Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 903 - 917 2020-11-30

Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması

Serhat DURANAY [1] , Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR [2]


Yatırım kararları alınırken, ekonomik kriterlerin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetimsel faktörlerinde dikkate alındığı sürdürülebilir (sosyal sorumlu) yatırımlar dünya çapında gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Türkiye’de de, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer alabilmesi amacıyla EIRIS ortaklığıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD) oluşturulmuştur. Yatırımcılar, bu sayede sosyal, etik ve çevresel değerlerine uygun şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmak istediklerinde, XUSRD’ yi rehber olarak kullanabilecektlerdir. Bu çalışmanın amacı, şirketlerin BİST Sürdürülebilirlik Endeksine alınması ve alınmamasına yönelik yatırımcıların tepkisini incelemektir. Bu amaçla, öncelikle 2018 ve 2019 yıllarında Endeks’te yer almak üzere ilk defa değerlendirmeye alınan şirketler endekse giren ve giremeyenler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Ardından bu iki grupta yer alan şirketler üzerinden negatif ve pozitif tepkiler ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, sürdürülebilirlik endeksine dahil edilmek kesin bir pozitif ya da negatif tepkiyle karşılanmamaktadır. Ancak, endekse girememek negatif bir tepkiyle doğurmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, yatırımcıların şirketlerin sosyal, etik ve çevresel performanslarına karşı duyarlılıkları konusunda bilgiler sunmaktadır.
Sürdürülebilir yatırım, olay analizi, yatırımcı tepkisi, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi
 • Adamska, A. and Dabrowski, T. J. (2016). Do investors appreciate information about corporate social responsibility? Evidence from the Polish equity market. Inzinerine Ekonomika/Engineering Economics, 27(4), 364-372. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.27.4.13377
 • Adriani, F. and Becchetti, L. (2002). Fair trade: a ‘‘third-generation welfare’’ mechanism to make globalisation sustainable (Ed.) Whalley, J. Working Paper, No. 171.
 • Altınay, A., Kaki, B., Kestane, A., Soba, M., Dinçer, Ö. ve Eser, Ş. I. K. (2017). Sürdürülebilirlik endeksinin bankacılık sektörü hisse senedi değerlerine etkileri, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üzerine bir inceleme. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(34), 208-229. DOI: 10.30976/susead.337089
 • Bash, A. and Alsaifi, K. (2019). Fear from uncertainty: An event study of Kashoggi and stock market returns. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 23, 54-58.
 • Becchetti, L., Ciciretti, R., Hasan, I. and Kobeissi, N. (2012). Corporate social responsibility and shareholder's value. Journal of Business Research, 65(11), 1628-1635. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.10.022
 • Becchetti, L., Di Giacomo, S. and Pinnacchio, D. (2008). Corporate social responsibility and corporate performance: evidence from a panel of US-listed companies. Applied Economics, 40(5), 541-567. https://doi.org/10.1080/00036840500428112
 • BİST Duyurular, https://www.borsaistanbul.com/duyurular adresinden 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Borsa İstanbul. (2014). Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Rehberi. https://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/surdurulebilirlik-rehberi.pdf
 • Borsa İstanbul, Endeks ve Veri Direktörlüğü 1:13, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları, (2017), http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/endeksler/bist-surdurulebilirlik-endeksi-temel-kurallari.pdf?sfvrsn=23
 • Brown, S. J. and Jerold, B. W. (1980). Measuring security price performance. Journal of Financial Economics, 8(3), 205‐258. https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90002-1
 • Cheung, A. and Roca, E. (2013). The effect on price, liquidity and risk when stocks are added to and deleted from a sustainability index: Evidence from the Asia Pacific context. Journal of Asian Economics, 24, 51-65. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2012.08.002
 • Consolandi, C., Jaiswal-Dale, A., Poggiani, E. and Vercelli, A. (2009). Global standards and ethical stock indexes: The case of the Dow Jones Sustainability Stoxx Index. Journal of Business Ethics, 87(1), 185-197. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9793-1
 • Curran, M. M. and Moran, D. (2007). Impact of the FTSE4Good Index on firm price: An event study. Journal of Environmental Management, 82(4), 529-537. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.02.010
 • Çıtak, L. ve Ersoy, E. (2016). Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine alınmasına yatırımcı tepkisi: olay çalışması ve ortalama testleri ile bir analiz. International Journal of Alanya Faculty of Business, 8(1), 43-57.
 • Çiftçioğlu, B. A. ve Gök, B. (2018). Kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal itibara etkisi ve bir uygulama. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 183-196.
 • Daszyńska-Żygadło, K., Ryszawska, B., Słoński, T. and Zawadzki, B. M. (2014). Investorsʼ reactions for sustaınability index inclusion–Is CSR a good news?. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 2(300). 45-60
 • Domini, A. L. (2001). Socially responsible investing: Making a difference and money. Chicago: Dearborn Trade.
 • Faramarzi, A. and Bhattacharya, A. (2021). The economic worth of loyalty programs: An event study analysis. Journal of Business Research, 123, 313-323.
