Yıl 2017, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 45 - 50 2017-07-04

Assessment of Land Consolidation Effectiveness in the Hamzabali Village of Aydin-Yenipazar
Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması

Necdet DAĞDELEN [1] , Safiye Pınar TUNALI [2] , Talih GÜRBÜZ [3] , Selin AKÇAY [4] , Ersel YILMAZ [5]


This study was conducted to asses the effectiveness of land consolidation on Aydın-Yenipazar, Hamzabali Village. The materials used in the study consist of the data obtained from the questionnaire carried out with 50 holdings in the village and the data obtained from the related institutions.  In the area where land consolidation applied, 2 main indicators were selected to determine the activity of land consolidation. The water use efficiency and the physical efficiency have been used as the two basic indicators in order to determine the efficiency of land consolidation. The effect of consolidation on the water use efficiency, transportation efficiency, the farm size and number of parcels have been analysed under these indicators. Consolidation and irrigation rates have been analysed. The total parcel number has decreased about 63%. Consolidation and irrigation rates are specified to be 46% and 94.68% respectively. The total rectangle plot shape has increased from 27.03% to 77.11%. All parcels are provided with a road and an irrigation system.  


Bu çalışma, Aydın İli, Yenipazar İlçesi Hamzabali Köyünde uygulanan arazi toplulaştırmasının etkinliğini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Köyde bulunan 50 işletmeci ile yapılan anket verileri ve ilgili kurumlardan alınan veriler çalışmanın materyalini oluşturmaktadır. Toplulaştırmanın etkinliğini belirlemek amacıyla 2 ana gösterge seçilmiştir. Bunlar; su kullanım etkinliğinin ve fiziksel etkinliğin belirlenmesidir. Bu göstergeler altında toplulaştırmanın sulama etkinliğine, ulaşım etkinliğine, parsel şekline, büyüklüğüne ve sayısına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada toplulaştırma oranı ve sulama oranı göstergeleri kullanılmıştır. Toplulaştırma ile toplam parsel sayısında %63 azalma olmuştur. Toplulaştırma oranı %46 ve sulama oranı %94.68 olarak belirlenmiştir. Toplulaştırma ile dikdörtgen parsel sayısı %27.03’den %77.11’e yükselmiştir. Bütün parseller yola ve sulama sistemine kavuşmuştur. 


 • Anonim (2013) Aydın Tarım Master Planı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Aydın.
 • Anonim (2016) Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi Kayıtları, Aydın.
 • Arıcı İ (1986) Arazi toplulaştırmasının kültürteknik çalışmaları içerisindeki yeri ve önemi. I. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 15-18 Mayıs 1986, Adana, 75-90.
 • Arıcı İ (1994) Arazi Toplulaştırması. U.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları, Bursa.
 • Arıcı İ, Akkaya Aslan ŞT (2010) Arazi Toplulaştırma Plan ve Projelemesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, Bursa.
 • Arıkan R (2011) Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Arslan H, Tunca E (2013) Arazi Toplulaştırmasının Sulama Projelerinin Performansı Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 28(3): 126-133.
 • Ballı B (2005) Türkiye’de toplulaştırmaya yönelik politikalar ve Avrupa Birliğinde yeni toplulaştırma ve kırsal kalkınma yaklaşımları. Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Sempozyumu, 15-16 Eylül 2005, Konya, 100-141.
 • Çelebi M (2010) Toplulaştırmanın Karaman İlinde Sulama ve Diğer Tarımsal Faaliyetlerin Verimliliği Üzerinde Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3(2): 1-6.
 • Değirmenci H (1997) Sulama yönetiminde izleme ve değerlendirmenin etkinliği üzerinde bir araştırma., Doktora Tezi (Basılmamış), Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Ercan F (1973) Türkiye’de Arazi Toplulaştırma Çalışmaları. Köyişleri Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Kara M (1984) Sulama Şebekelerinde Sulama Oranı-Arazi Parçalanması-Şebeke Yoğunluğu İlişkileri ve Türkiye’ deki Durum Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • Kır M (2012) Sinop Boyabat Cemalettin Köyü arazi toplulaştırmasının tarımsal altyapı hizmetleri yönünden değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Kumbasaroğlu H, Dağdemir V (2007) Erzurum Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Parçalılık Durumuna Göre Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38 (1): 49-58.
 • Takka S (1993) Arazi Toplulaştırması. Kültürteknik Derneği Yayınları, Ankara.
 • Uçan K (1998) Kahramanmaraş sulamasında sulama suyu etkinliginin belirlenmesi. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Uçar Y (1995) Konya Çumra Küçükköy’de arazi toplulaştırmasının alt yapı hizmetlerine ve sulama oranına etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Vermillion DL, Samad M, Pusposutardjo S, Arif SS, Rochdyanto S (1999) An Assessment of the Small-Scale Irrigation Management Turnover Program in Indonesia. International Water Management Institute, Resarch Report:38, Colombo, Sri Lanka, 36s.
 • Yağanoğlu AV, Okuroğlu M, Hanay A (2000) Arazi Toplulaştırması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:159, Erzurum.
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Yazar: Necdet DAĞDELEN
Kurum: ADNAN MENDERES UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Safiye Pınar TUNALI
Kurum: ADNAN MENDERES UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Talih GÜRBÜZ
Kurum: ADNAN MENDERES UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Selin AKÇAY
Kurum: ADNAN MENDERES UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Ersel YILMAZ
Kurum: ADNAN MENDERES UNIV
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { aduziraat295348, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {45 - 50}, doi = {10.25308/aduziraat.295348}, title = {Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {DAĞDELEN, Necdet and TUNALI, Safiye Pınar and GÜRBÜZ, Talih and AKÇAY, Selin and YILMAZ, Ersel} }
APA DAĞDELEN, N , TUNALI, S , GÜRBÜZ, T , AKÇAY, S , YILMAZ, E . (2017). Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 45-50 . DOI: 10.25308/aduziraat.295348
MLA DAĞDELEN, N , TUNALI, S , GÜRBÜZ, T , AKÇAY, S , YILMAZ, E . "Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 45-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/30199/295348>
Chicago DAĞDELEN, N , TUNALI, S , GÜRBÜZ, T , AKÇAY, S , YILMAZ, E . "Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 45-50
RIS TY - JOUR T1 - Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması AU - Necdet DAĞDELEN , Safiye Pınar TUNALI , Talih GÜRBÜZ , Selin AKÇAY , Ersel YILMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.295348 DO - 10.25308/aduziraat.295348 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 50 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.295348 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.295348 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması %A Necdet DAĞDELEN , Safiye Pınar TUNALI , Talih GÜRBÜZ , Selin AKÇAY , Ersel YILMAZ %T Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması %D 2017 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 14 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.295348 %U 10.25308/aduziraat.295348
ISNAD DAĞDELEN, Necdet , TUNALI, Safiye Pınar , GÜRBÜZ, Talih , AKÇAY, Selin , YILMAZ, Ersel . "Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Temmuz 2017): 45-50 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.295348
AMA DAĞDELEN N , TUNALI S , GÜRBÜZ T , AKÇAY S , YILMAZ E . Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 45-50.
Vancouver DAĞDELEN N , TUNALI S , GÜRBÜZ T , AKÇAY S , YILMAZ E . Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 50-45.