PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EVALUATION OF DRAFT LAW ABOUT INCREASING THE LIMIT OF TAX CASES WHICH IS SOLVED BY A SINGLE JUDGE

Yıl 2012, Cilt 16, Sayı 2, 217 - 230, 01.04.2012

Öz

Tax courts are first instance courts that take place in the administrative jurisdiction with administrative courts. Tax courts’ decides taken by a single judge or a board.Cases are resolved by a single judge are connected to the monetary limit. The draft law submitted to the Parliament includes a provision to increase the monetary limit to 50000 TL. Effects of tax judgment about increasing the monetary limit relating to cases of a single judge will be examined in thes study

Kaynakça

 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr Erişim Tarihi: 05.02.2012.
 • BİLİCİ Nurettin (2010), Vergi Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • KUMRULU Ahmet (1989), Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, İşlev-Yapı-İlkeler-Nitelik, Ankara: Çoğaltma.
 • ÖNCEL Muallâ – KUMRULU Ahmet – ÇAĞAN Nami (2011), Vergi Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • SABAN Nihal (2006), Vergi Hukuku, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • ÜSTÜN Ümit Süleyman (2011), Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Yargısı?, ÇAĞA Hukuk Vakfı 2011 Ödülünü alan henüz yayımlanmamış eser.
 • Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2012/ocak/kanuntasarisison/tasarison.pdf Erişim tarihi: 05.02.2012

Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi

Yıl 2012, Cilt 16, Sayı 2, 217 - 230, 01.04.2012

Öz

Vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri ile birlikte idarî yargı içinde yer alan ilk derece mahkemeleridir. Vergi mahkemeleri tek hâkimle ve kurul halinde karar vermektedir. Tek hâkimle çözümlenecek davalar ise temel itibariyle parasal sınıra bağlanmıştır. TBMM’ye sunulan kanun tasarısında, bu parasal sınırın 50000 TL’ye artırılmasına yönelik bir hüküm de bulunmaktadır. Tek hâkimle çözümlenecek davalara ilişkin parasal sınırın artırılmasının vergi yargısına olan etkileri bu çalışmada incelenmeye çalışılacaktır

Kaynakça

 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr Erişim Tarihi: 05.02.2012.
 • BİLİCİ Nurettin (2010), Vergi Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • KUMRULU Ahmet (1989), Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, İşlev-Yapı-İlkeler-Nitelik, Ankara: Çoğaltma.
 • ÖNCEL Muallâ – KUMRULU Ahmet – ÇAĞAN Nami (2011), Vergi Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • SABAN Nihal (2006), Vergi Hukuku, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • ÜSTÜN Ümit Süleyman (2011), Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Yargısı?, ÇAĞA Hukuk Vakfı 2011 Ödülünü alan henüz yayımlanmamış eser.
 • Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2012/ocak/kanuntasarisison/tasarison.pdf Erişim tarihi: 05.02.2012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit Süleyman ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { ahbvuhfd608464, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2651-4141}, eissn = {2667-4068}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {16}, pages = {217 - 230}, doi = {}, title = {Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Üstün, Ümit Süleyman} }
APA Üstün, Ü. S. (2012). Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 217-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/48114/608464
MLA Üstün, Ü. S. "Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 (2012 ): 217-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/48114/608464>
Chicago Üstün, Ü. S. "Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 (2012 ): 217-230
RIS TY - JOUR T1 - Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi AU - Ümit Süleyman Üstün Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 230 VL - 16 IS - 2 SN - 2651-4141-2667-4068 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi %A Ümit Süleyman Üstün %T Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi %D 2012 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2651-4141-2667-4068 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD Üstün, Ümit Süleyman . "Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Nisan 2012): 217-230 .
AMA Üstün Ü. S. Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi. AHBVÜ-HFD. 2012; 16(2): 217-230.
Vancouver Üstün Ü. S. Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2012; 16(2): 217-230.
IEEE Ü. S. Üstün , "Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalara İlişkin Sınırı Artıran Kanun Tasarısı Hükmünün Değerlendirilmesi", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 217-230, Nis. 2012