Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 12 - 15 2019-04-29

Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi?
Can duodenal stenosis decrease with Helicobacter pylori eradication?

Bilge Baş [1]


Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori (Hp) mide mukozasında kolonize olarak dispepsi, ülser, mide kanseri ve ülserin bir komplikasyonu olarak post-bulber darlığa neden olabilir. Bu makalede Helicobacter pylori’ye bağlı post-bulber darlık gelişmiş hastalarda eradikasyon ile elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Gereç ve Yöntem: Ortalama yaşları 42.8 yıl olan, endoskopi ile post-bulber darlık ve Helicobacter pylori saptanan 145 hastanın sonuçları retrospektif incelenmiştir. Mide tümörü, peptik ülser ve Helicobacter pylori negatif olan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Tedavi öncesi ve sonrası kusma, karın ağrısı ve endoskopi sonuçları değerlendirilmiştir. Birinci basamak tedavi olarak lansoprazol, amoksisilin, klaritromisin; bu tedavi ile başarı sağlanamazsa lansoprazol, bizmut, tetrasiklin ve metronidazol kullanılmıştır. Bulgular: Tedavi öncesi kusma oranı %92.8 iken Helicobacter pylori eradikasyonu sağlananlarda %19’a gerilemiştir (p <0.01). Bu hastaların sadece %52’sinde endoskopik olarak geçiş sağlanmıştır (p >0.05). Karın ağrısı tedavi öncesinde %58.7 iken; tedavi sonrasında %12.3’tür (p <0.01). Karın ağrısı geçen hastaların %45’inde endoskopik geçiş izlenmiştir (p >0.05). Helicobacter pylori eradikasyonu sağlanamayanlarda kusma %38.3’e gerilemiştir (p <0.05). Helicobacter pylori eradikasyonu ve endoskopik olarak geçiş sağlanan hastaların hepsinde kusma ve karın ağrısı geçmiştir. Endoskopik geçiş sağlanamayan 69 hastanın 38’inde Helicobacter pylori enfeksiyonu devam ettiği için ikinci eradikasyon tedavisi verilmiştir. 38 hastanın 14’ünde eradikasyon başarılı olmuştur ve geçiş sağlanmıştır. Helicobacter pylori eradikasyonuna rağmen obstrüksiyonu devam eden 24 hasta endoskopik ve cerrahi diğer yöntemlerle tedavi edilmiştir. Sonuç: Başarılı Helicobacter pylori eradikasyonunun hem klinik hem de endoskopik darlık üzerine olumlu etkisi vardır. Hatta endoskopik geçiş sağlanamasa da Helicobacter pylori yoğunluğuyla beraber enflamasyon ve ödemin azalmasıyla kusma, karın ağrısı şikayetlerinde düzelme olmaktadır. 

