Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 11 - 34 2019-12-15

Mutat Üslubu Terk Etmenin (İnziyâh) Fatiha Suresinin Anlamına Etkisi
الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة
Stylistic displacement and its Effect on the meaning of surat al-Fatihah

Badawy Mohammed ELSAWY MOHAMED [1]


Bu araştırma ritim, terkip, lügat ve sarf ekseninde mutat olmayan üslubu tercih edip mutat olanı terk etme (inziyâh) olgusunu Fatiha Suresi özelinde ele almaktadır ki bu olgu üslup biliminin (stilistik) en önemli özelliklerindendir. İnziyâh kavramı, yazarın mutat ve alışılmış olanı ne denli aşmasına bağlıdır. Başka bir ifadeyle bu kavram, alışılagelenin zıddıdır. Bu olgunun esas amacı okuru şaşırtmak ve ilgisini arttırmaktır. Nitekim söz konusu üslup, klasik dilsel ölçü ve standartlardan farklılık arz etmektedir. İnziyâh üslubunu ve mutat dilsel kurallardan uzaklaşma olgusunu en mükemmel haliyle müşahede edeceğimiz üstün edebi örnek tabi ki Kuran-ı Kerim’dir.

Bu araştırmada dil kurallarında inziyâh olgusunu; ritim, terkip ve lügat olmak üzere üç boyut ekseninde ele aldık. Araştırma sonucunda Fatiha Suresi, gerçekten de mutat olan üslupların dışına çıkma yönüyle dikkatleri celp etmiş ve güç-yetenek sahiplerine meydan okumuştur..

يتناول هذا البحث ظاهرة الانزياح علی المستوی الإيقاعي،  والتركيبي والمعجمي والصرفي في فاتحة الكتاب، والتي تعد من أبرز سمات الأسلوبية. والانزياح مصطلح يبرز في قدرة المبدع علی اختراق المتناول المألوف، أو کما يقال إنه مضاد لما هو معتاد. والغرض الرئيسي من هذه التقنية هو مفاجئة المتلقي وإثارة دهشته؛ لأنها تخالف القواعد المألوفة في المعيار اللغوي. والقرآن الکريم هو المثل الأعلی للنص الأدبي الذي بإمکاننا أن نری فيه التراکيب المنزاحة والعبارات المعدولة عن القانون النحوي والصرفي. وقد رصدت  في هذا البحث الظواهر المنزاحة في المعيار اللغوي في المستويات الثلاثة الإيقاعي، والتركيبي، والمعجمي بحيث تشير النتائج إلی أنّ السورة الكريمة لفتت الانتباه بأسلوبها الخارج عن مألوف العادة خروجا يتحدى القُوى والقُدَر. 

This paper discusses the linguistic phenomenon of replacement at the rhythmic, structural, lexical and morphological levels in Surat al-Fatihah. As one of the most prominent stylistic techniques, replacement is a term that manifests itself in the the creative ability to go beyond the commonly adopted standards, or contrary to the mainstream, so to speak. The main purpose of this technique is to astonish the recipient by going against the regular rules of the language.

 

The Holy Quran is the best example of the literary text in which we can see the replacement of structures and expressions contrary to grammatical and morphological rules.

 

In this paper, the researcher has given an account of the phenomena being replaced in Surat al-Fatihah from the perspective of linguistic criteria at three levels: rhythmic, structural and lexical. The research findings conclude that the Noble Surah is striking in its unusual way of defying all forces and powers.

