Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 27 - 33 2019-06-30

The Effect of Harvesting on Quality in Cotton (Gossypium hirsutum L.)
Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi

Hüseyin TERZİ [1] , Mustafa Ali KAYNAK [2]


The study was carried out to determine effect of harvest methods on fiber quality in cotton grown in Efeler, Kocarlı, Incirliova, Soke, Germencik and Nazilli districts of Aydın province, Turkey. The experiment was arranged as randomized complete plots design with two factors. In this study Gloria was used as research material. The effect of locations on ginning percentage, fiber fineness, fiber strength, fiber length and fiber brightness were found to be significant. The ginning percentage, fiber fineness, fiber maturity, fiber strength, color reflectance, yellowness rate of fiber and trash count in fiber were influenced significantly by harvest methods. A significant locationXharvest methods interactions were determined for ginning percentage, fiber fineness, maturity degree of fiber, fiber length and fiber strength measurements. Besides, the lowest fiber color was found in the harvest machine at all locations. The result showed that hand harvest was more appropriate than machine harvest method especially for ginning percentage, maturity degree of fiber, fiber strength, fiber brightness, trash count in fiber and fiber color. On the other hand, machine harvest time was found to be appropriate in terms of yellowness rate of fiber and fiber fineness.

Bu çalışma pamukta makinalı ve elle hasadın kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, Aydın ili, Efeler, Koçarlı, İncirliova, Söke, Germencik ve Nazilli ilçelerinde 2016 üretim yılında yapılmıştır. Çalışmada Gloria pamuk çeşidi bitki materyali olarak kullanılmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre iki faktörlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada, lokasyonlar (ilçeler) arasında çırçır randımanı, lif inceliği, lif uzunluğu, lif kopma dayanıklılığı ve elyaf yansıma değeri özellikleri yönünden, önemli oranda, hasat yöntemleri arasında ise çırçır randımanı, lif inceliği, lif olgunluğu, lif kopma dayanıklılığı, elyaf yansıma değeri, elyaf sarılık değeri ve lifteki çepel sayısı özellikleri yönünden önemli oranda farklılık olduğu, lokasyonXhasat yöntemi interaksiyonunun ise, çırçır randımanı, lif inceliği, lif olgunluğu, lif uzunluğu, lif kopma dayanıklılığı, özelliklerinde önemli olduğu saptanmıştır. Ayrıca tüm lokasyonlarda makine ile toplanan pamukların lif rengi 1-2 derece daha düşük çıkmıştır. Çalışmada, çırçır randımanı, lif olgunluğu, lif kopma dayanıklılığı, elyaf yansıma değeri, lif çepel sayısı ve lif rengi özellikleri yönünden elle hasadın, lif inceliği ve elyaf sarılık değeri özellikleri yönünden ise makinalı hasadın daha uygun olduğu saptanmıştır. 

