Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 27 - 32 2019-04-29

Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi?
Relationship between serum endocan levels and clinical follow-up in patients with acute pancreatitis: Can serum endocan be a biomarker for acute pancreatitis?

Emre DÖNMEZ [1] , Mesut SEZİKLİ [2] , Seyyid Bilal AÇIKGÖZ [3] , Hayrünnisa SEZİKLİ [4]


Giriş ve Amaç: Akut pankreatit seyrinde hastalığın prognozunu tayin etmek için birçok belirteç ve skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada endocan düzeyinin hafif ve şiddetli pankreatit vakalarında C-reaktif protein, Ranson skoru, revize Atlanta skorlaması ve diğer laboratuvar göstergeleri ile ilişkisi karşılaştırılarak prognozu öngörmede öneminin araştırılması planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 50 akut pankreatit hastası prospektif olarak incelendi, başvuru anı, 2. ve 7. günlerde endocan, biyokimyasal parametreler ve C-reaktif protein değerleri ölçüldü. Hastaların şikayet ile başvuru arasındaki zaman, yatış süreleri, skorlama sistemlerine göre pankreatit şiddeti Ranson ve revize Atlanta skoru olarak kaydedildi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61.36±16.21 yıl olup olup %54’ü kadındı. Ranson skoruna göre 20 olgu (%30) şiddetli pankreatit idi. Endocan değerleri hafif pankreatit grubu ve şiddetli pankreatit grubu ile karşılaştırıldığında başvuru anında, 2. ve 7. günlerde anlamlı sonuç vermemiştir. Revize Atlanta skorlamasına göre sınıflandırılan hasta gruplarının serum endocan ile karşılaştırılmasında istatistiksel açıdan fark görülmedi. Pankreatit şiddeti için 2. gün bakılan C-reaktif protein şiddetli pankreatitte ortalama 95.05 mg/L, hafif pankreatitte ise 77.06 mg/L olarak saptandı. Diğer laboratuvar göstergelerinden alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, gama glutamil transferaz, alkalen fosfataz, total bilirübin ve direkt bilirübin hastalığın şiddeti ile korele saptandı. Sonuç: Akut pankreatit prognozu ile endocan arasındaki ilişkiyi daha net ortaya koymak için daha geniş kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Background and Aims: Several markers and scoring systems are used to determine the prognosis of acute pancreatitis. In this study, the role of endocan in predicting prognosis was investigated by comparing the relation between C-reactive protein, the Ranson score, the revised Atlanta classification, and other laboratory indicators in patients with mild and severe pancreatitis. Materials and Methods: Fifty acute pancreatitis patients were studied prospectively. Endocan, biochemical parameters, and C-reactive protein values were measured at the time of admission and on the second and seventh days. The time between complaints and patient admission, the length of stay, and the severity of pancreatitis according to the Ranson score and revised Atlanta classification were recorded. The SPSS 22.0 statistical package was used for data analysis. Results: The mean patient age was 61.36±16.21 years, and 54% of patients were female. According to the Ranson score, 20 cases (30%) had severe pancreatitis. When endocan levels in the mild and severe pancreatitis groups were compared at the time of application and at the second and seventh days, there were no statistically significant differences. There were no statistically significant differences in serum endocans between groups of patients classified according to the revised Atlanta scoring system. When patients were subdivided according to pancreatitis severity, the mean C-reactive protein levels on the second day were 95.05 mg/L in patients with severe pancreatitis and 77.06 mg/L in patients with mild pancreatitis. Other laboratory indices, such as alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, gamma-glutamyl transferase, alkaline phosphatase, total bilirubin, and direct bilirubin, were correlated with disease severity. Conclusion: To clarify the relationship between the prognosis of acute pancreatitis and endocans, more extensive prospective studies are needed.

