Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri

Yıl 2021, Cilt: 24 Sayı: 1, 142 - 160, 22.06.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı; Trabzon’daki otel yöneticilerinin Trabzon’un eko turizmi hakkındaki değerlendirmelerini SWOT analizi yöntemi ile ortaya çıkarmaktır. Araştırıma eko turizm açısından şehrin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri belirleyerek eko turizm gelişmesine, turizm sektörüne ve destinasyon yönetimine bir yol göstereceği için önem arz etmektedir. Ayrıca eko turizm faaliyetlerine katılan turistlerin harcamalarının önemli bir kısmını konaklama harcamalarının oluşturduğu düşünüldüğünde, Trabzon’daki konaklama işletme yöneticilerinin bu konudaki düşüncelerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Araştırma da Trabzon’da bulunan 5 yıldızlı konaklama işletme yöneticilerine eko turizm ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Katılımcılara yöneltilen sorular eko turizm açısından Trabzon’un güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. SWOT analizi yöntemi kullanılarak katılımcılardan alınan cevaplar değerlendirilmiş ve sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Trabzon’un eko turizm açısından en güçlü yanı eşsiz bir doğaya ve kültürel birikime sahip olması iken, en zayıf yanını ise eko turizm bilincinin tam olarak yerleşmemiş olmasıdır. Eko turizm açısından en büyük fırsatı değişen turizm talebine uygun faaliyet alanlarının çokluğu oluştururken, en büyük tehdit unsurunu doğal çevrede yaşanan bozulmalar oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • Arslan , M. (2003). Beyşehir İlçesi ve Yakın Çevresi Turizm ve Rekreasyon Kullanımına Yönelik Peysaj Potansiyelinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Tarım Bilimleri Dergsi , 54.
 • Avcıkurt, C. (2016). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 239.
 • Bakırcı , M. (2002). Ekoturizm. İkinci Turizm Şurası (s. 247). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Bozok, D. (2004). Ekoturizm ve Kaz Dağında Bir Uygulama. 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi (s. 439). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.
 • Demir, C., & Çevirgen , A. (2006). Ekoturizm Yönetimi . Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Drumm, A., & Moore, A. (2005). Ecotourism Development. Virginia: Manual for Conservation Planners and Managers.
 • Erdoğan , N., & Erdoğan , İ. (2005). Ekoturizm Betimlemeleriyle İletilenlerin Doğası. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 12.
 • Erdoğan, N. (2003). Çevre ve Ekoturizm . Ankara: ERK Yayıncılık.
 • Haberal , H. (2015). Turizmde Alternatif Ekolojik Turizm-Doğa Turizmi-Kırsal Turizm- Yayla Turizmi. Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Kadanalı, E. (2012). Kırsal Turizmin Ekonomik, Çevresel ve Sosyal etkileri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 98.
 • Kahraman, N., & Türkay, O. (2008). Turizm ve Çevre. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kaypak, Ş. (2012). Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 23.
 • Kılıç, B., & Kurnaz, A. (2010). Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği. İşletme Araştırma Dergisi, 39-56.
 • Kuter, N. (2009). Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Çevresel Etkileri. 10. Uluslararası Turizm Kongresi (s. 334). Mersin: Detay Yayıncılık.
 • Kuter, N., & Ünal, H. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel , Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 151.
 • Özyaba, M. (2001). Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarında Ekoturizm Olanaklarının Artırılması ve Kentsel, Bölgesel Ekonomiye Katkıları. Trabzon: KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and The Emporvement of Local Communities. Tourism management , 245.
 • Yavuz, M. (2011). Akhisar-Sandıklı İlçesi Akdağ Tabiat Parkının Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi.
 • Afyonkarahisar: : Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi .
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. (2008). Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında Ekoturizmin Ürünü Olarak Tatil Çiftlikleri, Türkiye Tatil Çiftliklerine Yönelik SWOT Analizi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi.
 • Yürik, E. Ö. (2008). Turizmin Geleceği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hami ÜNLÜ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8436-8704
Türkiye


Ali ERBAŞ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8833-9636
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ahbvtfd883256, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-1912}, address = {turizmdergi@hbv.edu.tr}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {24}, number = {1}, pages = {142 - 160}, title = {Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Ünlü, Hami and Erbaş, Ali} }
APA Ünlü, H. & Erbaş, A. (2021). Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 142-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/62932/883256
MLA Ünlü, H. , Erbaş, A. "Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 24 (2021 ): 142-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/62932/883256>
Chicago Ünlü, H. , Erbaş, A. "Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 24 (2021 ): 142-160
RIS TY - JOUR T1 - Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri AU - HamiÜnlü, AliErbaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 160 VL - 24 IS - 1 SN - -2687-1912 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri %A Hami Ünlü , Ali Erbaş %T Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri %D 2021 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P -2687-1912 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD Ünlü, Hami , Erbaş, Ali . "Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 24 / 1 (Haziran 2021): 142-160 .
AMA Ünlü H. , Erbaş A. Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri. AHBVTFD. 2021; 24(1): 142-160.
Vancouver Ünlü H. , Erbaş A. Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2021; 24(1): 142-160.
IEEE H. Ünlü ve A. Erbaş , "Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, c. 24, sayı. 1, ss. 142-160, Haz. 2021