Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DID CORONAVIRUS (COVID-19) HAS NOT MADE POSITIVE CONTRIBUTION TO EDUCATION? ONLINE EVENT PERFORMANCE OF TOURISM EDUCATION INSTITUTIONS

Yıl 2021, Cilt: 24 Sayı: 1, 20 - 45, 22.06.2021

Öz

The purpose of this study is to examine the extracurricular online activities organized by institutions providing tourism undergraduate education at the higher education level during the coronavirus (covid-19) epidemic, in terms of various variables, to evaluate the efficiency of the institution and to question their competencies. In the collection of research data, document-archive scanning technique was used and secondary data sources were utilized. The study sample constitute of 230 online activities, are organized by faculties and schools of tourism in Turkey and taking place of these institutions' all of official online platform, held from March 2020 to end of December 2020. Frequency and percentage analysis were used to evaluate the detected online activities. Data visualization analysis was performed to make sense of the data and concretize the outputs and for this purpose, an interactive software Tableau was used. As a result; institutions, providing tourism undergraduate education at the higher education level, were able to diversify educational communication by using technology-based digital platforms and social media channels as an alternative to the distance education system in the coronavirus epidemic crisis in general; however, they could not benefit from these platforms sufficiently.

Kaynakça

 • Abbruzzese, J., Ingram, D. ve Click, S. (2020). The Coronavirus Pandemic Drove Life Online, It May Never Return, NBC News, https://www.nbcnews.com/tech/internet/coronavirus-pandemic-drove-life-online-it-may-never-return-n1169956 [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.
 • Aksu, M. ve Bucak, T. (2012). Mesleki Turizm Eğitimi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2) , 7-18.
 • Akyol, C. (2020). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşleri, Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 3(1), 112-121.
 • Alaeddinoğlu, F. ve Rol, S. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 233-258.
 • Atay, L. (2020). KOVID-19 Salgını ve Turizme Etkileri, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 168-172.
 • Bağçı, E., Uzun, C. ve Bostan, A. (2020). Covid-19 ve Sağlık Turizmi, Journal of Awareness, 5(3), 331-348.
 • Bahar, O. & İlal, N. Ç. (2020). Coronavirüsün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Ekonomik Etkileri, The International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 125-139.
 • Benjamin, S., Dillette, A. & Alderman, D.H. (2020). We Can’t Return to Normal: Committing to Tourism Equity in The Post-Pandemic Age. Tourism Geographies, 22(3), 476-483.
 • Binbaşıoğlu H. (2020). Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Döneminde Ulusal Turizm Örgütlerinin Resmi Web Sitelerinin Bir İletişim Aracı Olarak İncelenmesi, Turizm Akademik Dergisi, 7 (2), 73-88.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Süreci ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal ve Yeni Eğitim Paradigması, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Buluk, B. ve Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitimin Turizm Lisans Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi, Journal of Awareness, 5(3), 285-298.
 • Cave, J. & Dredge, D. (2020). Regenerative Tourism Needs Diverse Economic Practices, Tourism Geographies, 22(3), 503-513.
 • Çerçi, Ü. Ö., Canöz, N. ve Canöz, K. (2020). Covid-19 Krizi Döneminde Bilgilenme Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 44, 184-198.
 • Çınar, F. ve Özkaya, B. (2020). Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Medikal Turizm Faaliyetlerine Etkisi, Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(2), 35-50
 • Çimen, E., Gürdal, G., Çuhadar, S. ve Akbayraktürk Çanak, T. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Türkiye’deki Üniversite Kütüphaneleri, Yüksek Öğretim Dergisi, 48-53.
 • Eryılmaz, B. (2020). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Otel Zincirlerinin Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirmeleri, Turizm Akademik Dergisi, 7(1), 15-27.
 • Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., Pesonen, J., Zanker, M. & Xiang, Z. (2020). e-Tourism beyond Covid-19: A Call for Transformative Research, Information Technology & Tourism, 22, 187-203.
 • Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising Tourism for Social and Ecological Justice After Covid-19. Tourism Geographies, 22(3), 610-623.
