Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 45 - 52 2019-06-30

Determination of Adaptation Capabilities of Some Blackberry Varieties in Yozgat Ecology
Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Gülden BALCI [1] , Hakan KELES [2]


This study was carried out to determine the adaptation skills of Jumbo, Chester, Bursa 2 and Bursa 1 blackberry varieties in Yozgat ecological conditions. This study was planned according to experimental arrangement of randomized block which has 3 recurrence and 5 plants in each recurrence.

Regarding with yield per shoot (579.92– 3.003,67 g) and average fruit weight (4.85- 4.97 g) which are one of the most important adaptation criteria Bursa-1 varieties have the highest results. While Jumbo distinguished in both trial years regarding with total soluble solid (%16.10 – 13.6), Bursa 2 was the best variety regarding with the vitamin C.

The results of Bursa 1 varieties in terms of shoot length (67.88 – 152.69 cm), shoot thickness (7.85 – 9.78 cm) and number of shoots (3.58 – 3.00 piece) in the two years of the experiment show that they adapt rapidly to the region in terms of vegetative growth.

Bursa 1 cultivar can be offered for the region on account of average yield per shoot, average fruit weight and plant properties.

Bu çalışma 2017-2018 yıllarında Jumbo, Chester, Bursa 2 ve Bursa 1 böğürtlen çeşitlerinin Yozgat ekolojik koşullarına adaptasyon yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 5 bitki olacak şekilde planlanmıştır. Deneme süresince bitkilerin fenolojik, bitkisel verim ve kalite özellikleri incelenmiştir.

Önemli adaptasyon kriterlerinden birisi olan sürgün başına verim (579.92 – 3.003,67 g) ve ortalama meyve ağırlığı (4.85 – 4.97 g) değerleri bakımından Bursa 1 öne çıkan çeşit olmuştur. Suda çözünebilir kuru madde bakımından her iki deneme yılında da Jumbo çeşidi (%16.10–13.6) öne çıkarken, C vitamini içeriği bakımından Bursa 2 çeşitleri diğer çeşitlerden yüksek bulunmuştur.

Bursa 1 çeşidinin denemenin iki yılında da sürgün uzunluğu (67.88 – 152.69 cm), sürgün kalınlığı (7.85– 9.78 cm) ve sürgün sayısı (3.00 – 3.58 adet) bakımından verdiği sonuçlar vejetatif büyüme bakımından bölgeye hızlı uyum sağladığını göstermiştir.

Sürgün başına ortalama verim, ortalama meyve ağırlığı ve bitkisel özellikler yönünden Bursa 1 çeşidinin Yozgat için öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken çeşit olduğu belirlenmiştir.    