Background and Aims: Helicobacter pylori bacteria reside in the gastric mucosa and cause dyspepsia, ulcer, gastric carcinoma, and post-bulbar stenosis. We discussed the outcomes of Helicobacter pylori eradication in patients with post-bulbar stenosis due to Helicobacter pylori. Materials and Methods: The results of 145 patients with a mean age of 42.8 years and having post-bulbar stricture and Helicobacter pylori were retrospectively analyzed. Patients with gastric tumor and peptic ulcer and those negative for Helicobacter pylori were excluded. Vomiting, pain, and endoscopy access were evaluated before and after treatment. Lansoprazole, amoxicillin, and clarithromycin were used as first-line therapy. If these treatments failed, lansoprazole[Author1] [J2] , bismuth, tetracycline, and metronidazole were used. Results: The pretreatment vomiting rate was 92%, and the Helicobacter pylori eradication rate decreased to 19% (p < 0.01). Endoscopic access was achieved in only 52% of the patients (p > 0.05). Abdominal pain was observed in 58.7% patients before treatment and in 12.3% patients after treatment (p < 0.01). Endoscopic transition was observed in 45% patients with cured abdominal pain (p > 0.05). The vomiting rate was reduced to 38.3% in patients who could not undergo Helicobacter pylori eradication (p < 0.05). All the patients with Helicobacter pylori eradication and endoscopic transition experienced no vomiting or abdominal pain. Twenty-four patients with obstruction despite Helicobacter pylori eradication were treated with endoscopic and other surgical methods. Conclusions: Successful Helicobacter pylori eradication has a positive effect on both clinical outcomes and endoscopic strictures. Although an endoscopic transition cannot be achieved, there is an improvement in vomiting and abdominal pain complaints due to the decrease in inflammation and edema associated with Helicobacter pylori density.  • 1. Ruggiero P. Helicobacter pylori and inflammation. Curr Pharm Des 2010;16:4225-36. 2. Narayanan M, Reddy KM, Marsicano E. Peptic ulcer disease and Helicobacter pylori infection. Mo Med 2018;115:219-24. 3. Napolitano L. Refractory peptic ulcer disease. Gastroenterol Clin North Am 2009;38:267-88. 4. Yeo SH, Yang CH. Peptic ulcer disease associated with Helicobacter pylori infection. Korean J Gastroenterol 2016;67:289-99. 5. Gisbert JP, Pajares JM. Helicobacter pylori infection and gastric outlet obstruction-prevalence of the infection and role of antimicrobial treatment. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:1203-8. 6. Cherian PT, Cherian S, Singh P. Long-term follow-up of patients with gastric outlet obstruction related to peptic ulcer disease treated with endoscopic balloon dilatation and drug therapy. Gastrointest Endosc 2007;66:491-7. 7. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C, et al. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report. Gut 2007;56:772-81. 8. Pilotto A, Perri F, Leandro G, Franceschi M; Aging and Acid-Related Disease Study Group. Effect of Helicobacter pylori eradication on the outcome of reflux esophagitis and chronic gastritis in the elderly. A randomized, multicenter, eight-month study. Gerontology 2006;52:99-106. 9. Wang YR, Richter JE, Dempsey DT. Trends and outcomes of hospitalizations for peptic ulcer disease in the United States, 1993 to 2006. Ann Surg 2010;251:51-8. 10. Appasani S, Kochhar S, Nagi B, et al. Benign gastric outlet obstruction–spectrum and management. Trop Gastroenterol 2012;32:259-66. 11. Hamzaoui L, Bouassida M, Ben Mansour I, et al. Balloon dilatation in patients with gastric outlet obstruction related to peptic ulcer disease. Arab J Gastroenterol 2015;16:121-4. 12. Selgrad M, Kandulski A, Malfertheiner P. Helicobacter pylori: diagnosis and treatment. Curr Opin Gastroenterol 2009;25:549-56. 13. Uygun A, Tüzün A, Yeşilova Z, et al. Helicobacter pilori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, klaritromisin, amoksisilin protokolünün karşılaştırılması. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2005;4:172-5.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0450-5041
Yazar: Bilge Baş (Sorumlu Yazar)
Kurum: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { agd546526, journal = {Akademik Gastroenteroloji Dergisi}, issn = {1303-6629}, eissn = {2149-0600}, address = {}, publisher = {Türk Gastroenteroloji Vakfı}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {12 - 15}, doi = {10.17941/agd.546526}, title = {Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi?}, key = {cite}, author = {Baş, Bilge} }
APA Baş, B . (2019). Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi?. Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 18 (1) , 12-15 . DOI: 10.17941/agd.546526
MLA Baş, B . "Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi?". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 18 (2019 ): 12-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agd/issue/45511/546526>
Chicago Baş, B . "Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi?". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 18 (2019 ): 12-15
RIS TY - JOUR T1 - Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi? AU - Bilge Baş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17941/agd.546526 DO - 10.17941/agd.546526 T2 - Akademik Gastroenteroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 15 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-6629-2149-0600 M3 - doi: 10.17941/agd.546526 UR - https://doi.org/10.17941/agd.546526 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Gastroenteroloji Dergisi Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi? %A Bilge Baş %T Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi? %D 2019 %J Akademik Gastroenteroloji Dergisi %P 1303-6629-2149-0600 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17941/agd.546526 %U 10.17941/agd.546526
ISNAD Baş, Bilge . "Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi?". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 18 / 1 (Nisan 2019): 12-15 . https://doi.org/10.17941/agd.546526
AMA Baş B . Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi?. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2019; 18(1): 12-15.
Vancouver Baş B . Duodenal darlık Helicobacter pylori eradikasyonu ile gerileyebilir mi?. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2019; 18(1): 15-12.