Yıl 2018, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 17 - 28 2018-06-25

KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ

Adem YERİNDE [1]


Bu araştırmada, din ve bilim arasındaki ilişki üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bilindiği üzere bazı çevrelerce din ve bilim arasında Hristiyanlık ve bilim gerilimi dayanak noktası alınarak bir çelişki olduğu savunulmaktadır. Bu durumun, bünyesinde birçok bilim disiplini ile çelişen bilgiyi bulunduran Hıristiyanlık için geçerli olacağı savunulabilmektedir. Fakat kutsal kitabının daha ilk emriyle okumanın önemini vurgulayan bir din olan İslamiyet’in bu tür iddialardan beri olacağı muhakkaktır. Buradan hareketle, bu çalışmada, İslam dinin bilim ile asla çelişmediği aksine bilimi teşvik ettiği temel parametre olarak kullanılmıştır denilebilir.

Bu araştırmada, İslam dini ile bilimin çelişmediğinin gösterilmesi amacıyla birtakım deliller kullanılmıştır. Bu deliller arasında; İslam dini ile bilimin gayesinin müşterekliği ve İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran’ı-Kerim’de bilimi teşvik edici ayetlerin bulunması sayılabilmektedir.

Bu araştırmada yöntem olarak nitel yöntem belirlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak ise doküman analizi yaklaşımı kullanılmıştır.

İslam, Bilim, Kur’an, Felsefe
 • Kur’an-ı Kerim
 • Adıvar Adnan, Bilim ve Din, İstanbul 1980.
 • Aydın Mehmet, Din Felsefesi, Ankara 1996 (5. baskı).
 • Baljon J. M. S, Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler (Şaban Ali Düzgün), Ankara 1994.
 • Brown, H. The Wısdom of Science; Its Relevance to Culture and Religion, Cambridge 1986.
 • Bucaille Maurice, Kitab-ı Mukaddes, Kur’ân ve Bilim (trc. Suat Yıldırım), İzmir 1998.
 • Döğen Şaban, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi, İstanbul 1987.
 • es-Sâbûnî Nureddin, el-Bidâye fî usûli’d-diyâne (nşr. Bekir Topaloğlu), Ankara 1979.
 • Guénon René, Doğu ve Batı (trc. Fahrettin Arslan), İstanbul 1991 (2. Bsk.).
 • Jansen J. J. G., Kur’ân’a Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklaşımlar (trc. Halil Rahman Açar) Ankara 1993.
 • Kırca Celal, Kur’ân ve Bilim, İstanbul 1996.
 • Kırca Celal, Kur’ân-ı Kerim’de Fen Bilimleri, İstanbul 1989.
 • Seyyid Hüseyin Nasr, İslam ve İlim (çev. İlhan Kutluer) İstanbul, 1989.
 • Taylan Necip, “Bilgi” DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), İstanbul 1992, VI.
 • Yılmaz İrfan ve diğerleri, Yeni Bir Bakış Açısıyla İlim ve Din, İstanbul 1998, I.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi HAZİRAN 2018
Bölüm Araştırma makaleleri
Yazarlar

Yazar: Adem YERİNDE (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { agiid431500, journal = {Ağrı İslami İlimler Dergisi}, issn = {2619-9327}, eissn = {2619-9327}, address = {}, publisher = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {17 - 28}, doi = {}, title = {KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ}, key = {cite}, author = {YERİNDE, Adem} }
APA YERİNDE, A . (2018). KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ. Ağrı İslami İlimler Dergisi , (2) , 17-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/37805/431500
MLA YERİNDE, A . "KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ". Ağrı İslami İlimler Dergisi (2018 ): 17-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/37805/431500>
Chicago YERİNDE, A . "KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ". Ağrı İslami İlimler Dergisi (2018 ): 17-28
RIS TY - JOUR T1 - KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ AU - Adem YERİNDE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ağrı İslami İlimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 28 VL - IS - 2 SN - 2619-9327-2619-9327 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ağrı İslami İlimler Dergisi KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ %A Adem YERİNDE %T KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ %D 2018 %J Ağrı İslami İlimler Dergisi %P 2619-9327-2619-9327 %V %N 2 %R %U
ISNAD YERİNDE, Adem . "KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ". Ağrı İslami İlimler Dergisi / 2 (Haziran 2018): 17-28 .
AMA YERİNDE A . KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2018; (2): 17-28.
Vancouver YERİNDE A . KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2018; (2): 28-17.