Yıl 2020, Cilt , Sayı 7, Sayfalar 110 - 134 2020-12-31

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa SAFA [1]


Bu çalışmanın amacı, dini yükseköğrenim gören İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerindeki kız öğrencilerin Kampüs Camii ile ilişkilerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi örneğinde incelemektir. Günlük beş vakit ibadet mekanı olarak toplumla iç içe toplumun tamamına ulaşan en aktif kurumlardın biri olan cami, aynı zamanda toplumun dini sosyalleşmesinde de en işlevsel kurumdur. Müslüman toplumlarda ve toplumumuzda kadınların camiye gitme ve cemaate katılmaları tarihi bir problem olarak hep var olagelmiştir. Özellikle toplumumuzda kadınların camiye gitme ve cemaate katılma alışkanlıkları yoktur. Yüksek dini öğrenim gören, toplumda aktif din hizmeti yürütebilecek pedagojik formasyonla yetiştirilen İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi kız öğrencilerinin cami algıları, cami farkındalıkları, camideki yaygın din eğitimiyle ilişkileri, cami merkezli performansları ve camiden beklentileri, öğrencilerin görev alanları ve toplumla iletişimleri açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsünde cami ile yan yana bulunan İslami İlimler Fakültesinde okuyan kız öğrencilerin hazırlık eğitimi dahil beş yıllık eğitimleri sürecinde cami algı ve alışkanlıkları Kampüs Camii ekseninde incelenmiştir. İki bölümden oluşan araştırmada birinci bölümde kız öğrencilerin Kampüs Camii ile canlı ilişkilerinin olup olmadığı ve camiye olan ilgileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde kız öğrencilerin cami merkezli performansları ve camiden beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada doğrudan gözlem yöntemi anket tekniği uygulanmış, açık uçlu üç soruyla da öğrencilerin görüş, teklif ve talepleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın diğer İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerindeki benzer durum ve tutumlara da ışık tutması beklenmektedir.
Dini Sosyalleşme,, Dini Yükseköğrenim,, Kampüs Camii,, İslami İlimler Fakültesi Kız Öğrencileri.
  • Aycan, İrfan. (2013). “İslam Geleneğinde Cami ve Kadın”. Cami, Kadın ve Aile kitabı içinde, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. ss. 13-21.
  • Aydınalp, Halil (2018). Din ve Dünyevileşme: Kuzey Kıbrıs Örneği, İstanbul: Çamlıca Yayınları.
  • Ebu Davud es-Sicistani, Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdi, Sünen-i Ebu Davud, ss. 1221-1625; El-Kütübu’s-Sitte, (Mevsuatü’l-Hadis eş-Şerif içinde, Haz. Salih b. Abdulaziz) Daru’s-Selam, Riyad, 2000.
  • İlmihal (İman ve İbadetler), (2012). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
  • Karslı, İbrahim H. (2013). “Kadın, Sosyal Hayat ve Cami”. Cami, Kadın ve Aile kitabı içinde, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. ss. 23-37.
  • Kurt, Adile Aşkım (Edt.) (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  • Martı, Huriye (Edt.). (2015). Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Yaklaşımları, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
  • Taslaman, Caner- Taslaman, Feryal (2019). İslam ve Kadın. İstanbul: İstanbul Yayınevi.
  • Yılmaz, Hüseyin. (2007). Hz. Peygamber Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi. C. 5. S. 14. ss. 107-130.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6202-2315
Yazar: Mustafa SAFA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { agiid843047, journal = {Ağrı İslami İlimler Dergisi}, issn = {2619-9327}, eissn = {2619-9327}, address = {}, publisher = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {110 - 134}, doi = {}, title = {AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Safa, Mustafa} }
APA Safa, M . (2020). AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Ağrı İslami İlimler Dergisi , (7) , 110-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/58983/843047
MLA Safa, M . "AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Ağrı İslami İlimler Dergisi (2020 ): 110-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/58983/843047>
Chicago Safa, M . "AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ağrı İslami İlimler Dergisi (2020 ): 110-134
RIS TY - JOUR T1 - AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Mustafa Safa Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ağrı İslami İlimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 134 VL - IS - 7 SN - 2619-9327-2619-9327 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ağrı İslami İlimler Dergisi AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Mustafa Safa %T AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2020 %J Ağrı İslami İlimler Dergisi %P 2619-9327-2619-9327 %V %N 7 %R %U
ISNAD Safa, Mustafa . "AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ağrı İslami İlimler Dergisi / 7 (Aralık 2020): 110-134 .
AMA Safa M . AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2020; (7): 110-134.
Vancouver Safa M . AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2020; (7): 110-134.
IEEE M. Safa , "AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS CAMİİ EKSENİNDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN CAMİ VE CEMAAT İLİŞKİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Ağrı İslami İlimler Dergisi, sayı. 7, ss. 110-134, Ara. 2021