 • Huertas, A., Oliveira, A. & Girotto, M. (2020). Crisis Communication Management by The National Tourist Organizations of Spain and Italy in The Face of Covid-19, Profesional de la Información, 29(4), e290410.
 • İbiş, S. (2020). Covıd-19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerine Etkisi, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 85-98.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon., K., ve Chew, E., (2010). Get out of Myspace! Computers & Education, 54(3), 776-782.
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması, Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192.
 • Karaman, M. E. (2020). OVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği, Medeniyet Sanat-İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6(1), 44-56.
 • Keskin, M. ve Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kocaman Karoğlu, A., Bal Çetinkaya, K. ve Çimşir, E. (2020). Toplum 5.0 Sürecinde Türkiye’de Eğitimde Dijital Dönüşüm, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(3), 147-158.
 • Köse, E. (2013). Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Ders Dışı Etkinliklerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 336-353.
 • Ma, S., Zhao, X., Gong, Y. & Wengel, Y. (2020). Proposing “Healing Tourism” As a Post COVID-19 Tourism Product, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 31(4), 1-4.
 • MEB (2020). Bakan Selçuk, Koronavirüs'e Karşı Eğitim Alanında Alınan Tedbirleri Açıkladı http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Reimers, F. R. & Schleicher, A. (2020). 2020 COVID-19 Pandemisine Karşı Eğitimde Atılabilecek Adımlara Rehberlik Edecek Bir Çerçeve, OECD 2020 Raporu, https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v4_tr.pdf [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Romagosa, F. (2020). The Covid-19 Crisis: Opportunities for Sustainable and Proximity Tourism. Tourism Geographies, 22(3), 690-694
 • Saatcı, G. ve Aksu, M (2020). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Koronavirüs Algılarını Metafor Yolu İle Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma, Journal of Awareness, 5(4), 617-630.
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 Nedir? https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Sigala, M. (2020). Tourism and Covid-19: Impacts and Implications for Advancing and Resetting Industry and Research, Journal of Business Research, 117, 312-321.
 • Spalding, M., Burke, L. & Fyall, A. (2020). Covid-19: Implications for Nature and Tourism. Anatolia
 • Sucu, İ. (2020). Yeni Dünya Düzeninde Dönüşümün İletişim ve Medyadaki İlk Adımları: Covid-19 Sonun Başlangıcında Yeni Bir Dijital Çağ, İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 556-566.
 • Sürme, M. (2020). Turizm ve Kovid-19, İksad Yayınevi, Ankara.
 • Telli Yamamoto, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • UNESCO (2020c). Dealing with Obstacles to Distance Learning https://en.unesco.org/news/dealing-obstacles-distance-learning [Erişim Tarihi: 26.12.2020]
 • UNESCO. (2020a). School Closures Caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • UNESCO. (2020b). Startling Digital Divides in Distance Learning Emerge. UNESCO. https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • UNICEF. (2020). UNICEF and Microsoft Launch Global Learning Platform to Help Address COVID-19 Education Crisis. UNICEF. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Üçer, N. (2020). Pandemi (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitim Araçlarının Etkinliğinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesine Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Açısından Bir Bakış, Global Media Journal TR Edition, 11(21), 206-233.
 • WHO (2020a) Timeline: WHO’s COVID-19 Response https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline# [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • WHO. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/ [Erişim Tarihi: 02.01.2021]
 • Yıldız, S. (2016). Pedogojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301-329.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., Doğanay, G. ve Yılmaz, D. (2020). Veli Algısına Göre Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Niteliği, Palet Yayınları, Konya.
 • YÖK (2020). Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu:1, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Zeng, Z., Chen, P-J. & Lew, A.A. (2020). From High-Touch to High-Tech: Covid-19 Drives Robotics Adoption. Tourism Geographies, 22(3), 724-734
 • Zenker, S. & Kock, F. (2020). The Coronavirus Pandemic: A Critical Discussion of a Tourism Research Agenda. Tourism Management, 81, 104-164.

