Yıl 2018, Cilt 15 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 8 2018-06-30

Determination of Citrus Pests and Infestation Rate of The Important Ones in Citrus Nurseries and Newly Established Citrus Orchards in Aydın Province
Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması

Sezer YÜCEL [1] , Hüseyin BAŞPINAR [2]


It was aimed to determine pests and their infestation rates in citrus nurseries and citrus groves newly established in this study. Studies were conducted in three nurseries and in five newly established Satsuma mandarin groves having at least 500 seedling in each in the years of 2014-2015. Observations were made on the seedlings in an adequate numbers every two weeks both in the nurseries and groves. Pests were sampled for their identifications.
As a result, Helix aspersa (Gastropoda: Helicidae), Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae), Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae), Dialeurodes citri (Hemiptera: Aleyrodidae), Aonidiella aurantii (Hemiptera: Diaspididae), Planococcus citri (Hemiptera: PseudoCoccidaee), Asymmetrasca decedens (Hemiptera: Cicadellidae), and Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillaridae) were determined on the seedlings in nurseries and groves. Infestation rates of the pests were observed during the vegetation, and it was found significantly different both in nurseries and groves. It can be concluded that the differences could be appeard as a result of the climatic factors and different cultural practices in nurseries and groves. 

Bu çalışmada Aydın ilinde turunçgil fidanlıklarında ve yeni kurulmuş turunçgil bahçelerindeki zararlıların saptanması ve bunlardan önemlilerinin bulaşıklık oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmalar 2014 ve 2015 yıllarında, Aydın ilinde mevcut üç fidanlıkta ve her biri en az 500 adet Satsuma mandarin fidanı içeren beş yeni kurulmuş Satsuma mandarin bahçelerinde gerçekleştirilmiştir. Gerek zararlıların saptanması ve gerekse bulaşıklık oranlarının belirlenmesi için her bir çalışma alanından periyodik olarak iki haftada bir gözle kontrol yöntemiyle belirli sayıda fidan incelenmiş ve zararlıların bulaşıklık oranları hesaplanmıştır. Ayrıca türü bilinmeyen zararlıların teşhisi için örnek alınmıştır.

Sonuç olarak gerek fidanlıklarda ve gerekse yeni kurulmuş bahçelerde Helix aspersa (Gastropoda: Helicidae), Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae), Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae), Dialeurodes citri (Hemiptera: Aleyrodidae), Aonidiella aurantii (Hemiptera: Diaspididae), Planococcus citri (Hemiptera: PseudoCoccidaee), Asymmetrasca decedens (Hemiptera: Cicadellidae) ve Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillaridae) türleri saptanmıştır. Bu zararlıların bulaşıklık oranları sezon boyunca izlenmiş ve çalışmanın yürütüldüğü fidanlık ve yeni kurulan bahçelerde bulaşıklık oranlarında dikkat çekici farklılıklar görülmüştür. Bu durumun bahçelerin bulunduğu yerdeki iklim koşulları ve her bir bahçede yapılan uygulamalardaki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