  • saptanabilirdi. KAYNAKLAR 1- Stone HH, Fabian TC, Dunlop WE. Gallstone pancreatitis biliary tract pathology in relation to time of operation. Ann Surg 1981;194:305-12. 2- Balthazar EJ, Ranson JH, Naidich DP, et al. Acute pancreatitis: prognostic value of CT. Radiology 1985;156:767-72. 3- Leung TK, Lee CM, Lin SY, et al. Balthazar computed tomography severity index is superior to Ranson criteria and APACHE II scoring system in predicting acute pancreatitis outcome. World J Gastroenterol 2005;11:6049-52. 4- Bollen TL, van Santvoort HC, Besselink MG, et al; Dutch Acute Pancreatitis Study Group. The Atlanta Classification of 71 acute pancreatitis revisited. Br J Surg 2008;95:6-21. 5- Bradley EL 3rd. A clinically based classification system for acute pancreatitis. Summary of the International Symposium on Acute Pancreatitis, Atlanta, Ga, September 11 through 13, 1992. Arch Surg 1993;128:586-90. 6- Taşkın B, Nazlı O, Çökmez A, et al. Akut pankreatit olgularının değerlendirilmesi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 1995; 3: 235. 7- Cho JH, Kim TN, Chung HH, Kim KH. Comparison of scoring systems in predicting the severity of acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2015;21:2387-94. 8- Dambrauskas Z, Gulbinas A, Pundzius J, Barauskas G. Value of routine clinical tests in predicting the development of infected pancreatic necrosis in severe acute pancreatitis. Scand. J Gastroenterol 2007;42:1256-64. 9- Chen CC, Wang SS, Chao Y, et al. C-reaktif protein and lactate dehydrogenase isoenzymes in the assesment of the prognosis of acute pancreatitis J. Gastroenterol Hepatol 1992;7:363-6. 10- Digalakis MK, Katsoulis IE, Biliri K, Themeli-Digalaki K. Serum profiles of CRP, IL-8 and TNFalfa in patients with acute pancreatitis. HPB Surg 2009;2009:878490. 11- Mozzhelin ME, Vengerovskii AI, Sukhodolo IV, Saratikov AS. Liver damages during experimental acute pancreatitis. Bull Exp Biol Med 2001;132:647-9. 12- Zeytunlu M, Akyıldız M, Tekeşin O, et al. Evaluation of acute pancreatitis according to international association of pancreatology guidelines. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2005;4:146-53. 13- Balta I, Balta S, Koryurek OM, et al. Serum endocan levels as a marker of disease activity in patients with Behçet disease. J Am Acad Dermatol 2014;70:291-6.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0437-0696
Yazar: Emre DÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: S.B. Geyve Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Geyve, Sakarya
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0943-3756
Yazar: Mesut SEZİKLİ
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, S.B. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Derince, Kocaeli
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4550-2712
Yazar: Seyyid Bilal AÇIKGÖZ
Kurum: S.B. Kargı Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Kargı, Çorum
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3300-6658
Yazar: Hayrünnisa SEZİKLİ
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, S.B. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Derince, Kocaeli
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { agd543507, journal = {Akademik Gastroenteroloji Dergisi}, issn = {1303-6629}, eissn = {2149-0600}, address = {}, publisher = {Türk Gastroenteroloji Vakfı}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {27 - 32}, doi = {10.17941/agd.543507}, title = {Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi?}, key = {cite}, author = {DÖNMEZ, Emre and SEZİKLİ, Mesut and AÇIKGÖZ, Seyyid Bilal and SEZİKLİ, Hayrünnisa} }
APA DÖNMEZ, E , SEZİKLİ, M , AÇIKGÖZ, S , SEZİKLİ, H . (2019). Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi?. Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 18 (1) , 27-32 . DOI: 10.17941/agd.543507
MLA DÖNMEZ, E , SEZİKLİ, M , AÇIKGÖZ, S , SEZİKLİ, H . "Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi?". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 18 (2019 ): 27-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agd/issue/45511/543507>
Chicago DÖNMEZ, E , SEZİKLİ, M , AÇIKGÖZ, S , SEZİKLİ, H . "Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi?". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 18 (2019 ): 27-32
RIS TY - JOUR T1 - Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi? AU - Emre DÖNMEZ , Mesut SEZİKLİ , Seyyid Bilal AÇIKGÖZ , Hayrünnisa SEZİKLİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17941/agd.543507 DO - 10.17941/agd.543507 T2 - Akademik Gastroenteroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 32 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-6629-2149-0600 M3 - doi: 10.17941/agd.543507 UR - https://doi.org/10.17941/agd.543507 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Gastroenteroloji Dergisi Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi? %A Emre DÖNMEZ , Mesut SEZİKLİ , Seyyid Bilal AÇIKGÖZ , Hayrünnisa SEZİKLİ %T Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi? %D 2019 %J Akademik Gastroenteroloji Dergisi %P 1303-6629-2149-0600 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17941/agd.543507 %U 10.17941/agd.543507
ISNAD DÖNMEZ, Emre , SEZİKLİ, Mesut , AÇIKGÖZ, Seyyid Bilal , SEZİKLİ, Hayrünnisa . "Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi?". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 18 / 1 (Nisan 2019): 27-32 . https://doi.org/10.17941/agd.543507
AMA DÖNMEZ E , SEZİKLİ M , AÇIKGÖZ S , SEZİKLİ H . Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi?. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2019; 18(1): 27-32.
Vancouver DÖNMEZ E , SEZİKLİ M , AÇIKGÖZ S , SEZİKLİ H . Akut pankreatitli hastalarda serum endocan düzeyinin klinikle ilişkisi: Serum endocan akut pankreatitte biyomarker olabilir mi?. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2019; 18(1): 32-27.