 

üslup, akustik kayma, surat alfatiha, sentetik kayma
 • 1. أدب الكاتب، أبو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي الدينوري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ط4، المكتبة التجارية، مصر، 1963م.
 • 2. إرشاد العقل أبو السعود
 • 3. الأزهار الفائحة في شرح الفاتحة : جلال الدين السيوطي، تحقيق د/ عبد الحكيم الأنيس، الطبعة الأولى مكتبة الشروق الدولية.؛ 1430ه/-2009م.
 • 4. استخدامات الحروف العربية ( معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا) ، سليمان فياض، دار المريخ، السعودية، 1418ه/ 1998م.
 • 5. أسرار البلاغة: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، قرأه و علق عليه، أبو فهر محمود محمد شاكر، ط1، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، 1412ه/ 1991م.
 • 6. الأسلوبية والأسلوب: عبد السلام المسدي، دار الكتب الجديدة، ط5، لبنان، 2006م.
 • 7. الأسلوبية، الرؤية والتطبيق: يوسف أبو العدوس، دار المسيرة، الأردن، ط1، 2007م
 • 8. إشارات الإعجازفي مظان الإيجاز بديع الزمان سعيد النورسي، تحقيق : إحسان قاسم الصالحي، تقديم محسن عبد الحميد ، جامعة بغداد (د.ط.ت)
 • 9. الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس،ط1، نهضة مصر، القاهرة، (د.ط)
 • 10. الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية، عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي، بيروت، المكتبة العصرية، 2002م.
 • 11. إعجاز القرآن ، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: سيد أحمد صقر القاهرة، دار المعارف 1954م.
 • 12. الانزياح في الخطاب النقدي والبلاغي، دز عباس رشيد الددة، ط1، دار الشؤؤون الثقافية العامة بغداد العراق، 2009م.
 • 13. الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، أحمد محمد ويس، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بيروت لبنان،1426ه/ 2005م.
 • 14. بدائع التفسير، الجامع لما فسره الإمام بن قيم الجوزية، يسري السيد احمد، صالح أحمد الشامي، ط1، دار بن الجوزي 1427هـ
 • 15. بدائع الفوائد، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى، ابن القيم ، تحقيق هشام عبد العزيز عطا وآخرَين ط1، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة 1416/ 1996م.
 • 16. البديع في شعر شوقي: د/ منير سلطان: ط 2 منشأة المعارف، الإسكندرية 1992م
 • 17. البلاغة العربية، قراءة أخرى: د/ محمد عبد المطلب، الطبعة الثالثة، الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان، القاهرة، 2009م.
 • 18. البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: تحقيق وشرح: عبد السلام هارون: الطبعة السابعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1418هـ -1998م.
 • 19. التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،لبنان الطبعةالأولى، 1420هـ/2000م
 • 20. التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس، 1997م
 • 21. التعبير الموسيقي: د/ فؤاد زكريا، ط2، مكتبة مصر 1980م.
 • 22. تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمربن محمد الشيرازي البيضاوي، تقديم، محمود عبد القادر الأرناؤوط: 1/ 11، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى 2001م.
 • 23. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) :محمد رشيد بن علي رضا : 39، 40. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب1990 م ش.
 • 24. التفسير القيم، جمعه محمد أويس الندوي، تحقيق محمد حامد الفقي ،ط دار الكتب العلمية. (د، ت)
 • 25. جامع البيان في تأويل القرآن : ابن جرير، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، تحقيق أحمد شاكر ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان 1420ه/ 2000م.
 • 26. الجامع الصحيح البخاري، بتحقيق: مصطفي ديب البغا، بيروت دار ابن كثير، 1407ه/ 1987م
 • 27. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي: 147،ط، دار صادر بيروت (د،ت)
 • 28. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ضبط وتشكيل وتصحيح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط، دار الفكر، بيروت لبنان.
 • 29. حرص الألفاظ في البحث البلاغي والنقدي ، ماهر مهدي هلال، بغداد، دار الرشيد للنشر، 1980م.
 • 30. خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1998.
 • 31. دلائل الإعجاز: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني تحقيق: أبو فهر محمود محمد شاكر، ط3، مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة، 1413هـ - 1993م.
 • 32. صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ط1، دار الجيل ، بيروت، لبنان،(دت)
 • 33. الضوء المنير على التفسير، ( تفسير مجموع من كتب الإمام المحدث المفسر شمس الدين أبي عبد الله محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية: جمعه: علي الحمد المحمد الصالحي، ط، مؤسسة النور للطباعة والتجليد بالتعاون مع دار السلام (د، ت)