 • Gök, İ. Y. ve Gökşen, H. (2020). Bankaların sürdürülebilirlik endeksine dahil edilmelerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), 89-106.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu, Duyurular. (2019). https://www.kap.org.tr/tr/ara/s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik%20endeksi/1 adresinden 10.08.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Kim, J., Kim, J., Lee, S.K. and Thang, L. (R) (2020). Effects of epidemic disease outbreaks on financial performance of restaurants: Event study method approach. Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 32-41.
 • Klassen, R. D. and McLaughlin, C. P. (1996). The impact of environmental management on firm performance. Management Science, 42(8), 1199-1214. https://doi.org/10.1287/mnsc.42.8.1199
 • Lorraine, N. H. J., Collison, D. J. and Power, D. M. (2004). An analysis of the stock market impact of environmental performance information. Accounting Forum, 28(1), 7-26. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2004.04.002
 • McWilliams, A. and Siegel, D. (2000). Corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification?. Strategic Management Journal, 21(5), 603-609. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200005)21:5<603::AID-SMJ101>3.0.CO;2-3
 • Nakai, M., Yamaguchi, K. and Takeuchi, K. (2013). Sustainability membership and stock price: an empirical study using the Morningstar-SRI Index. Applied Financial Economics, 23(1), 71-77. https://doi.org/10.1080/09603107.2012.709602
 • Oberndorfer, U., Schmidt, P., Wagner, M. and Ziegler, A. (2013). Does the stock market value the inclusion in a sustainability stock index? An event study analysis for German firms. Journal of Environmental Economics and Management, 66(3), 497-509. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2013.04.005
 • Ortas, E. and Moneva, J. M. (2011). Sustainability stock exchange indexes and investor expectations: Multivariate evidence from DJSI-Stoxx. Spanish Journal of Finance and Accounting, 40(151), 395-416. https://doi.org/10.1080/02102412.2011.10779706
 • Pandey, D.K. and Kumari, V. (2021). Event Study on the Reaction of of the Developed and Emerging Stock Markets to the 2019-nCoV Outbreak. International Review of Economics and Finance, 71, 467-483.
 • Reddy, K. and Gordon, L.W. (2010). The effect of sustainability reporting on financial performance: An empirical study using listed companies. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 6(2), 19-42.
 • Renneboog, L., Ter Horst, J. and Zhang, C. (2008). Socially responsible investments: Institutional aspects, performance and investor behaviour. Journal of Banking and Finance, 32(9): 1.723-1.742. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.039
 • Robinson, M., Kleffner, A. and Bertels, S. (2011). Signaling sustainability leadership: Empirical evidence of the value of DJSI membership. Journal of Business Ethics, 101(3), 493-505. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0735-y
 • Scholtens, B. and Peenstra, W. (2009). Scoring on the stock exchange? The effect of football matches on stock market returns: an event study, Applied Economics, 41(25), 3231-3237.
 • Temiz, H., ve Acar, M. (2018). Sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören firmaların finansal performansı: olay çalışması örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1971-1987. doi: 10.17218/hititsosbil.441200
 • The Global Sustainable Investment Alliance, Global Sustainable Investment Review (2018). https://www.ussif.org/files/GSIR_Review2018F.pdf
 • Tükenmez, N. M. ve Gençyürek, A. G. (2016). Sustainability indices in developing markets: A study about Borsa Istanbul Sustainability Index. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(2), 39-69
 • Yavuz, S., Yıldırım, S. ve Elmas, B. (2015). Kurumsal yönetim endeksi ile şirket hisse senedi getiri ilişkisi: BİST’de bir uygulama, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 73-82.
 • Yue, W., Zhang, S. and Zhang, Q. (2020). Asymmetric news effects on cryptocurrency liquidity: an Event study perspective. Finance Research Letters, DOI: 10.1016/j.frl.2020.101799.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3090-2764
Yazar: Serhat DURANAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5009-4696
Yazar: Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed705880, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {903 - 917}, doi = {10.31592/aeusbed.705880}, title = {Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması}, key = {cite}, author = {Duranay, Serhat and Göçmen Yağcılar, Gamze} }
APA Duranay, S , Göçmen Yağcılar, G . (2020). Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (3) , 903-917 . DOI: 10.31592/aeusbed.705880
MLA Duranay, S , Göçmen Yağcılar, G . "Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 903-917 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/57981/705880>
Chicago Duranay, S , Göçmen Yağcılar, G . "Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 903-917
RIS TY - JOUR T1 - Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması AU - Serhat Duranay , Gamze Göçmen Yağcılar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.705880 DO - 10.31592/aeusbed.705880 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 903 EP - 917 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.705880 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.705880 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması %A Serhat Duranay , Gamze Göçmen Yağcılar %T Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 3 %R doi: 10.31592/aeusbed.705880 %U 10.31592/aeusbed.705880
ISNAD Duranay, Serhat , Göçmen Yağcılar, Gamze . "Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 3 (Kasım 2020): 903-917 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.705880
AMA Duranay S , Göçmen Yağcılar G . Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 903-917.
Vancouver Duranay S , Göçmen Yağcılar G . Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 903-917.
IEEE S. Duranay ve G. Göçmen Yağcılar , "Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 903-917, Kas. 2020, doi:10.31592/aeusbed.705880