Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 5 2019-06-30

Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması
Investigation of the Fertilization Biology of Nizip Yaglik, Saurani and Uslu Olives Cultivars

Nurengin METE [1] , Öznur ÇETİN [2] , Mehmet HAKAN [3] , Hülya KAYA [4] , Filiz SEFER [5] , Nurcan ULUÇAY [6] , Uğur GÜLOĞLU [7] , Hükümran GÜL [8] , Oktay SEZGİN [9]


Bu çalışma ile Türkiye zeytin ağaç varlığında önemli bir yer tutan Saurani, Nizip yağlık ve Uslu çeşitlerinin döllenme biyolojileri araştırılmıştır. Bu amaçla 3 yıl süre ile serbest tozlanma, karşılıklı tozlama ve kendileme uygulamaları yapılarak çeşitlerin kendine verimlilik durumu ve uygun tozlayıcıları incelenmiştir. Çalışma neticesinde çeşitlerin kendine verimliliği ve tozlayıcıların etkinlik derecelerinin yıllar arasında değişebileceği görülmüştür. Bununla birlikte, yabancı tozlanmanın kendileme uygulamasına göre birçok durumda meyve tutumunu arttırdığı saptanmıştır. Bu nedenle kendine verimli olduğu düşünülen çeşitlerde dahi yabancı tozlanmanın gerekliliği ortaya konmuştur. Çalışmada, Nizip yağlık çeşidi kısmen kendine verimli olarak değerlendirilmiştir. Memecik ve Kilis yağlık çeşitlerinin Nizip yağlık çeşidi için uygun tozlayıcılar olabileceği düşünülmektedir. Saurani zeytin çeşidi verimlilik indeks değerlerine göre kendine verimli olarak bulunmuştur. Ancak meyve tutumunu arttırmak için Halhalı çelebi, Gemlik, Memecik ve Nizip yağlık çeşitlerinin uygun tozlayıcılar olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Uslu çeşidi de verimlilik indeks değerlerine göre kendine verimli olarak saptanmıştır. Bununla birlikte Gemlik, Memecik ve Erkence çeşitlerinin meyve tutumunu arttırmada etkili olduğu görülmüştür. 

In this study, fertilization biology of Nizip Yaglik, Uslu and Saurani olive cultivars, which  are important  in the population of Turkey’s olive trees, has been researched. The aim of the study have been determinated the self-compatibility status of the cultivars and suitable pollinators by open pollination, cross pollination and self- pollination applications in 3 years. As a result of the study, it has been observed that the cultivars self-compatibility and suitable pollinators may vary from year to year. However, it has been found that cross pollination increases the fertility to self-pollination in many cases. For this reason, the necessity of cross pollination has been revealed in the cultivars even which are thought to be self-pollinated. In the study, the Nizip Yaglik cultivar was partially evaluated as self-compatible. Memecik and Kilis yaglik are thought to be suitable pollinators for Nizip Yaglik. The Saurani olive cultivar has been found to be self-compatible according to the fertility index value. Nevertheless, It is thought that Halhali çelebi, Gemlik, Memecik and Nizip Yaglik cultivars can be used as suitable pollenizers to increase the fruit set in Saurani. Uslu cultivar has been found to be self compatible according to the fertility index value. On the other hand Gemlik, Memecik and Erkence cultivars have been found to be effective in increasing of fruit set.