 • Ağaoğlu YS (1986) Üzümsü Meyveler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Ağaoğlu YS (2003) Üzümsü Meyveler Üretimi. Türkiye’de Meyve Üretiminin Geliştirilmesi Çalıştayı, 24 Eylül 2003, Ankara.
 • Ağaoğlu YS, Eyduran SP, Çelik M (2006) Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Ayaş (Ankara) Koşullarında Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül 2006, Tokat, 231–236.
 • Balcı G, Koç A, Keles H, Kılıç T (2017) Yozgat Koşullarında Bazı Çilek Çeşitlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. Meyve Bilimi 4(2): 6–12.
 • Balcı G, Yakupoğlu T (2018) Yarı-Kurak Bölgede Tesis Edilen Bir Üzümsü Meyve Bahçesindeki Toprak Sıkışması. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 6(10): 1412–1418.
 • Benvenuti S, Pellati F, Melegari MA, Bertelli D (2004) Polyphenols, Anthocyanins, Ascorbic Acid and Radical Scavenging Activity of Rubus, Ribes, and Aronia. Journal of Food Science 69(3): 164–169.
 • Cangi R, İslam A (2003) Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Ordu Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar (2000-2002 Gözlem Sonuçları). Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildiri Kitabı, 23– 25 Ekim 2003, Ordu, 344–347.
 • Crandall PC (1995) Bramble Production: The Management Marketing of Raspberries and Blackberries. 147–167, New York.
 • de Souza VR, Pereira PAP, da Silva TLT, de Oliveira Lima LC, Pio R, Queiroz F (2014) Determination of The Bioactive Compounds, Antioxidant Activity and Chemical Composition of Brazilian Blackberry, Red Raspberry, Strawberry, Blueberry and Sweet Cherry Fruits. Food chemistry 156: 362–368.
 • Demirsoy L, Demirsoy H, Bilgener Ş, Öztürk A, Ersoy B, Çelikel G, Balcı G (2006) Samsunda Yapılan Böğürtlen Çeşit adaptasyon Çalışmaları. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül 2006, Tokat, 237–243.
 • Eroğlu Z, Gerçekçioğlu R (2006) İki Ürün Veren Bazı Ahududu (Rubus idaeus L.) Çeşitlerinin Tokat Koşullarındaki Performansları. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül 2006, 244–249, Tokat.
 • Eyduran SP, Eyduran E, Khawar KM, Agaoglu YS (2008) Adaptation of Eight American Blackberry (Rubus fruticosus L.) Cultivars for Central Anatolia. African Journal of Biotechnology 7(15): 2600–2604.
 • Göktaş A, Demirtaş İ, Atasay A (2006) Bazı Böğürtlen ve Frenküzümü Çeşitlerinin Eğirdir (Isparta) Yöresine Adaptasyonu. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül 2006, Tokat, 151–156.
 • Hall HK (1990). Blackberry Breeding. Plant Breeding Reviews 8, 249–312.
 • İslam A, Çelik H, Aydın E (2009) Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Hayrat (Trabzon) Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 10–12 Haziran 2009, Kahramanmaraş, 196–104.
 • Jiao H, Wang SY (2000) Correlation of Antioxidant Capacities to Oxygen Radical Scavenging Enzyme Activities in Blackberry. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48(11): 5672–5676.
 • Kader AA (1991) Quality and Its Maintenance in Relation to The Postharvest Physiology of Strawberry. In: J. J. Luby & A. Dale (eds.), The Strawberry into The Twenty-First Century, Portland, 145–152.
 • Keles H, Akça Y, Ercişli S (2014) Selection of Promising Walnut Genotypes (Juglans regia L.) from Inner Anatolia. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 13(3): 167–175.
 • Kılıç O, Çopur UÖ, Görtay Ş (1991) Meyve Ve Sebze İşleme Teknolojisi Uygulama Kılavuzu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları.
 • Koç A, Balcı G, Ertürk Y, Keles H, Bakoğlu N (2015) Effects of Microorganism Application on Fruit Quality of San Andreas Strawberry Cultivars Under Different Salinity Conditions. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 8(2): 47–51.
 • Murathan ZT (2017) Farklı Rakımlarda Yetişen Hippohae rhamnoides L. Meyvelerinin Antioksidan Kapasiteleri ve Bazı Biyoaktif Özelliklerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(2): 266–277.
 • Rajkumar P, Wang N, EImasry G, Raghavan GSV, Gariepy Y (2012) Studies on Banana Fruit Quality and Maturity Stages Using Hyperspectral Imaging. Journal of Food Engineering 108(1): 194–200.
 • Ramful D, Tarnus E, Aruoma OI, Bourdon E, Bahorun T (2011) Polyphenol Composition, Vitamin C Content and Antioxidant Capacity of Mauritian Citrus Fruit Pulps. Food Research International 44(7): 2088–2099.
 • Reyes Carmona J, Yousef GG, Martínez Peniche RA, Lila MA (2005) Antioxidant Capacity of Fruit Extracts of Blackberry (Rubus sp.) Produced in Different Climatic Regions. Journal of Food Science 70(7): 497–503.
 • Sellappan S, Akoh CC, Krewer G (2002) Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Georgia-Grown Blueberries and Blackberries. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50:2432–2438.
 • Sies H (1997) Oxidative Stress: Oxidants and Antioxidants. Experimental Physiology: Translation and Integration, 82(2): 291– 295. Skrovankova S, Sumczynski D, Mlcek J, Jurikova T, Sochor J (2015) Bioactive Compounds and Antioxidant Activity in Different Types of Berries. International Journal of Molecular Sciences, 16(10): 24673–24706.
 • Wang H, Cao G, Prior R L (1996) Total Antioxidant Capacity of Fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry 44, 701–705.
 • Wang SY, Chen CT, Wang CY (2009) The Influence of Light and Maturity on Fruit Quality and Flavonoid Content of Red Raspberries. Food Chemistry 112(3): 676–684.
 • Zheng W, Wang SY (2003) Oxygen Radical Absorbing Capacity of Phenolics in Blueberries, Cranberries, Chokeberries, and Lingonberries. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51:502–509.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8681-0383
Yazar: Gülden BALCI
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8225-931X
Yazar: Hakan KELES (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aduziraat516592, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {45 - 52}, doi = {10.25308/aduziraat.516592}, title = {Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BALCI, Gülden and KELES, Hakan} }
APA BALCI, G , KELES, H . (2019). Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 45-52 . DOI: 10.25308/aduziraat.516592
MLA BALCI, G , KELES, H . "Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 45-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/46053/516592>
Chicago BALCI, G , KELES, H . "Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 45-52
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi AU - Gülden BALCI , Hakan KELES Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.516592 DO - 10.25308/aduziraat.516592 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 52 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.516592 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.516592 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi %A Gülden BALCI , Hakan KELES %T Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 16 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.516592 %U 10.25308/aduziraat.516592
ISNAD BALCI, Gülden , KELES, Hakan . "Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2019): 45-52 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.516592
AMA BALCI G , KELES H . Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 45-52.
Vancouver BALCI G , KELES H . Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 52-45.