Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 1, Sayfalar 18 - 51 2020-06-26

Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi

Tuba ŞAHİN ÖREN [1] , Veli Erdinç ÖREN [2]


Sürdürülebilirlik hem destinasyonlar hem de turistler açısından giderek önem kazanmaya başlamış bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. sürdürülebilir bir destinasyondan turist beklentilerinin ortaya çıkarılması, destinasyon yöneticilerinin pazarlama çabalarında katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada turistlerin sürdürülebilir bir destinasyondan beklentilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılarak desenleme yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, herhangi bir turizm türüyle ilgilenen turistler oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın örnekleme yöntemi, kartopu ve maksimum örnekleme stratejisi olarak belirlenerek 627 katılımcıya çevrimiçi anket uygulama yöntemiyle ulaşılmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler, T-Testi ve Anova analizleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda kadın turistler, erkek turistlere göre sürdürülebilir destinasyon beklentilerinde anlamlı farklılık ortaya koymaktadır. Yerel halkla iletişime geçmek, ekonomik değerlerin yerel halka yayılması ve destinasyonun çevresel zenginliklerinin korunması bağlamında konaklama eğilimi önem arz etmektedir.
Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Destinasyon, Turist Beklentileri
 • Dwijayanthi, P. T., Jones, K. ve Satyawati, N. G. A. D. (2017). Indigenous people, economic development and sustainable tourism: A comparative analysis between Bali, Indonesia and Australia, Udayana Journal of Law and Culture, 1(1), 16-30.
 • Gannon, A. (1994), Rural tourism as a factor in rural community economic development for economies in transition, Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 51-60, DOI: 10.1080/09669589409510683.
 • Gebreegziabher A., A. ve Kumar, S. (2019). The structural relationship between tourist satisfaction and sustainable heritage tourism development in Tigrai, Ethiopia, Heliyon, 5, 1-31, doi: 10.1016/j.heliyon.2019. e01335.
 • Hassan, S. S. (2000). Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry, Journal of Travel Research, 38(3), 239-245, https://doi.org/10.1177/004728750003800305.
 • Hornoiu, R. I., Padurean, M. A., Nica, A. ve Maha, L. (2014). Tourism consumpion behavior in natural protected areas, Amfiteatru Economic Journal, 16(Special No. 8), 1178-1190.
 • Hyungsuk, C. ve Tazim, J. (2009). Tourism on organic farms in South Korea: A new form of ecotourism, Journal of Sustainable Tourism, 17(4), 431-454, DOI:10.1080/09669580802713440.
 • Islam, Md. T., Boro, A. ve Phuntsho, N. (2019). A study on sustainable tourism development in Bhutan: quantifying the awareness of millennial people of Bhutan towards Sustainable Development, Journal Of Tourism Intelligence And Smartness, 2(1), 1-13.
 • Johnson, D. (2002). Environmentally sustainable cruise tourism: a reality check, Marine Policy, 26 (2002), 261–270, https://doi.org/10.1016/S0308-597X(02)00008-8.
 • Khairat, G. ve Maher, A. (2012). Integrating sustainability into tour operator business: an innovative approach in sustainable tourism, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal Of Tourism, 7(1), 213-233.
 • Kristjánsdóttir, K. R., Ólafsdóttir, R. ve Ragnarsdóttir, K. V. (2018). Reviewing integrated sustainability indicators for tourism, Journal of Sustainable Tourism, 26(4), 583-599, DOI: 10.1080/09669582.2017.1364741.
 • Lee, K. F. (2001). Sustainable tourism destinations: The importance of cleaner production, Journal of Cleaner Production, 9 (2001), 313–323, https://doi.org/10.1016/S0959-6526(00)00071-8.
 • Lester, P., Inman, D. ve Bishop, L..K. (2014). Handbook of Tests and Measurement in Education and the Social Sciences, London: Rowman & Littlefield.
 • Madafuri, B. (2018). Implication of characteristics of tourism products towards marketing strategy, International Journal Of Scientific & Technology Research, 7(8), 233-235.
 • Mylan, J. A. (2018). Sustainable tourism in Costa Rica: aligning tourists’ interests with local development, PURE Insights, 7(8), [URL:https://digitalcommons.wou.edu/pure/vol7/iss1/8] (Erişim 13 Kasım 2019).
 • O'Sullivan, D. ve Jackson, M. J. (2002). Festival Tourism: A contributor to sustainable local economic development?, Journal of Sustainable Tourism, 10(4), 325-342, DOI: 10.1080/09669580208667171.
 • Pan, S., Gao, M., Kim, Hyunook S., Kinjal J., Pei, S. ve Chiang, P. (2018). Advances and challenges in sustainable tourism toward a green economy, Science of The Total Environment, 635, 452-469, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.134.
 • Polar Research and Policy Initiative (2019). Sustainable tourism development in the Nordic Arctic – Proceedings and Analysis, Workshop in Northern Iceland, 18-22 March 2019. [https://www.nordregio.org/wp-content/uploads/2018/07/Proceedings-Workshop-15-June-2019-Final_brochure3.pdf] (Erişim 14 Kasım 2019).
 • Rutty, M. ve Richardson, R. B. (2019). Tourism research in cuba: gaps in knowledge and challenges for sustainable tourism, Sustainability, 11(12), 3340, https://doi.org/10.3390/su11123340.
 • Spenceley, A. (2005). Nature-based Tourism and environmental sustainability in South Africa, Journal of Sustainable Tourism, 13(2), 136-170, DOI:10.1080/09669580508668483.
 • Şahin Ören, T. (2018). Spor Turizmi Aracılığı İle Sürdürülebilir Destinasyon Geliştirme: Hava Sporları Açısından Uşak İli Potansiyeli. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • TsungHung, L. ve FenHauh, J. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents’ perceptions of the sustainability, Tourism Management, 70, 368–380. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003.
 • UNEP (2005). Making Tourism More Sustainable, A guide for Policy Makers. [http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicyEN.pdf] (Erişim 26 Kasım 2019).
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0899-9421
Yazar: Tuba ŞAHİN ÖREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7614-644X
Yazar: Veli Erdinç ÖREN
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ahbvtfd680373, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, issn = {2687-1912}, address = {turizmdergi@hbv.edu.tr}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {23}, pages = {18 - 51}, doi = {}, title = {Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Şahi̇n Ören, Tuba and Ören, Veli Erdinç} }
APA Şahi̇n Ören, T , Ören, V . (2020). Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 18-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/55248/680373
MLA Şahi̇n Ören, T , Ören, V . "Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 (2020 ): 18-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/55248/680373>
Chicago Şahi̇n Ören, T , Ören, V . "Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 (2020 ): 18-51
RIS TY - JOUR T1 - Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi AU - Tuba Şahi̇n Ören , Veli Erdinç Ören Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 51 VL - 23 IS - 1 SN - 2687-1912- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi %A Tuba Şahi̇n Ören , Veli Erdinç Ören %T Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi %D 2020 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P 2687-1912- %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD Şahi̇n Ören, Tuba , Ören, Veli Erdinç . "Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 / 1 (Haziran 2020): 18-51 .
AMA Şahi̇n Ören T , Ören V . Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi. AHBVTFD. 2020; 23(1): 18-51.
Vancouver Şahi̇n Ören T , Ören V . Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2020; 23(1): 18-51.