 • Androulakis II, Loupassaki MH (1990) Studies on Self-Fertility of Some Olive Cultivars ın the Area of Crete. Acta Horticulturae 286: 159-162.
 • Bartolini S, Guerriero R (1995) Self-compatibility in Several Clones of oil Olive cv. Leccino. Hort. Sci., 9: 71-74.
 • Bradley D, Griggs WH, Hartmann HT (1961) Studies on Self and Cros Pollination of Olives under Varying Temparature Conditions. California Agriculture 15:4-5.
 • Çavuşoğlu A (1970) Ege Bölgesinin Önemli zeytin çeşitlerinin Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. E.Ü: Ziraat Fakültesi, Uzmanlık Tezi.
 • Farinelli D, Tombesi A, Hassani D (2008) Self-Sterility and Cross-Pollination Responses of Nine Olive Cultivars in Central Italy. Acta Horticulturae, 791: 127-136.
 • Ferrara E, Papa G, Lamparelli F (2002) Evaluation of the Olive Germplasm in the Apulia Region: Biological and Technological Characteristics. Acta Horticulturae, 586: 159-162.
 • Griggs WH, Hartmann HT, Bradley MV, Iwakiri BT, Whisler JE (1975) Olive Pollination in California. Bulletin 869. University of California, Davies, CA.
 • Kaya H, Tekintaş FE (2006) Aydın İlinde Yetiştirilen Yamalak Sarısı Mahalli Zeytin Çeşidinin Fenotipik Özellikleinin Tanımlanması. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 3(2): 69-76.
 • Lavee S, Taryan, J, Levin J, Haksal A (2002) The Significance of Cross-Pollination for Various Olive Cultivars under Irrigated Intensive Growing Conditions. Olivae, 91: 25-36.
 • Lombardo N, Alessandrino M, Godino G, Madeo A (2006) Comparative Observations Regardding the Floral Biology of 150 Italian Olive (Olea europae L.) cultivars. Adv. Hort. Sci. 20: 247-255.
 • Mete N (2009) Bazı Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Mete N, Mısırlı A, Çetin Ö (2012) Determining the Biology of Fertilization and Pollinators in Some Olive Cultivars. Proceedings of the 4th International Conference on "Olive Culture and Biotechnology of Olive Tree Products". P: 69-74.
 • Mete N, Şahin M, Çetin Ö (2015) Zeytinde Döllenme Biyolojisi. Zeytin Bilimi, 1309-5889. Cilt 5. Sayı 1. S:27.
 • Mete N, Şahin M, Çetin Ö (2016) Determination of Self-Fertility of the 'Hayat' Olive Cultivar Obtained by Hybridization Breeding. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 13(3): 60-64.
 • Mete N, Çetin Ö (2017a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Zeytin Gen Kaynaklarının Araştırılması. Ege Üniversitesi. Ziraat Fak. Dergisi. 54 (4):453-457 ISSN 1018 – 8851.
 • Mete N, Çetin Ö (2017b) Kilis Yağlık Zeytin Çeşidinde Döllenme Sorununun Araştırılması. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 21(4):376-384.
 • Moutier N (2002) Self-Fertility and Inter-Compatibilities of Sixteen Olive Varieties. Acta Horticulturae, 586: 209–212.
 • Sütçü AR (1980) Gemlik Zeytininin Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Uzmanlık Tezi.
 • Unver T, Wu Z, Sterck L, Turktas M, Lohaus R, Li Z, Yang M, He L, Deng T, Escalante F.J, Llorens C, J Roig F, Parmaksiz İ, Dundar E, Xie F, Zhang B, Ipek A, Uranbey S, Erayman M, Ilhan E, Badad O, Ghazal H, Lightfoot D.A, Kasarla P, Colantonio V, Tombuloglu H, Hernandez P, Mete N, Cetin O, Van Montagu M, Yang H, Gao Q, Dorado G, Van de Peer Y (2017) Genome of Wild Olive and the Evolution of Oil Biosynthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2017, 114, E9413–E9422.
 • Vulletin Selak G, Perica S, Poljak M, Goreta S, Radunić M, Hartl Musinov D (2006) Compatibility relationships within and between olive (Olea europaea L.) cultivars. 4. Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation . Slovenian Society for Plant Physiology.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4357-8614
Yazar: Nurengin METE (Sorumlu Yazar)
Kurum: Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4252-0357
Yazar: Öznur ÇETİN
Kurum: Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7353-0323
Yazar: Mehmet HAKAN
Kurum: Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6799-7613
Yazar: Hülya KAYA

Yazar: Filiz SEFER

Yazar: Nurcan ULUÇAY

Yazar: Uğur GÜLOĞLU

Yazar: Hükümran GÜL

Yazar: Oktay SEZGİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aduziraat427871, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {1 - 5}, doi = {10.25308/aduziraat.427871}, title = {Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {METE, Nurengin and ÇETİN, Öznur and HAKAN, Mehmet and KAYA, Hülya and SEFER, Filiz and ULUÇAY, Nurcan and GÜLOĞLU, Uğur and GÜL, Hükümran and SEZGİN, Oktay} }
APA METE, N , ÇETİN, Ö , HAKAN, M , KAYA, H , SEFER, F , ULUÇAY, N , GÜLOĞLU, U , GÜL, H , SEZGİN, O . (2019). Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 1-5 . DOI: 10.25308/aduziraat.427871
MLA METE, N , ÇETİN, Ö , HAKAN, M , KAYA, H , SEFER, F , ULUÇAY, N , GÜLOĞLU, U , GÜL, H , SEZGİN, O . "Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 1-5 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/46053/427871>
Chicago METE, N , ÇETİN, Ö , HAKAN, M , KAYA, H , SEFER, F , ULUÇAY, N , GÜLOĞLU, U , GÜL, H , SEZGİN, O . "Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması AU - Nurengin METE , Öznur ÇETİN , Mehmet HAKAN , Hülya KAYA , Filiz SEFER , Nurcan ULUÇAY , Uğur GÜLOĞLU , Hükümran GÜL , Oktay SEZGİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.427871 DO - 10.25308/aduziraat.427871 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.427871 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.427871 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması %A Nurengin METE , Öznur ÇETİN , Mehmet HAKAN , Hülya KAYA , Filiz SEFER , Nurcan ULUÇAY , Uğur GÜLOĞLU , Hükümran GÜL , Oktay SEZGİN %T Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması %D 2019 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 16 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.427871 %U 10.25308/aduziraat.427871
ISNAD METE, Nurengin , ÇETİN, Öznur , HAKAN, Mehmet , KAYA, Hülya , SEFER, Filiz , ULUÇAY, Nurcan , GÜLOĞLU, Uğur , GÜL, Hükümran , SEZGİN, Oktay . "Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2019): 1-5 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.427871
AMA METE N , ÇETİN Ö , HAKAN M , KAYA H , SEFER F , ULUÇAY N , GÜLOĞLU U , GÜL H , SEZGİN O . Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 1-5.
Vancouver METE N , ÇETİN Ö , HAKAN M , KAYA H , SEFER F , ULUÇAY N , GÜLOĞLU U , GÜL H , SEZGİN O . Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 5-1.