÖZ, S. (2014). AHP-VIKOR ve MOORA Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde Uygulanması, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 25(1-2), 2-15. BALEŽENTİS, A., BALEŽENTİS, T., BRAUERS, W. K. M. (2012). Personnel Selection Based on Computing with Words and Fuzzy MULTIMOORA, Expert Systems with Applications, 39(9), 7961-7967.
 • BRAUERS, W. K. M., GİNEVİČİUS, R., PODVEZKO, V. (2010). Regional Development in Lithuania Considering Multiple Objectives by the MOORA Method, Technolo¬gical and Economic Development of Economy, 16(4), 613–640.
 • BRAUERS, W. K. M., ZAVADSKAS, E. K. (2006). The MOORA Methodand Its Application to Privatization in a Transition Economy, Control and Cybernetics, Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, 35(2), 445–469.
 • BRAUERS, W. K. M., ZAVADSKAS, E. K., PELDSCHUS, F., TURSKIS, Z. (2008). Multi-Objective Optimization of Road Design Alternatives with an Application of the MOORA Method, ISRARC, 26-29 June, 541-548.
 • CHAKRABORTY, S. (2011). Applications of the MOORA Method for Decision Making in Manufacturing Environ¬ment, The International Journal of Advanced Manufac¬turing Technology, 54(9-12), 1155-1166.
 • DAS, M. C., SARKAR, B., RAY, S. (2013). On the Performance of Indian Technical Institutions: a Combined SOWIA-MOORA Approach, Opsearch, 50(3), 319-333.
 • ERSÖZ, F., ATAV, A. (2011). Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde MOORA Yöntemi”, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Harekat Araştırması.
 • GADAKH., V. S. (2011). Application of MOORA Method for Parametric Optimization of Milling Process, International Journal of Applied Engineering Research, Vol: 1(4).
 • GÖKBAYRAK, Ş. (2010). Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü, Çalışma ve Toplum, 25(2), 141-162.
 • GÜVERCİN, C. H. (2004). Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(02).
 • LEVENT, R. (2013), Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat-Bilgi-Kültür-Haber Platformu, 23 Şubat 2013 Yazısı, http://www.isvesosyalguvenlik.com/dunyada-ve-turkiyede-sosyal-guvenligin-gelisimi/ (Erişim Tarihi: 02.08.2017).
 • KARANDE, P., CHAKRABORTY, S. (2012). “Application of Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) Method for Materials Selection,” Materials and Design, 37, 317-324.
 • ÖZÇELİK, G., ATMACA, H. E. (2014). Satın Alma Süreci İçin MOORA Metodu İle Tedarikçi Seçimi Problemi, III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Trabzon.
 • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (1999). İstatistik Yıllığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sincan Matbaası. Ankara 2000: 2-13.
 • STANUJKIC, D., MAGDALINOVIC, N., STOJANOVIC, S., JOVANOVIC, R. (2012). Extension of Ratio System Part of MOORA Method for Solving Decision-Making Problems with Interval Data, Informatica, 23(1), 141-154.
 • TEPE, S., GÖRENER, A. (2014). Analitik Hiyerarşi Süreci ve MOORA Yöntemlerinin Personel Seçiminde Uygulanması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(25), 1-14.
 • TURE, H. KOÇAK, D., DOĞAN, S. (2017). Multi-MOORA Yöntemi İle Ülke Riski Değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18/3, 824-844.
 • YILDIRIM, B. F., ÖNAY, O. (2013). Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP–MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması, Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi, 24(75), 59-81.

Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 4, 1 - 17, 28.12.2017
https://doi.org/10.30803/adusobed.354565

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki 81 ili sosyal güvenlikle ilgili çeşitli rasyoları baz alarak etkinliklerine göre analiz etmektir.  Çalışmada analize tabi tutulan değişkenler şunlardır: Sosyal güvenlik kapsamının il nüfusuna oranı, sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların il nüfusuna oranı ve iş yeri sayısı çıktı olarak,  sosyal güvenlik kapsamındaki bakmakla yükümlü tutulanların il nüfusuna oranı ve sosyal güvenlik kapsamındaki emeklilerin il nüfusuna oranı ise girdi olarak ele alınmaktadır. Çalışmada etkinlik analizi ise MOORA Yöntemleri ile yapılmaktadır. Bu yöntemi diğer çok kriterli karar verme tekniklerinden ayıran özellik yeni bir yöntem olması, basitlik, matematiksel işlemlerin miktarının az olması ve güvenilir olmasıdır. Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde iki faklı yöntemle yapılan sıralamada ilk beş sırada yer alan illerin genellikle aynı olduğu görülmektedir. Bu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’dır. Bu illerde işgücü ve iş yeri sayısının fazla olması, etkinliği artırmaktadır. Nüfusun kalabalık olmadığı, çalışan sayısının az olduğu küçük şehirlerin ise sıralamada sonlarda yer aldığı sonucuna varılmaktadır. Ülkemizde üretimin ve hizmetin en fazla olduğu bu büyük şehirlerin sıralamada ilk beşte yer alması analizin sonuçlarının güvenilirliğini ortaya koymaktadır. 

