BibTex RIS Kaynak Göster

Bayburt Castles

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 1, 88 - 102, 31.12.2014

Öz

Bayburt taken part above of Coruh basin was inhabited quite intensely. Settlement activity had started since prehistoric ages continued non-stop untik today. Every type settlement was come across at Bayburt and its environment. Castles taken part among settlement type were among location inhabitted intensely. Earlier castles were dating until first bronze age contribute to Bayburt history. Especially Bayburt castle is one of much magnificent and historical The castles of bayburt and its environment were important fact at growing of politic, cultural and socio-economic. Those castles provided to remove danger till all aspect from east to west, from north to south. Kitre and Bayrampasa castles kept control for west, Sarihan and Kapili castles for south, Aydintepe castles for north and Bayburt castles for east.

Bayburt Kaleleri

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 1, 88 - 102, 31.12.2014

Öz

Yukarı Çoruh Havzası’nda yer alan Bayburt, yerleşim açısından oldukça yoğun bir iskana uğramıştır. Bölgede tarihöncesi çağlardan itibaren başlayan iskân faaliyetleri günümüze kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bayburt ve çevresinde hemen her tür iskâna rastlanır. İskân türleri arasında yer alan kaleler yoğun yerleşme gören mekânlar arasındadır. En erkeni İlk Tunç Çağı’na kadar giden kalelerin Bayburt tarihine sağladıkları katkı yadsınamaz. Özellikle Bayburt Kalesi Anadolu’nun en görkemli ve tarihi kalelerinden biridir. Bayburt ve çevresinde yer alan kaleler ilin siyasi, kültürel ve sosyo-ekonomik gelişiminde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkarlar. Bu kaleler bu özelliklerinin yanında bölgenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar tüm yönlerden gelebilecek tehlikelerden uzak tutulmasını da sağlamışlardır. Bunlardan Kitre ve Bayrampaşa Kaleleri batıyı, Sarıhan ve Kapılı Kaleleri güneyi, Aydıntepe Kalesi kuzeyi, Bayburt Kalesi ise doğuyu kontrol altında tutan kalelerdir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veli Ünsal

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2014
Gönderilme Tarihi 7 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ünsal, V. (2014). Bayburt Kaleleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 88-102.