Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 20 - 31, 30.06.2020
https://doi.org/10.17984/adyuebd.510080

Öz

The aim of this phenomenology research is to define the perceptions of middle school mathematics teachers about internship trainers (mentor teachers and university supervisors). The perceptions of participant teachers about internship trainers are examined under three main themes: (i) the importance and contributions of internship trainers in their professional development, (ii) internship trainers' approach to internships and prospective mathematics teachers, (iii) characteristics that internship trainers must have. The results indicate that middle school mathematics teachers have very negative experiences and perceptions about internship trainers.

Kaynakça

 • Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1), 10-20.
 • Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi, 149(1), 26-31.
 • Boz, N., & Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353-368.
 • Day, C., Elliot, B., & Kington, A. (2005). Reform, standards and teacher identity: Challenges of sustaining commitment. Teaching and Teacher Education, 21(5), 563-577.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: Matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 95-105.
 • Erhan-Kurt, G. (2016). Matematik öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik beklentileri nelerdir? Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 279-289.
 • Ersoy, Y. (2005). Teknoloji destekli matematik eğitimine-öğretimine bakışlar-I: Fen lisesi matematik öğretmenlerinin görüşlerinden kesitler. TOJET: The Turkish On Line Journal of Educational Technology.
 • Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103(6), 1013–1055.
 • Güneş, G. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının öğretme öğrenme ortamına yansımaları [Reflection on new primary school mathematics curriculum on the teaching and learning environment]. (Unpublished doctoral thesis), The University of Karadeniz Technical, Trabzon, Turkey.
 • Hacıömeroğlu, G. (2013). The field experiences of student teachers and effective mathematics teaching in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 38(2), 132-142.
 • Karakuş, M., & Yeşilpınar, M. (2013). İlköğretim altıncı sınıf matematik dersinde uygulanan etkinliklerin ve ölçme-değerlendirme sürecinin incelenmesi: Bir durum çalışması [An analysis of activites and measurment-evalaution process in a sixth grade math lesson: A case study]. Pegem Journal of Education and Instruction, 3(1), 35-54.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim okulu matematik dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı [Middle-school mathematics curriculum (grades 6-8)]. Ankara: Author.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Eğitimde FATİH Projesi. Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) matematik dersi öğretim programı [Middle-school (grades 5, 6, 7 and 8) mathematics curriculum]. Ankara, Turkey: Author.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Yazar.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b, 11.08.2018). Uygulama öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. Retrieved from https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/25172143_YYnerge.pdf
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011: International results in mathematics. Chestnut Hill, MA: Boston College.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015: International results in mathematics. Chestnut Hill, MA Boston College.
 • Olson, J. F., Martin, M. O., Mullis, I. V. S., & Arora, A. (2008). TIMSS 2007: Technical report. Chestnut Hill, MA Boston College.
 • Temizöz, Y., & Koca, S. A. Ö. (2010). Matematik öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı konusundaki görüşleri. Egitim ve Bilim, 33(149), 89-103.
 • Uçar, Z. T., & Demirsoy, N. H. (2010). Eski-yeni ikilemi: matematik öğretmenlerinin matematiksel inançları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 321-332.
 • Yükseköğretim Kurumu. (1998). Fakülte-okul işbirliği. Ankara: Author.

Staj Eğitmeni: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinden Yansımalar

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 20 - 31, 30.06.2020
https://doi.org/10.17984/adyuebd.510080

Öz

Bu fenomenoloji araştırmasının amacı ortaokul matematik öğretmenlerinin staj eğitmenlerine (staj öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı) ilişkin algılarını tanımlamaktır. Katılımcı öğretmenlerin staj eğitmenlerine ilişkin algıları üç ana tema altında incelenmiştir: (i) staj eğitmenlerinin mesleki gelişimlerindeki önemi ve katkıları, (ii) staj eğitmenlerinin staja ve matematik öğretmen adayına yaklaşımı, (iii) staj eğitmenlerinin sahip olması gereken özellikler. Sonuçlar, ortaokul matematik öğretmenlerinin staj eğitmenlerine yönelik oldukça olumsuz deneyim ve algılara sahip olduğuna işaret etmektedir.

