Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 341 - 359 2021-03-31

Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Hatice KARA [1] , Zafer TANGÜLÜ [2]


Araştırmanın amacı, Türkiye’de öğrenim gören Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının hukuk okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Araştırma, karma yöntemlerden birisi olan yakınsayan paralel deseni ile oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemini oransız küme örnekleme yolu ile seçilen 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 610 3. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutunda yer alan çalışma grubu ise amaçlı rastgele örneklem yolu ile belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmada yer alan 12 üniversitenin her birinden bir kadın ve bir erkek olmak üzere toplam 24 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı katılımcı olarak belirlenmiştir. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen hukuk okuryazarlık ölçeği ve hukuk okuryazarlık bilgi testi kullanılmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak ise araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının hukuk okuryazarlık bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin orta düzeyde yer aldığı; hukuk okuryazarlık bilgi düzeylerinin erkek öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir fark gösterdiği; hukuki süreç yaşamış olma değişkenine göre hukuki süreç yaşayan öğretmen adaylarının hukuk okuryazarlık bilgi, tutum ve davranışlarının daha yüksek düzeyde olduğu; öğretmen adaylarının birçoğunun Sosyal Bilgiler dersi kapsamında hukuk konularının öğretiminde kendilerini yeterli görmedikleri ve hukuk öğrenimini uygulamaya dayalı ve sosyal yaşam ile birleştirilmiş olarak almak istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
hukuk okuryazarlığı, sosyal bilgiler öğretmen adayları, etkin vatandaş yetiştirme
  • Addis Ababa University. (n.d.). Legal literacy, rights advice and information for people. Retrieved from http://www.aau.edu.et/humanrights/index.php/project/legal-literacy-rights-advice-informatio
  • Aydın, O. G. (2015). Gelecekten geleneğe Türkiye’de hukuk eğitimi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 6(21), 621-656. Erişim adresi http://www.taa.gov.tr/indir/gelenekten-gelecege-turkiyede-hukuk-egitimi-bWFrYWxlfDA0OTkyLTc2NzQyLWJlNzQwLTk3ZGI2LnBkZnw2ODc/
  • Bakır, K. (2014). Demokratik eğitim: Jonh Dewey’in eğitim felsefesi üzerine (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1585-0000
Yazar: Hatice KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazı University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1596-442X
Yazar: Zafer TANGÜLÜ
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Numarası 16/152
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed834389, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {341 - 359}, doi = {10.31592/aeusbed.834389}, title = {Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kara, Hatice and Tangülü, Zafer} }
APA Kara, H , Tangülü, Z . (2021). Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 341-359 . DOI: 10.31592/aeusbed.834389
MLA Kara, H , Tangülü, Z . "Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 341-359 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/834389>
Chicago Kara, H , Tangülü, Z . "Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 341-359
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Hatice Kara , Zafer Tangülü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.834389 DO - 10.31592/aeusbed.834389 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 359 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.834389 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.834389 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi %A Hatice Kara , Zafer Tangülü %T Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.834389 %U 10.31592/aeusbed.834389
ISNAD Kara, Hatice , Tangülü, Zafer . "Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 341-359 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.834389
AMA Kara H , Tangülü Z . Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 341-359.
Vancouver Kara H , Tangülü Z . Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 341-359.
IEEE H. Kara ve Z. Tangülü , "Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 341-359, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.834389