Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 2, 284 - 309, 30.12.2021

Öz

Bu çalışma ile içerik pazarlaması bağlamında hikayeleştirme kullanımının turistler üzerindeki rolünü incelemek ve X ile Y kuşağı arasında karşılaştırma yapmak amaçlanmıştır. Hikayeleştirmenin, özellikle dijitalleşen dünyada pazarlama açısından kullanımı giderek önemli hale gelmiştir. Yapılan bu çalışma ile özellikle kuşaklar arasında geleneksel ya da hikayeleştirilmiş tanıtımlar açısından farklılıklar gözlemlenmez ise hikayeleştirmenin herkes için en etkili yöntem olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Bu durum da, çalışmanın önemini vurgulamaktadır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji desenine dayanarak hazırlanmıştır. Veriler, 11 Y kuşağı ve 10 X kuşağı olmak üzere 21 potansiyel turistten, yarı yapılandırılmış soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Çalışmada, içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; hikayeleştirilmiş içerik videosunun, geleneksel tanıtım videosundan daha çok seyahat niyeti yarattığı ve kuşaklararası farklılığa yol açmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Akgün, A. E., Keskin, H., Ayar, H., & Erdoğan, E. (2015). The Influence Of Storytelling Approach In Travel Writings On Readers’ Empathy And Travel Intentions. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 207, 577-586.
  • Boje, D. M. (1991). The Storytelling Organization: A Study Of Story Performance in an Office-Supply Firm. Administrative Science Quarterly, 106-126.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra KAYA> (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-6133-7518
Türkiye


Olcay GÜDEK>
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5002-8306
Türkiye


Azize HASSAN>
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2509-1415
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ahbvtfd961362, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-1912}, address = {turizmdergi@hbv.edu.tr}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {24}, number = {2}, pages = {284 - 309}, title = {İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi}, key = {cite}, author = {Kaya, Büşra and Güdek, Olcay and Hassan, Azize} }
APA Kaya, B. , Güdek, O. & Hassan, A. (2021). İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 284-309 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/66353/961362
MLA Kaya, B. , Güdek, O. , Hassan, A. "İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 24 (2021 ): 284-309 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/66353/961362>
Chicago Kaya, B. , Güdek, O. , Hassan, A. "İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 24 (2021 ): 284-309
RIS TY - JOUR T1 - İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi AU - BüşraKaya, OlcayGüdek, AzizeHassan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 284 EP - 309 VL - 24 IS - 2 SN - -2687-1912 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi %A Büşra Kaya , Olcay Güdek , Azize Hassan %T İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi %D 2021 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P -2687-1912 %V 24 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya, Büşra , Güdek, Olcay , Hassan, Azize . "İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 24 / 2 (Aralık 2021): 284-309 .
AMA Kaya B. , Güdek O. , Hassan A. İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi. AHBVTFD. 2021; 24(2): 284-309.
Vancouver Kaya B. , Güdek O. , Hassan A. İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2021; 24(2): 284-309.
IEEE B. Kaya , O. Güdek ve A. Hassan , "İçerik Pazarlaması Kapsamında Hikayeleştirilmiş ve Geleneksel Video Tanıtımlarının Turistler Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, c. 24, sayı. 2, ss. 284-309, Ara. 2021