e-ISSN: 2791-7754
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin çift kör hakemli, elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanan bilimsel yayın organıdır. Dergi, 2017 yılından bu yana elektronik ortamda okuyucuya sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi; nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayın yapmaktadır. Dergi; Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi, CiteFactor, TürkMedline ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde; sağlık bakım, uygulama, eğitim ve yönetimine ilişkin tüm alanlarda etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, güncel ve özgün araştırmaları, derleme makaleleri, ayrıca olgu sunumu, meta analiz ve editöre mektup türündeki bilimsel çalışmalar yayımlanır.


Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index) ve Index Copernicus'ta taranmaktadır.


Dergimizin Önceki Editörleri:

2017-2019: Doç. Dr. Rıdvan Karabulut