Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 19 - 26 2019-06-30

İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Determination of Mechanism Levels of Farmers in İzmir City

Mustafa Nazım MAVİOĞLU [1] , Ferit ÇOBANOĞLU [2]


Üreticilerin traktör talebi, satın alma davranışları ve kullanım memnuniyetleri, piyasada karar vericiler açısından önemli ipuçları taşımaktadır. Gerçekleştirilen çalışma İzmir yöresinde ikamet eden üreticilerin sahip oldukları mekanizasyon düzeylerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.Çalışmanın ana materyalini, İzmir ilinde, 170 adet çiftçi ile yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi olarak Basit Tesadüfî Örnekleme Yöntemi kullanılmış olup, örnek hacminin hesaplanmasında ise, Oransal Örnek Hacmi Hesaplama formülünden yararlanılmıştır. İlk olarak anket çalışmasından elde edilen veriler Excel bilgisayar programına girilmiştir. Daha sonra, SPSS istatistik paket programını kullanarak veriler için merkezi eğilim ölçüleri, diğer bir deyişle basit tanımlayıcı istatistikler (ortalama, minimum ve maksimum değerler, yüzde oranı vb.) kullanılarak analizler ve değerlendirmeler yapılmıştır.Bu çalışmanın sonucunda, yöre üreticilerinin %60’ına yakınının sadece bir adet traktörünün bulunduğu belirlenmiştir. Üreticilerin yaklaşık olarak yarısının, traktör satın alırken 50 beygirin altında bir güç grubunu tercih etmekte olduğu görülmektedir. Bu da üreticilerin yakıt tüketimine büyük ölçüde önem verdiğini ortaya koymaktadır. Yöre genelinde traktör markalarının tercih nedenleri arasında yakıt, dayanıklılık, yedek parça temini ve yaygın kullanımının olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin, traktör satın almalarındaki faktörler irdelendiğinde; temel faktör olarak deneyim (tarla tatbikatı), kişisel faktör olarak marka değeri, sosyal faktör olarak servis ağı, komşu/arkadaşlar ve baba/kayınpeder, teknik faktör olarak gücü ve dayanıklılığı, ekonomik faktör olarak yakıt tüketiminin olduğu görülmektedir. 

Purchasing behaviors, usage satisfaction, and tractor demand of farmers have important clues for decision makers in markets.The aim of this study is to determine the mechanization levels of the producers residing in İzmir region. Main material of the study is consisted of the primary data obtained from the survey studies performed with 170 enterprises/farmers in Izmir. While Simple Random Sampling is used as a sampling method, it is benefited from Proportional Sampling Formula during calculation of sampling size. Firstly data obtained from the survey studies is entered to Excel computer programmer. And then, analyses and evaluations are carried out using central tendency measures in other way descriptive statistics (mean, minimum and maximum values, percentage rate etc.) for the data by using SPSS statistic packet programmer.As a result;it is determined that only one tractor belongs to 60% of the farmers.It is seen that approximately half of the producers prefer a power group below 50 horsepower when buying a tractor. This shows that the producers attach great importance to fuel consumption. Among the reasons for the preference of tractor brands across the region, fuel, durability, spare parts supply and widespread use have been determined.When investigating the factors of the farmers intended for defining purchasing of the tractors, it can be seen that experience (field application) as major factor, brand value as personal factor, service network, neighbor/friends, and father/father-in-law as social factors, power and durableness as technical factors, fuel consumption as economic factor. 

  • Akıncı İ, Işık A, Kirişçi V, Say SM (1995) Traktör ve Tarım Makinaları Satın Alma Bedellerinin Değerlendirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı: 606-617. 5–7 Eylül, Bursa.
  • Akkaya Ş,Pazarlıoğlu MV (1995) Ekonometri, Anadolu Matbaacılık, 3. Baskı, İzmir.
  • Başar A, Oktay E (2000) Uygulamalı İstatistik 2, Aktif Yayınevi, 2 Baskı, Erzurum.
  • Çobanoğlu F, Yılmaz Hİ, TunalıoğluR, Bozkıran S, Nalbantoğlu A, Yıldız H (2016) Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının Etkisinin Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü(TEPGE),Ankara. http://www.tepge.gov.tr/Dosyalar/Yayinlar/60cb1f74950e42d5b89064553f0446db.pdf
  • Doğruak AU (2002) Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Traktörleri. Teknik Özellikleri ve Yenilikler. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
  • Evcim HÜ, Ulusoy E, Gülsoylu E, Sındır K, İçöz E, (2005) Türkiye Tarımı Makineleşme Durumu. Türkiye Ziraat Mühendisleri VI. Teknik Kongresi, Ankara.
  • Tatlıdil H (1996) Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz. Cem Web Ofset, Ankara.
  • Tavşancıl E (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Yayınevi, Ankara.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 Ankara. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1006.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1764-8332
Yazar: Mustafa Nazım MAVİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mediterranean Agronomic Enstitute of Zaragoza
Ülke: Spain


Orcid: 0000-0002-7706-2993
Yazar: Ferit ÇOBANOĞLU
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aduziraat456982, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {19 - 26}, doi = {10.25308/aduziraat.456982}, title = {İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {MAVİOĞLU, Mustafa Nazım and ÇOBANOĞLU, Ferit} }
APA MAVİOĞLU, M , ÇOBANOĞLU, F . (2019). İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 19-26 . DOI: 10.25308/aduziraat.456982
MLA MAVİOĞLU, M , ÇOBANOĞLU, F . "İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 19-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/46053/456982>
Chicago MAVİOĞLU, M , ÇOBANOĞLU, F . "İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 19-26
RIS TY - JOUR T1 - İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma AU - Mustafa Nazım MAVİOĞLU , Ferit ÇOBANOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.456982 DO - 10.25308/aduziraat.456982 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 26 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.456982 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.456982 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma %A Mustafa Nazım MAVİOĞLU , Ferit ÇOBANOĞLU %T İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 16 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.456982 %U 10.25308/aduziraat.456982
ISNAD MAVİOĞLU, Mustafa Nazım , ÇOBANOĞLU, Ferit . "İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2019): 19-26 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.456982
AMA MAVİOĞLU M , ÇOBANOĞLU F . İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 19-26.
Vancouver MAVİOĞLU M , ÇOBANOĞLU F . İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 26-19.