Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 813 - 827 2020-11-30

Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki

Sezer AYAZ [1] , Alphan ÇELİKEL [2]


Bu araştırmada Uşak Üniversitesinde çalışan, eğitim gören veya eğitmenlik yapan belirli yaş aralığındaki bireylerin giyim satın alma alışkanlıkları ile Geert Hotsfede’nin Kültürel Boyutlar teorisi içindeki iki parametre olan Güç Mesafesi ve Bireycilik-Toplulukçuluk arasındaki ilişki incelenmiştir. Veriler anket formu yoluyla elde edilmiştir. Cevaplayıcılar satın alma tarzlarına göre beş gruba ayrılmıştır. Verilerin çözümlenmesi için betimleyici istatistik, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Analizler ve testler sonucunda, farklı gruplara ait cevaplayıcıların satın alma kararları ile ilgili demografik niteliklere göre anlamlı farklılıklar bulunmuş ve Hofstede’nin kültürel boyutları ile tüketici tarzları envanteri boyutları arasında p<.01 düzeyinde pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, hem giyim sektörüne yeni pazarlama ve satış stratejileri konusunda hem de akademisyenlere bu konuda yeni çalışmalar yapma konusunda kaynak olma niteliği taşımaktadır.
Satın alma tarzları, güç mesafesi, bireycilik- toplulukçuluk
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dursun, İ., Alnıaçık, Ü., ve Tümer Kabadayı, E. (2013). Tüketici karar verme tarzları ölçeği: Yapısı ve boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 293-304
 • Durvasula, S., Lysonski, S., ve Andrews, J. G. (1993). Cross-cultural generalizability of a scale for profiling consumer’s decision making styles. The Journal of Consumer Affairs, 27 (1), 55-65
 • Fan, J. X., ve Xiao, J. (1998). Consumer decision making styles of young-adult Chinese. The Journal of Consumer Affairs, 32 (2), 275-294.
 • Gary P. Braun and Ramon P. Rodriguez Jr. (2008). Earnings management and accounting values: A test of gray (1988). Journal of International Accounting Research: Fall, Vol. 7, No. 2, pp. 1-23.
 • Hafstrom, J. L., Chae, J. S. ve Chung, Y. S. (1992). Consumer decision making styles: comparison between United States and Korean young consumers. Journal of Consumer Affairs, 26 (1), 146–158.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., ve Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis. Pearson Education Limited.
 • Hiu, A. S. Y., Siu, N. Y. M., Wang, C. C. L., ve Chang, L. M. K. (2001). An investigation of decision-making styles of consumers in China. Journal of Consumer Affairs, 35 (2), 326-345.
 • Hofstede, G. (1984). Culture’s consequences: International differences in work-related values.5. Sage.
 • Kavas, A., ve Yesilada, F. (2007). Decision making styles of young Turkish consumers. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 9 (11), 73-85
 • Lysonski, S., Durvasula, S., ve Zotos, Y. (1995). Consumer-decision making styles: a multi-country investigation. European Journal of Marketing, 30 (12), 10-21
 • Mitchell, V. W., ve Bates, L. (1998). UK consumer-decision making styles. Journal of Marketing Management, 14 (2), 199-225.
 • Mooij, M. ve Hofstede, G. (2002). Convergence and divergence in consumer behavior: implications for international retailing. Journal of Retailing, 78, 85-110.
 • Nunnally, J.C. (1967). Psychometric Theory. New York: Mc-Graw-Hill Book Company.
 • Odabaşı, Y. ve Bariş, G. (2002). Tüketici davranışı. İstanbul: Mediacat.
 • Sargut, S. (2001). Kültürlerarası farklılaşma ve yönetim. (2. Baskı), Ankara: İmge Yayıncılık.
 • Sproles, G. B. ve Kendall, E. L. (1986). A methodology for profiling consumers’ decision making styles. The Journal of Consumer Affairs, 20(2), ss. 267-279.
 • Steger, U., Schindel, C. ve Krapf, H. (2002). The experience of emas in three european countries: A cultural and competitive analysis. Business Strategy and the Environment, Vol.11, ss. 32–42
 • Ünal, S., ve Erciş, A. (2006). Tüketicilerin kişisel değerlerinin satın alma tarzları üzerindeki etkisi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 23-45.
 • Walsh, G., Mitchell, V. W., ve Thurau, T. H. (2001). German consumerdecision making styles. The Journal of Consumer Affairs, 35 (1), 73-95.
 • Yoo, B., Donthu, N., ve Lenartowicz, T. (2011). Measuring Hofstede’s five dimensions of cultural values at the individual level: Development and validation of CVSCALE. Journal of International Consumer Marketing, 23(3-4), 193-210.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6374-8652
Yazar: Sezer AYAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9722-8145
Yazar: Alphan ÇELİKEL
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed690325, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {813 - 827}, doi = {10.31592/aeusbed.690325}, title = {Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Ayaz, Sezer and Çelikel, Alphan} }
APA Ayaz, S , Çelikel, A . (2020). Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (3) , 813-827 . DOI: 10.31592/aeusbed.690325
MLA Ayaz, S , Çelikel, A . "Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 813-827 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/57981/690325>
Chicago Ayaz, S , Çelikel, A . "Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 813-827
RIS TY - JOUR T1 - Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki AU - Sezer Ayaz , Alphan Çelikel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.690325 DO - 10.31592/aeusbed.690325 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 813 EP - 827 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.690325 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.690325 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki %A Sezer Ayaz , Alphan Çelikel %T Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 3 %R doi: 10.31592/aeusbed.690325 %U 10.31592/aeusbed.690325
ISNAD Ayaz, Sezer , Çelikel, Alphan . "Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 3 (Kasım 2020): 813-827 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.690325
AMA Ayaz S , Çelikel A . Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 813-827.
Vancouver Ayaz S , Çelikel A . Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 813-827.
IEEE S. Ayaz ve A. Çelikel , "Satın Alma Tarzları İle Güç Mesafesi Ve Bireycilik-Toplulukçuluk Arasındaki İlişki", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 813-827, Kas. 2020, doi:10.31592/aeusbed.690325