Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği”

Yıl 2021, Cilt: 24 Sayı: 1, 116 - 141, 22.06.2021

Öz

Turizm ürününün kendine özgü özelliklerinden biri olan eş zamanlı üretim ve tüketim göz önüne alındığında hizmetin tüketilmeden önce deneyimlenemez olduğu bilinmektedir. Turizm ürününün bu özelliği nedeniyle turistler olumlu ya da olumsuz deneyimlerini online olarak diğer tüketiciler ile paylaşma yoluna gitmektedir. Bireyler tatil süreçlerinde olumsuzluk yaşamamak adına daha önce paylaşılan deneyimlerden hareket ederler. Tatil süreçlerinde yaşanılan olumsuzluklar, daha önceki kötü deneyimler bir belirsizlik ve korku ortamı yaratmaktadır. İşletmeler de korku çekicilikleri aracılığıyla turistler üzerinde izlenim oluşturmaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı “Cinnetten Bir Köşe” reklam filminden hareketle korku çekiciliklerinin turizm perspektifinden kullanılış biçimlerini saptamaktır. Çalışmada göstergebilimsel analizden yararlanılmıştır. Tüm sahneler, Barthes’in yananlam düzanlam okuma boyutları ile incelenmiştir. İncelenen sahneler tatil deneyimi öncesi ve tatil deneyimleri sırası olarak kategorize edilmiştir. Çalışma sonuçları, reklam filminde yer alan unsurların tatil süreci boyunca yaşanabilecek olumsuz deneyimler ile korku unsurlarını özdeşleştirdiği yönündedir. Korku öğeleri müziklerle, kullanılan ışık ve çekim teknikleri ile pekiştirilmiştir. Kişilerin olumsuz deneyimler yaşayabileceği her bir unsura çıkarımsal olarak yer verilmiştir. Reklam filmi genelinde korku çekicilikleri turistler üzerinde bir ikna unsuru olarak kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Algie, J. ve Rossiter, J. R. (2010). Fear patterns: a new approach to designing road safety advertisements. Journal of Prevention & Intervention in the Community, 38(4), 264-279.
 • Akın, D. (2009). Kitle iletişim araçlarında yaratılan mitlerde korku kullanımının amaç ve sonuçları reklâmlar üzerine bir inceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 1(2), 80-102.
 • Ardıç-Çobaner, A. (2013). Sağlık iletişiminde korku öğesinin kullanımı: sigara paketlerinde kullanılan sigara karşıtı görsellerin göstergebilimsel analizi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 37, 211-235.
 • Aslan, E. ve Yıldız, S. (2018). Marka reklamlarında kullanılan korku çekiciliği üzerine nitel bir araştırma. Atatürk İletişim Dergisi, 15, 59-88. Aydoğan, H. (2018). Sosyal reklamlarda korku çekiciliği: ihlalsiz trafik, Journal of Yaşar University, 13(50): 210-231.
 • Eren, A. (2005). Korku kültürü, değerler kültürü ve şiddet. Aile ve Toplum Dergisi, 8(8), 23-36.
 • Erol, E. G. (2017). TV reklamlarında korku çekiciliği olgusu: 2010-2017 yılları arası tv reklamlarına yönelik bir araştırma. INIF E-Dergi, 2(2), 67.
 • Ferguson, G. ve Phau, I. (2013). Adolescent and young adult response to fear appeals in anti‐smoking messages. Young Consumers, 14(2),155-166.
 • Fırat, D. (2013). Korkunun bir pazarlama aracı olarak uygulanması: işletmelerin korku mesajları ile tüketicilerin algısı arasında bir uyum var mı?. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(1), 187-194.
 • Fırat, D. ve Yıldız, G. Y. (2019). Reklamlarda kullanılan korku öğesine karşı tüketicilerin sergilemiş olduğu tutumlar, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 203-219.
 • Giachino, C., Stupino, M., Petrarulo, G. ve Bertoldi, B. (2017). Fear appeals in social marketing: the case of anti-speeding video advertisement mistakes. Journal of Customer Behaviour. 16(1), 61-74.
 • Halkjelsvik, T. ve Rise, J. (2015). Disgust in fear appeal anti-smoking advertisements: the effects on attitudes and abstinence motivation. Drugs Educ Prev Pol, 22(4), 362–369.
 • Innocenti, B. (2011). A normative pragmatic model of making fear appeals. Philosophy & Rhetoric, 4(3), 273-290.
 • Jones, S. C. ve Owen, N. (2006). Using fear appeals to promote cancer screening-are we scaring the wrong people?. Int. J. Nonprofit Volunt. Sect. Mark, 11, 93-103.
 • Krishen, A. S. ve Bui, M. (2015). Fear advertisements: ınfluencing consumers to make better health decisions. International Journal of Advertising, 34(3), 533-548.
 • Lennon, R., Rentfro, R. ve O’Leary, B. (2010). Social marketing and distracted driving behaviors among young adults: the effectıveness of fear appeals. Academy of Marketing Studies Journal, 14(2), 95-113.
 • Mazıcı, E. T. ve Çakıcı, C. (2018). Adolf hitler’in korku çekiciliği bağlamında kamu spotu reklamlarında kullanımı. Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306.
 • Noble, G., Pomering, A. ve Johnson, L.W. (2014). Gender and message appeal: their influence in a pro-environmental social advertising context. Journal of Social Marketing, 4(1), 4-21.
 • Sağır, A. ve Aktaş, Z. (2017). Pastoral sessizlik: bir korku sosyolojisi denemesi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(29), 455-476.
 • Tanner, J. F., James, J., Hunt, B. ve Eppright, R. (1991). The protection motivation model: a normative model of fear appeals. Journal of Marketing, 55(3), 36-45.
 • Uğuroğlu, Ö. (2017). Korku kavramı ve sinemaya yansıması. Route Educational and Social Science Journal, 4(5), 511-530.
 • Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: the extended parallel process model, Communication Monographs, 59(4), 329-349.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Makbule CİVELEK
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3997-6508
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ahbvtfd817728, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-1912}, address = {turizmdergi@hbv.edu.tr}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {24}, number = {1}, pages = {116 - 141}, title = {Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği”}, key = {cite}, author = {Civelek, Makbule} }
APA Civelek, M. (2021). Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği” . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 116-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/62932/817728
MLA Civelek, M. "Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği”" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 24 (2021 ): 116-141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/62932/817728>
Chicago Civelek, M. "Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği”". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 24 (2021 ): 116-141
RIS TY - JOUR T1 - Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği” AU - MakbuleCivelek Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 141 VL - 24 IS - 1 SN - -2687-1912 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği” %A Makbule Civelek %T Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği” %D 2021 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P -2687-1912 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD Civelek, Makbule . "Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği”". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 24 / 1 (Haziran 2021): 116-141 .
AMA Civelek M. Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği”. AHBVTFD. 2021; 24(1): 116-141.
Vancouver Civelek M. Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2021; 24(1): 116-141.
IEEE M. Civelek , "Korku Çekiciliğinin Tatil Pazarlamasında Kullanılmasına Yönelik Göstergebilimsel Analiz: “Cinnetten Bir Köşe Örneği”", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, c. 24, sayı. 1, ss. 116-141, Haz. 2021