Kaynakça

 • Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1), 10-20.
 • Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi, 149(1), 26-31.
 • Boz, N., & Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353-368.
 • Day, C., Elliot, B., & Kington, A. (2005). Reform, standards and teacher identity: Challenges of sustaining commitment. Teaching and Teacher Education, 21(5), 563-577.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: Matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 95-105.
 • Erhan-Kurt, G. (2016). Matematik öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik beklentileri nelerdir? Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 279-289.
 • Ersoy, Y. (2005). Teknoloji destekli matematik eğitimine-öğretimine bakışlar-I: Fen lisesi matematik öğretmenlerinin görüşlerinden kesitler. TOJET: The Turkish On Line Journal of Educational Technology.
 • Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103(6), 1013–1055.
 • Güneş, G. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının öğretme öğrenme ortamına yansımaları [Reflection on new primary school mathematics curriculum on the teaching and learning environment]. (Unpublished doctoral thesis), The University of Karadeniz Technical, Trabzon, Turkey.
 • Hacıömeroğlu, G. (2013). The field experiences of student teachers and effective mathematics teaching in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 38(2), 132-142.
 • Karakuş, M., & Yeşilpınar, M. (2013). İlköğretim altıncı sınıf matematik dersinde uygulanan etkinliklerin ve ölçme-değerlendirme sürecinin incelenmesi: Bir durum çalışması [An analysis of activites and measurment-evalaution process in a sixth grade math lesson: A case study]. Pegem Journal of Education and Instruction, 3(1), 35-54.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim okulu matematik dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı [Middle-school mathematics curriculum (grades 6-8)]. Ankara: Author.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Eğitimde FATİH Projesi. Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) matematik dersi öğretim programı [Middle-school (grades 5, 6, 7 and 8) mathematics curriculum]. Ankara, Turkey: Author.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Yazar.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b, 11.08.2018). Uygulama öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. Retrieved from https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/25172143_YYnerge.pdf
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011: International results in mathematics. Chestnut Hill, MA: Boston College.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015: International results in mathematics. Chestnut Hill, MA Boston College.
 • Olson, J. F., Martin, M. O., Mullis, I. V. S., & Arora, A. (2008). TIMSS 2007: Technical report. Chestnut Hill, MA Boston College.
 • Temizöz, Y., & Koca, S. A. Ö. (2010). Matematik öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı konusundaki görüşleri. Egitim ve Bilim, 33(149), 89-103.
 • Uçar, Z. T., & Demirsoy, N. H. (2010). Eski-yeni ikilemi: matematik öğretmenlerinin matematiksel inançları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 321-332.
 • Yükseköğretim Kurumu. (1998). Fakülte-okul işbirliği. Ankara: Author.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erhan BOZKURT (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5524-6994
Türkiye


Firdevs ÖZKAYA
Atatürk Ortaokulu, Gediz, Kütahya
0000-0003-4217-8547
Türkiye


Tuğba ÇİL Bu kişi benim
Cumhuriyet Ortaokulu, Karahallı, Uşak
Türkiye


Melike DÜLGER Bu kişi benim
Gürpınar Atatürk Ortaokulu, Çivril, Denizli
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { adyuebd510080, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, number = {1}, pages = {20 - 31}, doi = {10.17984/adyuebd.510080}, title = {Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Erhan and Özkaya, Firdevs and Çil, Tuğba and Dülger, Melike} }
APA Bozkurt, E. , Özkaya, F. , Çil, T. & Dülger, M. (2020). Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 10 (1) , 20-31 . DOI: 10.17984/adyuebd.510080
MLA Bozkurt, E. , Özkaya, F. , Çil, T. , Dülger, M. "Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 (2020 ): 20-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/55657/510080>
Chicago Bozkurt, E. , Özkaya, F. , Çil, T. , Dülger, M. "Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 (2020 ): 20-31
RIS TY - JOUR T1 - Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers AU - Erhan Bozkurt , Firdevs Özkaya , Tuğba Çil , Melike Dülger Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.510080 DO - 10.17984/adyuebd.510080 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 31 VL - 10 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.510080 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.510080 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers %A Erhan Bozkurt , Firdevs Özkaya , Tuğba Çil , Melike Dülger %T Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers %D 2020 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 10 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.510080 %U 10.17984/adyuebd.510080
ISNAD Bozkurt, Erhan , Özkaya, Firdevs , Çil, Tuğba , Dülger, Melike . "Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 / 1 (Haziran 2020): 20-31 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.510080
AMA Bozkurt E. , Özkaya F. , Çil T. , Dülger M. Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers. AUJES. 2020; 10(1): 20-31.
Vancouver Bozkurt E. , Özkaya F. , Çil T. , Dülger M. Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2020; 10(1): 20-31.
IEEE E. Bozkurt , F. Özkaya , T. Çil ve M. Dülger , "Mentorship: Reflections from Middle School Mathematics Teachers", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, c. 10, sayı. 1, ss. 20-31, Haz. 2020, doi:10.17984/adyuebd.510080
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.