PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2016, Cilt , Sayı 24, 1121 - 1142, 29.12.2016

Öz

Bu araştırmanın genel amacı olarak meslek yüksekokulu öğrencilerinin üst biliş becerilerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin üst biliş düşünme becerilerinin sınıf, cinsiyet, öğrenim görülen bölüm ve bilgisayar eğitimi alma durumu gibi bağımsız değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma Atatürk Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulunun çeşitli programlarında öğrenim gören 348 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma bulgularından birkaçı şunlardır;

  • Üstbiliş düşünme ölçeğinin alt faktörlerinde cinsiyete göre anlamlı fark yoktur.
  • Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi alt faktöründe ise kız öğrenciler lehine anlamlı fark gözlenmiştir
  • Üst biliş düşünme becerileri ölçeğine yönelik öğrenci görüşleri arasında bölüm değişkenine göre problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri alt boyutunda ve ölçeğin tamamı açısından anlamlı fark bulunmuştur. 

Bireylerin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde farklı nitelikteki veri toplama araçlarının kullanımı ve bunların korelasyonuna bağlı yorumların yapılmasıyla daha tutarlı sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. Sınıf içi öğrenme yaşantılarının planlanmasında öğrencilerin biliş ötesi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler planlanmalıdır.  

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat TUNCER>

0000-0001-9136-6355

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 24

Kaynak Göster

APA Tuncer, M. (2016). MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (24) , 1121-1142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyusbd/issue/37218/429593