Koronavirüs (Covid-19) Eğitime Hiç mi Olumlu Katkı Sağlamadı? Turizm Eğitimi Veren Kurumların Çevrimiçi Etkinlik Performansı

Yıl 2021, Cilt: 24 Sayı: 1, 20 - 45, 22.06.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim düzeyinde turizm lisans eğitimi veren kurumların koronavirüs (covid-19) salgını sürecinde çevrimiçi olarak düzenledikleri ders dışı etkinliklerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, kurum etkinlik performanslarının değerlendirilmesi ve yeterliliklerinin sorgulanmasıdır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman-arşiv tarama tekniği kullanılmış ve ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de turizm fakültesi ve yüksekokulların tüm resmi çevrimiçi platformlarında yer verilen 2020 yılı Mart itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenledikleri 230 çevrimiçi etkinlik oluşturmaktadır. Tespit edilen çevrimiçi etkinliklerin değerlendirilmesinde sıklık ve yüzde analizi kullanılmıştır. Verilerin anlamlaştırılması ve çıktıların somutlaştırılması için veri görselleştirme analizi yapılmış ve bu amaçla interaktif bir yazılım olan Tableau’dan yararlanılmıştır. Araştırma ile Türkiye’de turizm lisans eğitimi veren kurumların genel olarak koronavirüs salgını krizinde uzaktan eğitim sistemine alternatif olarak teknoloji tabanlı dijital platformları ve sosyal medya kanallarını kullanarak eğitim iletişiminde çeşitlendirmeyi sağlayabildikleri; ancak bu platformlardan yeterince faydalanamadıkları ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Abbruzzese, J., Ingram, D. ve Click, S. (2020). The Coronavirus Pandemic Drove Life Online, It May Never Return, NBC News, https://www.nbcnews.com/tech/internet/coronavirus-pandemic-drove-life-online-it-may-never-return-n1169956 [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.
 • Aksu, M. ve Bucak, T. (2012). Mesleki Turizm Eğitimi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2) , 7-18.
 • Akyol, C. (2020). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşleri, Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 3(1), 112-121.
 • Alaeddinoğlu, F. ve Rol, S. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 233-258.
 • Atay, L. (2020). KOVID-19 Salgını ve Turizme Etkileri, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 168-172.
 • Bağçı, E., Uzun, C. ve Bostan, A. (2020). Covid-19 ve Sağlık Turizmi, Journal of Awareness, 5(3), 331-348.
 • Bahar, O. & İlal, N. Ç. (2020). Coronavirüsün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Ekonomik Etkileri, The International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 125-139.
 • Benjamin, S., Dillette, A. & Alderman, D.H. (2020). We Can’t Return to Normal: Committing to Tourism Equity in The Post-Pandemic Age. Tourism Geographies, 22(3), 476-483.
 • Binbaşıoğlu H. (2020). Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Döneminde Ulusal Turizm Örgütlerinin Resmi Web Sitelerinin Bir İletişim Aracı Olarak İncelenmesi, Turizm Akademik Dergisi, 7 (2), 73-88.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Süreci ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal ve Yeni Eğitim Paradigması, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Buluk, B. ve Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitimin Turizm Lisans Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi, Journal of Awareness, 5(3), 285-298.
 • Cave, J. & Dredge, D. (2020). Regenerative Tourism Needs Diverse Economic Practices, Tourism Geographies, 22(3), 503-513.
 • Çerçi, Ü. Ö., Canöz, N. ve Canöz, K. (2020). Covid-19 Krizi Döneminde Bilgilenme Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 44, 184-198.
 • Çınar, F. ve Özkaya, B. (2020). Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Medikal Turizm Faaliyetlerine Etkisi, Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(2), 35-50
 • Çimen, E., Gürdal, G., Çuhadar, S. ve Akbayraktürk Çanak, T. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Türkiye’deki Üniversite Kütüphaneleri, Yüksek Öğretim Dergisi, 48-53.
 • Eryılmaz, B. (2020). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Otel Zincirlerinin Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirmeleri, Turizm Akademik Dergisi, 7(1), 15-27.
 • Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., Pesonen, J., Zanker, M. & Xiang, Z. (2020). e-Tourism beyond Covid-19: A Call for Transformative Research, Information Technology & Tourism, 22, 187-203.
 • Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising Tourism for Social and Ecological Justice After Covid-19. Tourism Geographies, 22(3), 610-623.
 • Huertas, A., Oliveira, A. & Girotto, M. (2020). Crisis Communication Management by The National Tourist Organizations of Spain and Italy in The Face of Covid-19, Profesional de la Información, 29(4), e290410.
