Yıl 2020, Cilt , Sayı 7, Sayfalar 33 - 60 2020-12-31

İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN

Ferruh KAHRAMAN [1]


Zülkarneyn’in kimliği, sahip olduğu imkânları, seferleri ve iktidar alanı tefsirde hep tartışılmıştır. Zülkarneyn, müslüman olmasına rağmen bazen putperest bir kral; insan olmasına rağmen bazen de bir melek veya cin olarak ele alınmıştır. Yine onun iki dağ arasına demir ve bakırla inşa ettiği set, taş ve harçla inşa edilen setlerle izah edilmiş; yaptığı seferleri ise uzayda gerçekleştiği yönünde açıklanmıştır. Zülkarneyn konusunda yapılan çalışmalarda onun ideal devlet adamlığı yönü zayıf bırakılmıştır. Bu sebeple makalede onun ideal devlet adamlığı yönüne vurgu yapılmıştır. Çalışmada Zülkarneyn ile ilgili ayetlere dil merkezli yaklaşılmış; kıssa, tarihi bilgilerle desteklenmiş ve bir tefsir çalışması olması hasebiyle de tefsir kitaplarına müracaat edilmiştir. Zülkarneyn’i merak edip onun hakkında Hz. Peygambere soru soranlar Yahudi olduğu için Ahd-i Atik ile şerhlerinden de istifade edilmiştir. Zülkarneyn’in kim olduğunu tespit etmek zor olsa da kaynaklar, onun Pers krallarından biri ya da Makedonyalı İskender olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Zira Persler dönemi ile kadim Makedonya döneminde düzenli ordular kurulmuş, paralı askerler kullanılmış, madencilikte ilerlemeler kaydedilmiş, sanat, mimari, zanaatkârlık ve yazı gelişmiş, tarihte zengin büyük kentler doğmaya başlamıştır. Bütün bu etkinlikler de ona verilen ‘sebepler’ olmalıdır. Ayrıca Pers ve Makedonya devletleri dünyanın en önemli bölgeleri olan Anadolu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya hâkim olmuş medeniyetlerdir.
Tefsir, Zülkarneyn, İktidar
  • Albayrak, Fatma. Kur’ân Işığında Zülkarneyn Kıssası. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. Alûsi, Şihâbüddîn. Rûhu’l-meânî. Beyrût: Dâru’l-fikr, 1417/1997. Aristo. Politika. çev. Mete Tunçay, İstanbul: Remzi Kitapevi, 1975. Azad, Ebulkelam. “Şahsiyyetü Zi’l-karneyn el-mezkur fi’l-Kur’ân”, Sekafetü’l-Hind. Ys. New Delhi, 1950. Azad, Ebulkelam. Ashab-ı Kehf: Zülkarneyn. Lahor: ys. 1958.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5104-8325
Yazar: Ferruh KAHRAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { agiid778951, journal = {Ağrı İslami İlimler Dergisi}, issn = {2619-9327}, eissn = {2619-9327}, address = {}, publisher = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {33 - 60}, doi = {}, title = {İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN}, key = {cite}, author = {Kahraman, Ferruh} }
APA Kahraman, F . (2020). İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN . Ağrı İslami İlimler Dergisi , (7) , 33-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/58983/778951
MLA Kahraman, F . "İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN" . Ağrı İslami İlimler Dergisi (2020 ): 33-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/58983/778951>
Chicago Kahraman, F . "İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN". Ağrı İslami İlimler Dergisi (2020 ): 33-60
RIS TY - JOUR T1 - İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN AU - Ferruh Kahraman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ağrı İslami İlimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 60 VL - IS - 7 SN - 2619-9327-2619-9327 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ağrı İslami İlimler Dergisi İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN %A Ferruh Kahraman %T İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN %D 2020 %J Ağrı İslami İlimler Dergisi %P 2619-9327-2619-9327 %V %N 7 %R %U
ISNAD Kahraman, Ferruh . "İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN". Ağrı İslami İlimler Dergisi / 7 (Aralık 2020): 33-60 .
AMA Kahraman F . İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2020; (7): 33-60.
Vancouver Kahraman F . İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2020; (7): 33-60.
IEEE F. Kahraman , "İDEAL BİR DEVLET ADAMI OLARAK ZÜLKARNEYN", Ağrı İslami İlimler Dergisi, sayı. 7, ss. 33-60, Ara. 2021