Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hastaların Refraksiyon Kusurları ve Gözlük Camlarının Montajında Pupilla Mesafesiyle Montaj Yükseklik Değerlerinin Öneminin Araştırılması

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 12, 15.04.2021

Öz

Araştırmanın amacı; optik bir müesseseye gelen hastaların refraksiyon kusurlarının değerlendirilmesi, gözlük camlarının çerçeveye montajında pupilla mesafesiyle montaj yükseklik değerleri ve hastaların daha önce kullandıkları gözlüklerdeki prizmatik etkinin sonuçlarını saptamaktır. Çalışmada 2018 Ocak-Aralık aylarında 826 hastanın reçete ve gözlükleri incelenmiştir. Merceklerin ve aks değerlerinin kontrolü için Chapops dijital fokometre, pupilla arası uzaklığın kontrolü için Center Vision optik ölçümleme cihazı ve dijital pupillametre kullanılmıştır. Montaj için Essilor Kappa cam kesme makinesi kullanılmıştır. Hastaların daha önce kullandıkları gözlükteki montaj sırasında pupila mesafesiyle yükseklik değerlerin dikkate alınıp alınmadığına Prentice kuralından yararlanılarak bakılmıştır. Araştırmada refraksiyon kusuru bulunan 826 hastanın sağ camlar için 170’inde (%20,5) miyopi, 125’inde (%15,1) hipermetropi ve 27’sinde (%3,2) mikst astigmatizma, sol camlar için 190’ında (%23,0) miyopi, 105’inde (%12,7) hipermetropi, 35’inde (%4,2) mikst astigmatizma olduğu tespit edilmiştir. 482 hastanın daha önceki gözlüklerinde pupilla mesafesiyle montaj yükseklik değerlerin dikkate alınmaması nedeniyle prizmatik etkinin olduğu gözlükleri kullandıkları belirlenmiştir. Sph, cyl, aks ve pupilla değerlerindeki farklılığın oluşturacağı prizma değeri maksimum 0,2 ∆ olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda merceklerin çerçeveye montajı esnasında diyoptri hatasının nadir olduğunu, kısmen aks sapması olabildiğini, bu aks değişikliğinin belli değerler arasında (±10°) olduğu ve sferik ve silindirik değerler üzerine ciddi etkisinin olmadığını belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aksak, E., & Küçüker, T. (2005). Gözlükçülük, Tüm Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği, İstanbul: Esen Ofset.
 • Aydın, P., & Akova, YA. (2001). Temel göz hastalıkları. Ankara: Güneş Kitabevi.
 • Aydoğ, E., Bal, A., Aydoğ, S., & Çakci, A. (2006). Evaluation of dynamic postural balance using the Biodex Stability System in rheumatoid arthritis patients, Clinic Rheumatology, 25(4), 462-467.
 • Ceyhan, D., (2010). Optik Refraksiyon Rehabilitasyon Temel Bilgiler, Kırma Kusurları. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, İstanbul: Özgün Ofset.
 • Gilbert, C., & Foster, A. (2001). Childhood blindness in the context of Vısıon 2020-the right to sight, Bull World Health Organ, 79(3), 227-32.
 • Güler, C. (2001). Gözün refraktif durumu. In P. Aydın & Y.A. Akova (Eds.), Temel Göz Hastalıkları (ss. 93-102). Ankara: Güneş Kitabevi.
 • İlhan, N. (2009). Gözlüklerde reçete uyumunun araştırılması. (Tıpta Uzmanlık Tezi). Erciyes Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Kayseri.
 • Köse, S. (2007). Göz Hastalıkları Ders Notları. Refraksiyon Kusurları ve Düzeltme Yöntemleri. İzmir: Ege Üniv. Tıp Fak. Yayın Bürosu.
 • Lang, G.K. (2001). Göz Hastalıkları (F. Sezen, Trans.). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Mutlu, H.K. (2017). Optik gözlüklerin reçeteye göre olası kusurlarının belirlenmesi, fizik ve optisyenlik açısından değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Or H., (2010). Bifokal ve Multifokal Camlar. Optik, Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:12, 1.Baskı. İstanbul: Galenos Yayınevi.
 • Optik Gazete, (2019). Yüze Ait Pupilla Ölçüleri ve Prizmatik Etki. Erişim Adresi: https://www.optikgazete.com/kose-yazilari/yuze-ait-pupilla-olculeri-ve-prizmatik-etki.h3230.html Erişim tarihi: 12.02.2019.
 • Özçetin, H., & Şener, B. (2002). Gözde kırılma kusurları ve uyum, miyopi ve tedavisi. Bursa: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Özer, A. (2006). Prizmalar ve merceklerin prizmatik etkileri, Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, 15(3), 80-6.
 • Soytürk, M. & Alaluf A., (2010). Kırma Kusurlarının Subjektif Muayene Yöntemleri. Optik, Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:12, 1. Baskı. İstanbul: Galenos Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ersin Gözde ACER>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7055-7822
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Acer, E. G. (2021). Hastaların Refraksiyon Kusurları ve Gözlük Camlarının Montajında Pupilla Mesafesiyle Montaj Yükseklik Değerlerinin Öneminin Araştırılması . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64395/978276

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.