Kaynakça

 • AKTEPE, A., ERSÖZ, S. (2014). AHP-VIKOR ve MOORA Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde Uygulanması, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 25(1-2), 2-15. BALEŽENTİS, A., BALEŽENTİS, T., BRAUERS, W. K. M. (2012). Personnel Selection Based on Computing with Words and Fuzzy MULTIMOORA, Expert Systems with Applications, 39(9), 7961-7967.
 • BRAUERS, W. K. M., GİNEVİČİUS, R., PODVEZKO, V. (2010). Regional Development in Lithuania Considering Multiple Objectives by the MOORA Method, Technolo¬gical and Economic Development of Economy, 16(4), 613–640.
 • BRAUERS, W. K. M., ZAVADSKAS, E. K. (2006). The MOORA Methodand Its Application to Privatization in a Transition Economy, Control and Cybernetics, Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, 35(2), 445–469.
 • BRAUERS, W. K. M., ZAVADSKAS, E. K., PELDSCHUS, F., TURSKIS, Z. (2008). Multi-Objective Optimization of Road Design Alternatives with an Application of the MOORA Method, ISRARC, 26-29 June, 541-548.
 • CHAKRABORTY, S. (2011). Applications of the MOORA Method for Decision Making in Manufacturing Environ¬ment, The International Journal of Advanced Manufac¬turing Technology, 54(9-12), 1155-1166.
 • DAS, M. C., SARKAR, B., RAY, S. (2013). On the Performance of Indian Technical Institutions: a Combined SOWIA-MOORA Approach, Opsearch, 50(3), 319-333.
 • ERSÖZ, F., ATAV, A. (2011). Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde MOORA Yöntemi”, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Harekat Araştırması.
 • GADAKH., V. S. (2011). Application of MOORA Method for Parametric Optimization of Milling Process, International Journal of Applied Engineering Research, Vol: 1(4).
 • GÖKBAYRAK, Ş. (2010). Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü, Çalışma ve Toplum, 25(2), 141-162.
 • GÜVERCİN, C. H. (2004). Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(02).
 • LEVENT, R. (2013), Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat-Bilgi-Kültür-Haber Platformu, 23 Şubat 2013 Yazısı, http://www.isvesosyalguvenlik.com/dunyada-ve-turkiyede-sosyal-guvenligin-gelisimi/ (Erişim Tarihi: 02.08.2017).
 • KARANDE, P., CHAKRABORTY, S. (2012). “Application of Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) Method for Materials Selection,” Materials and Design, 37, 317-324.
 • ÖZÇELİK, G., ATMACA, H. E. (2014). Satın Alma Süreci İçin MOORA Metodu İle Tedarikçi Seçimi Problemi, III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Trabzon.
 • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (1999). İstatistik Yıllığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sincan Matbaası. Ankara 2000: 2-13.
 • STANUJKIC, D., MAGDALINOVIC, N., STOJANOVIC, S., JOVANOVIC, R. (2012). Extension of Ratio System Part of MOORA Method for Solving Decision-Making Problems with Interval Data, Informatica, 23(1), 141-154.
 • TEPE, S., GÖRENER, A. (2014). Analitik Hiyerarşi Süreci ve MOORA Yöntemlerinin Personel Seçiminde Uygulanması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(25), 1-14.
 • TURE, H. KOÇAK, D., DOĞAN, S. (2017). Multi-MOORA Yöntemi İle Ülke Riski Değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18/3, 824-844.
 • YILDIRIM, B. F., ÖNAY, O. (2013). Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP–MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması, Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi, 24(75), 59-81.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ersin YAVUZ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2543-3393
Türkiye


Tahsin AVCI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7243-8541
Türkiye


Abdullah Emre ÇAĞLAR
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4723-4499
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { adusobed354565, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4996}, address = {}, publisher = {Aydın Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {1 - 17}, doi = {10.30803/adusobed.354565}, title = {Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi}, key = {cite}, author = {Yavuz, Ersin and Avcı, Tahsin and Çağlar, Abdullah Emre} }
APA Yavuz, E. , Avcı, T. & Çağlar, A. E. (2017). Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt 4 - Sayı 4 (2017) , 1-17 . DOI: 10.30803/adusobed.354565
MLA Yavuz, E. , Avcı, T. , Çağlar, A. E. "Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi" . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2017 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adusobed/issue/33430/354565>
Chicago Yavuz, E. , Avcı, T. , Çağlar, A. E. "Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2017 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi AU - Ersin Yavuz , Tahsin Avcı , Abdullah Emre Çağlar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30803/adusobed.354565 DO - 10.30803/adusobed.354565 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 4 IS - 4 SN - -2148-4996 M3 - doi: 10.30803/adusobed.354565 UR - https://doi.org/10.30803/adusobed.354565 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi %A Ersin Yavuz , Tahsin Avcı , Abdullah Emre Çağlar %T Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi %D 2017 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2148-4996 %V 4 %N 4 %R doi: 10.30803/adusobed.354565 %U 10.30803/adusobed.354565
ISNAD Yavuz, Ersin , Avcı, Tahsin , Çağlar, Abdullah Emre . "Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 4 (Aralık 2017): 1-17 . https://doi.org/10.30803/adusobed.354565
AMA Yavuz E. , Avcı T. , Çağlar A. E. Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi. Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute. 2017; 4(4): 1-17.
Vancouver Yavuz E. , Avcı T. , Çağlar A. E. Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 4(4): 1-17.
IEEE E. Yavuz , T. Avcı ve A. E. Çağlar , "Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi", Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 4, sayı. 4, ss. 1-17, Ara. 2017, doi:10.30803/adusobed.354565

Adnan Menderes University Institute of Social Sciences Journal’s main purpose is to contribute to the social sciences at national and international level, to create a respected academic ground where scientists working in dis field can share the unique and remarkable works.