 • Anonim (2012) 14. Uluslararası Turunçgil Kongresine Görkemli Lansman. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Erişim: http://www.akib.org.tr/tr/content.asp? PID={C76B3F72-2978-47BA-B408-9854394D2BE6 (Erişim Tarihi: 03/01/2016).
 • Anonim (2014) UC IPM Online, Statewide Integrated Pest Management Program,University of California, Agricultural and Natural Resources, Erişim: http://www.ipm.ucdavis.edu (Erişim Tarihi: 03/01/2016).
 • Anonim (2015) UC IPM Online, Statewide Integrated Pest Management Program, University of California, Agricultural and Natural Resources, Erişim: http://www.ipm.ucdavis.edu (Erişim Tarihi: 03/01/2016).
 • Anonim (2016) Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Değerlendirme Raporu, 2014-2015OcakAralık. Erişim: http://www.akib.org.tr/files/downloads/arastirmaraporlari/ ysm/yms-degerlendirme-raporu-ocak-aralik-2015.pdf. (Erişim Tarihi: 03/01/2016).
 • Argov Y, Uygun N, Porcelli F, Başpınar H (2012) Aleyrodidae. In: Integrated Control of Citrus Pest in the Mediterranean Region (Vacante, V. And Gerson, U., Eds.) Bentham e Books, UAE.
 • Başpınar H, Öncüer C, Aldemir O, Çakmak İ (1996) Aydın İli Turunçgil Bahçelerinde Turunçgil Yaprak Galerigüvesi, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae)’ nın Genel Durumu, Zararı ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 24-28 Eylül 1996, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ankara, 9-13.
 • Başpınar H, Uygun N (1992) Adana İli Turunçgil Bahçelerinde Asymmetrasca decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli (Homoptera: Cicadellidae)’ in Populasyon Dalgalanmaları ve Zararı Üzerinde Çalışmalar. Türkiye II. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 28-31 Ocak 1992, Adana, 533-540.
 • Dekle G W, Fasulo T R (2009) Brown Garden Snail, Helix aspersa Müller (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Erişim http://edis.ifas.ufl.edu/document_in396 (Erişim Tarihi: 03/01/2016).
 • FAO (2010) Statistical Yearbook of the Food And Agricultural Organization for the United Nations. Erişim: http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e03.pdf (Erişim Tarihi: 03/01/2016).
 • Lazarov A, Grigov P (1961) Karantina Rastenijata Zemizdat, Sofia.
 • Lodos N (1982) Türkiye Entomolojisi II: Genel, Uygulamalı ve Faunistik. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir.
 • Martinez-Ferrer M T, Jacas-Miret J A, Ripolles-Mores J L Aucejo-Romero S (1998) Sampling Plans for Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) for IPM Decisions on Clementines in Spain. IOBC/WPRS Bulletin, 29 (3): 303.
 • Roistacher C N, Bar-Joseph M, Gumpf D J (1984) Transmission of Tristeza and Seedling Yellows Tristeza Virus by Small Populations of Aphis gossypii. Journal of Plant Disease, 68: 494-496.
 • Uygun N (2002) Meyve ve Bağ Zararlıları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 252, Adana.
 • Uygun N, Hermoso de Mendoza A, Başpınar H (2012) Aphididae. In: Integrated Control of Citrus Pest in the Mediterranean Region (Vacante, V. And Gerson, U., Eds.) Bentham e Books, UAE.
 • Uygun N, Karaca İ (1994) Turunçgil Yaprak Galeri Güvesi (Phyllocnistis citrella Stainton) (Citrus Leafminer). Turunçgil Bülteni, Ç. Ü. Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13, 1-2.
 • Uygun N, Karaca İ, Şenal D (2000) Çukurova’ da Yeni Kurulan Bir Turunçgil Bahçesinde Zararlılara Karşı İntegre Savaş Çalışmaları. Türkiye IV. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 12-15 Eylül 2000, Aydın, 157-166.
 • Uygun N, Şekeroğlu E (1981) Yeni Kurulan Turunçgil Bahçelerinde Tüm Savaş Çalışmaları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 150. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, No: 41, 13 s
 • Uygun N, Ulusoy M R, Karaca İ, Satar S (2010) Meyve ve Bağ Zararlıları. ISBN: 978-605-397-067-5. Özyurt Matbaacılık, Adana.
 • Vacante V (2010) Citrus Mites. Identification, Bionomy and Control. CABI International, ISBN-13: 978 1 84593 498 9, MPG Book Group, London.
 • Yoldaş Z, Güncan A, Koçlu T (2011) Seasonal Occurrence of Aphids and Their Natural Enemies in Satsuma Mandarin Orchards in Izmir, Turkey. Türk Entomoloji Dergisi, 2011, 35 (1): 59-74.
 • Yumruktepe R, Uygun N (1994) Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Saptanan Yaprakbiti (Homoptera: Aphididae) Türleri ve Doğal Düşmanları. Türkiye III.Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 25-28 Ocak 1994, İzmir, 1-12.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6812-1173
Yazar: Sezer YÜCEL

Orcid: 0000-0002-8659-7834
Yazar: Hüseyin BAŞPINAR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { aduziraat332423, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {1 - 8}, doi = {10.25308/aduziraat.332423}, title = {Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması}, key = {cite}, author = {YÜCEL, Sezer and BAŞPINAR, Hüseyin} }
APA YÜCEL, S , BAŞPINAR, H . (2018). Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 1-8 . DOI: 10.25308/aduziraat.332423
MLA YÜCEL, S , BAŞPINAR, H . "Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/38785/332423>
Chicago YÜCEL, S , BAŞPINAR, H . "Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması AU - Sezer YÜCEL , Hüseyin BAŞPINAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.332423 DO - 10.25308/aduziraat.332423 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.332423 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.332423 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması %A Sezer YÜCEL , Hüseyin BAŞPINAR %T Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 15 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.332423 %U 10.25308/aduziraat.332423
ISNAD YÜCEL, Sezer , BAŞPINAR, Hüseyin . "Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Haziran 2018): 1-8 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.332423
AMA YÜCEL S , BAŞPINAR H . Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 1-8.
Vancouver YÜCEL S , BAŞPINAR H . Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 8-1.