 • İbiş, S. (2020). Covıd-19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerine Etkisi, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 85-98.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon., K., ve Chew, E., (2010). Get out of Myspace! Computers & Education, 54(3), 776-782.
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması, Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192.
 • Karaman, M. E. (2020). OVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği, Medeniyet Sanat-İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6(1), 44-56.
 • Keskin, M. ve Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kocaman Karoğlu, A., Bal Çetinkaya, K. ve Çimşir, E. (2020). Toplum 5.0 Sürecinde Türkiye’de Eğitimde Dijital Dönüşüm, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(3), 147-158.
 • Köse, E. (2013). Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Ders Dışı Etkinliklerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 336-353.
 • Ma, S., Zhao, X., Gong, Y. & Wengel, Y. (2020). Proposing “Healing Tourism” As a Post COVID-19 Tourism Product, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 31(4), 1-4.
 • MEB (2020). Bakan Selçuk, Koronavirüs'e Karşı Eğitim Alanında Alınan Tedbirleri Açıkladı http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Reimers, F. R. & Schleicher, A. (2020). 2020 COVID-19 Pandemisine Karşı Eğitimde Atılabilecek Adımlara Rehberlik Edecek Bir Çerçeve, OECD 2020 Raporu, https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v4_tr.pdf [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Romagosa, F. (2020). The Covid-19 Crisis: Opportunities for Sustainable and Proximity Tourism. Tourism Geographies, 22(3), 690-694
 • Saatcı, G. ve Aksu, M (2020). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Koronavirüs Algılarını Metafor Yolu İle Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma, Journal of Awareness, 5(4), 617-630.
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 Nedir? https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Sigala, M. (2020). Tourism and Covid-19: Impacts and Implications for Advancing and Resetting Industry and Research, Journal of Business Research, 117, 312-321.
 • Spalding, M., Burke, L. & Fyall, A. (2020). Covid-19: Implications for Nature and Tourism. Anatolia
 • Sucu, İ. (2020). Yeni Dünya Düzeninde Dönüşümün İletişim ve Medyadaki İlk Adımları: Covid-19 Sonun Başlangıcında Yeni Bir Dijital Çağ, İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 556-566.
 • Sürme, M. (2020). Turizm ve Kovid-19, İksad Yayınevi, Ankara.
 • Telli Yamamoto, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • UNESCO (2020c). Dealing with Obstacles to Distance Learning https://en.unesco.org/news/dealing-obstacles-distance-learning [Erişim Tarihi: 26.12.2020]
 • UNESCO. (2020a). School Closures Caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • UNESCO. (2020b). Startling Digital Divides in Distance Learning Emerge. UNESCO. https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • UNICEF. (2020). UNICEF and Microsoft Launch Global Learning Platform to Help Address COVID-19 Education Crisis. UNICEF. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Üçer, N. (2020). Pandemi (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitim Araçlarının Etkinliğinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesine Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Açısından Bir Bakış, Global Media Journal TR Edition, 11(21), 206-233.
 • WHO (2020a) Timeline: WHO’s COVID-19 Response https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline# [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • WHO. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/ [Erişim Tarihi: 02.01.2021]
 • Yıldız, S. (2016). Pedogojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301-329.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., Doğanay, G. ve Yılmaz, D. (2020). Veli Algısına Göre Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Niteliği, Palet Yayınları, Konya.
 • YÖK (2020). Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu:1, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx [Erişim Tarihi: 24.12.2020]
 • Zeng, Z., Chen, P-J. & Lew, A.A. (2020). From High-Touch to High-Tech: Covid-19 Drives Robotics Adoption. Tourism Geographies, 22(3), 724-734
 • Zenker, S. & Kock, F. (2020). The Coronavirus Pandemic: A Critical Discussion of a Tourism Research Agenda. Tourism Management, 81, 104-164.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet BOYRAZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6755-1999
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
BOYRAZ, M. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Eğitime Hiç mi Olumlu Katkı Sağlamadı? Turizm Eğitimi Veren Kurumların Çevrimiçi Etkinlik Performansı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 24(1), 20-45.