Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 37 - 47, 15.04.2021

Öz

Bu çalışma prenatal dönemde gebelerin bebeklerine bağlanma düzeyleri ve bağlanmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma kesitsel tipte tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma toplam 382 gebe ile tamamlanmıştır. Araştırma Ocak-Mayıs 2014 tarihleri arasında Kahramanmaraş ili Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, gebelerin sosyo-demografik özellikleri ve obstetrik özelliklerinin yer aldığı anket formu ve Prenatal Bağlanma Envanteri kullanılmıştır. Araştırmada; yaş, eğitim durumu, gebelik sayısı, yaşayan çocuk sayısı, planlı gebelik, önceki kayıp deneyimi, gebelikte olumlu sağlık davranış değişikliği, sigara-alkol kullanımı, gebelik öğrenildiğinde yaşanan duygu ile prenatal bağlanma arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonucunda; gebe kadınların prenatal dönemde bebeklerine bağlanma düzeylerinin yüksek olduğu (PBE puan ortalaması 59.31±11.06) bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; 30 yaş üzeri, öğrenim düzeyi düşük, çocuk sayıları istenenden fazla, planlı gebelik yaşamayan, gebelikten mutlu olmadığını belirten, gebelikte olumlu sağlık davranışlarına yönelmeyen gebelerin prenatal bağlanmalarının dikkatli değerlendirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

  • Akarsu, R., Tuncay, B., & Alsaç, S. (2017). Anne-bebek bağlanmasında kanıta dayalı uygulamalar, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 275-279.
  • Akselsson, A., Lindgren, H., Georgsson, S., Pettersson, K., Steineck, G., Skokic, V., & Radestad, I. (2020). Mindfetalness to increase women’s awareness of fetal movements and pregnancy outcomes: A cluster-randomised controlled trial including 39 865 women, BJOG, 127, 829–837.
  • Baltacı, N., & Başer, M. (2018). Maternal-fetal attachment during pregnancy and nursing, health sciences research in the globalizing World, ST. Kliment Ohridskı University Press Sofia, 14, 123-131.
  • Bekmezci, H., & Özkan, H. (2016). Gebelikte psikososyal sağlık bakım, prenatal bağlanma ve ebe-hemşirenin sorumlulukları, JACSD, 8, 50-62.
  • Bilgin, Z., & Alpar, Ş. (2018). Kadınların maternal bağlanma algısı ve anneliğe ilişkin görüşleri, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(1), 6-15.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aysun BADEM Bu kişi benim
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Simge ZEYNELOĞLU Bu kişi benim
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Badem, A. & Zeyneloğlu, S. (2021). Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 37-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64395/978285

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.