 • Anonim (2018) TUİK verileri.
 • Bednarz CW, Shurley WD, Anthony WS (2002) Losses in Yield, Quality, and Profitability of Cotton From Improper Harvest Timing. Agronomy Journal, 94: 1004-1011.
 • Cathey W, Meredith WK, Williford JR, Anthony, WS (1986) Effect of Ethophen (prep) on Cotton Yield and Fiber Quality. Beltwide Cotton Conferences, Memphis, 1368-1369.
 • Evcim HÜ, Öz E (1997) Farklı Pamuk Çeşitlerinin Makinalı Hasadında Kantitatif Performansların Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 790-797, Tokat.
 • Evcim HÜ (1996) Pamuk Toplama Makinaları ve Türkiye’ de Pamuk Tarımının Makinalı Hasada Uyarlanması. Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 53-69.
 • Evcim HÜ, Öz E, Tekin B (2007) Kuyruk Mili Tahrikli, Traktöre Bindirilir İki Farklı Tip Pamuk Hasat Makinesinin Nicesel ve Nitesel İş Başarılarının Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilim Dergisi, 3(4): 270-275.
 • Evcim HÜ, Öz E (1998) Comparison of Mechanical and Hand Harvesting of Cotton Regarding Lint Quality Factors Under Turkish Conditions. Proceedings of the World Cotton Research Conference 2, September 6-12, Athens-Greece, 1106-1108.
 • Evcim, Ü (1999) Türkiye Pamuk Tarımında Hasat Girişimleri ve Sonuçları. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı, Lif Teknolojisi ve Tekstili I. Sempozyumu. 28 Eylül- 1 Ekim, Kahramanmaraş, 217-225.
 • Işık A, Sabancı A (1988) Pamuk Hasat Makinaları ve Çalışma Esasları, III. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 424-433.
 • İşcan S, Gültekin E, Aklaş İ, Özbilgili A, Yaşar M, Tepeli E, Karslı Z, Karataş T (2002) Pamuk Mekanizasyonu ve Çırçır Makineleri. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Adana Zirai Üretim işletmesi ve Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Adana.
 • Jost P (2005) Cotton Fiber Quality and the Issues in Georgia. Department of Crop and Soil Sciences Cooperative Extension Services. Bulletin 1289.
 • Karademir E, Karademir Ç, Başbağ S (2005) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasadın Pamuğun Lif Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, I: 321-324.
 • Kaynak MA, Çopur O (1999). Makinalı Hasada Uygun Pamuk Yetiştirme Tekniği. HR.Ü.Z.F.Dergisi, 3(1-2): 67-76.
 • Kaynak MA, Ünay A, Özkan İ, Başal H, Bayındır E (2000) Effect of Machine Picking on Agronomical and Technological Characteristics in Different Cotton Varieties (G. hirsutum L.). Proceedings, FAO- The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for The Mediterranean, 20-24 September 2000, Adana-Turkey,105-108.
 • Kechagia UE (1994) How Far We can Meet Spinners Needs. Paper Presented at ICAC Technical Seminar, Refice, Brazil. ICAC, Washington, DC.
 • Kechagia UE, Harig H (1998) New Perspectives in Improving Cotton Fiber Quality and Processing Efficiency. Proceedings of the World Cotton Research Conference-2, Athens, Greece, 85-93.
 • Krieg DR (2002) Fiber Quality Genetic and Environmental Affectors. Texsas Tech University Lubbock, TEXAS. [www.cottoninc.com/2002ConferencePresentations /Fiber Quality Genetics], Erişim Tarihi:20.07.2017
 • Mayfield WD (1996) Defoliation Effects on Harvesting and Ginning. Beltwide Cotton Conference, I: 93-94.
 • Meredith WRJr (1986) Fiber Quality Variation Among USA Cotton Growing Regions. Proc. Beltwide Cotton Conference. National Cotton Council, 105-106.
 • Meredith WRJr (1984) Quantitative Genetics. In R.J. Kohel and C.F. Lewis (ed.) Cotton. Argon 24, USA, CSSA, Madison, WI,131-150
 • Metzer RB, Supak J (1997) Cotton Harvest-Aid Chemicals. Texas Agricultural Extension Service, Texas, B-1593, 3-7, 143-145.
 • Öktem T, Özdoğan E, Öncü S, Sokat Y (1999) Pamuk Liflerinde Gözlenen Bazı Hatalar. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. 18-19 Mart, Gaziantep.
 • Ören MN, Yaşar B (2003) Türkiye’de Pamuk Hasat Makinesi Kullanımının Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi. Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu Bildirileri, 24-25 Nisan 2003, Antalya, 175-181.
 • Öz E (2001) Makinalı Pamuk Hasadının Pamuk Lif Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Çiftçi Koşullarında Belirlenmesi. Selçuk- Teknik Online Dergisi, 2(2).
 • Öz E, Evcim Ü (2002) Makinalı Hasadın Pamuk Lif Teknolojik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.,39(2): 119-126.
 • Özbek N (2011) Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Lif ve Tohum Özellikleri Arasındaki İlişkinin Saptanması. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Aydın.
 • Özkan N, Görmüş Ö (2002) Harran Ovası Şartlarında, Yaprak Döktürücü Uygulama Dönemlerinin Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1-2): 27-38.
 • Sessiz A, Esgici R, Eliçin AK, Gürsoy S (2012) Makinalı Hasadın Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pamuk Lifinin Teknolojik Özelliklerine Etkisi. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Samsun, 154-159.
 • Shurley D, Bednarz C, Anthony S, Brown SM (2004) Increasing Cotton Yield, Fiber Quality, and Profit Through Improved Defoliation and Harvest Timeliness Issued in furtherance of Cooperative Exteödion Acts of May 8 and June 30, 1914, the University of Georgia College of Agricultural and Environmental Sciences and the U.S. Department of Agriculture cooperating.
 • Silvertooth JC (2001) Crop Management for Optimum Fiber Quality and Yield. The University of Arizona. Cooperative Extension.
 • Silvertooth JC, Norton ER, Brown PW (1998) Evaluation of Planting Date Effects on Crop Growth and Yield for Upland and Pima Cotton, 1997. .cals.arizona.edu/pubs/crops/az1123/az11231d.pdf.
 • Tuncer K, Işık A (1999) Makineli Pamuk Hasadı ve Türkiye’deki Gelişmeler. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu. 28 Eylül-1 Ekim Kahramanmaraş.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Yazar: Hüseyin TERZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4925-2722
Yazar: Mustafa Ali KAYNAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aduziraat457424, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {27 - 33}, doi = {10.25308/aduziraat.457424}, title = {Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {TERZİ, Hüseyin and KAYNAK, Mustafa Ali} }
APA TERZİ, H , KAYNAK, M . (2019). Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 27-33 . DOI: 10.25308/aduziraat.457424
MLA TERZİ, H , KAYNAK, M . "Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 27-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/46053/457424>
Chicago TERZİ, H , KAYNAK, M . "Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 27-33
RIS TY - JOUR T1 - Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi AU - Hüseyin TERZİ , Mustafa Ali KAYNAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.457424 DO - 10.25308/aduziraat.457424 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 33 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.457424 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.457424 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi %A Hüseyin TERZİ , Mustafa Ali KAYNAK %T Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi %D 2019 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 16 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.457424 %U 10.25308/aduziraat.457424
ISNAD TERZİ, Hüseyin , KAYNAK, Mustafa Ali . "Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2019): 27-33 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.457424
AMA TERZİ H , KAYNAK M . Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 27-33.
Vancouver TERZİ H , KAYNAK M . Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 33-27.