 • 34. علم الأصوات: كمال بشر، ط دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2000م.
 • 35. علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة وسائل البديع د/ بسيوني عبد الفتاح فيود ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ط2/ 1429هـ/ 2008م.
 • 36. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الإمام محمد بن علي الشوكاني، ضبطه: أحمد عبد السلام، ط، الشركة المصرية العربية المحدودة للطباعة والنشر والتوزيع.
 • 37. الفروق اللغوية للعسكري،، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، 1998م.
 • 38. الفن والأدب بحث في الجماليات والأنواع الأدبية، ميشال عاصي، بيروت دار الأندلس (د.ت).
 • 39. كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، طبعة الهيئة العامة للكتاب سنة 1977م.
 • 40. الكشاف،عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، أبو الفاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرازق المهدي، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ت)
 • 41. لسان العرب، ابن منظور ، محمد بم مكرم بن منظور الأفريقي، ط3، دار صادر، بيروت، لبنان، 1414 هـ/ 1994.
 • 42. لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، د. فاضل صالح السامرائي. ط3،دار عمار بيروت .1423هـ/2003م.
 • 43. المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط1، المكتبة العصرية بيروت لبنان، 1995م.
 • 44. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت 1393ه/ 1973م.
 • 45. مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1421ه/ 2000م.
 • 46. مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق عبد الحميد هنداوي، 1420هـ/ 2000م.
 • 47. مقاييس اللغة (معجم مقاييس اللغة): أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط، دار الفكر للطباعة والنشر، 1399ه/ 1979م. طبعة خاصة بالمجمع العلمي العربي الإسلامي.
 • 48. مناهج تجديد في النحو البلاغة والتفسير والأدب.، أمين الخولي: ط1، دار المعرفة.
 • 49. نتائج الفكر في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، تحيق: الشيخ: علي أحمد عبد الموجود، والشيخ: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط1، 1412ه/ 1992م.
 • 50. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، تحقيق : إحسان عباس، طبعة دار الثقافة، لبنان.
Birincil Dil ar
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6168-0295
Yazar: Badawy Mohammed ELSAWY MOHAMED (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { agiid639012, journal = {Ağrı İslami İlimler Dergisi}, issn = {2619-9327}, eissn = {2619-9327}, address = {}, publisher = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {11 - 34}, doi = {}, title = {الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة}, key = {cite}, author = {ELSAWY MOHAMED, Badawy Mohammed} }
APA ELSAWY MOHAMED, B . (2019). الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة. Ağrı İslami İlimler Dergisi , (5) , 11-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/50640/639012
MLA ELSAWY MOHAMED, B . "الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة". Ağrı İslami İlimler Dergisi (2019 ): 11-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/50640/639012>
Chicago ELSAWY MOHAMED, B . "الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة". Ağrı İslami İlimler Dergisi (2019 ): 11-34
RIS TY - JOUR T1 - الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة AU - Badawy Mohammed ELSAWY MOHAMED Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ağrı İslami İlimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 34 VL - IS - 5 SN - 2619-9327-2619-9327 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ağrı İslami İlimler Dergisi الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة %A Badawy Mohammed ELSAWY MOHAMED %T الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة %D 2019 %J Ağrı İslami İlimler Dergisi %P 2619-9327-2619-9327 %V %N 5 %R %U
ISNAD ELSAWY MOHAMED, Badawy Mohammed . "الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة". Ağrı İslami İlimler Dergisi / 5 (Aralık 2019): 11-34 .
AMA ELSAWY MOHAMED B . الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2019; (5): 11-34.
Vancouver ELSAWY MOHAMED B . الانزياح الأسلوبي وأثره على المعنى في سورة الفاتحة. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2019; (5): 34-11.