Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üreme Çağındaki Kadınlarda Premenstrual Sendromun Ruh Sağlığına Yansımaları

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 48 - 53, 15.04.2021

Öz

Premenstrual sendrom, menstrual döngünün luteal fazında karşımıza çıkan ve bu döngünün başlangıcına kadar devam eden davranışsal, somatik ve psikolojik bir bozukluktur. Premenstrual sendromu açıklamak için birçok teori öne sürülmesine rağmen nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Premenstrual sendrom davranışsal ve duygu durum değişikliklerine etki ederek kadın yaşamını birçok yönden olumsuz etkilemektedir. Kadının kendine olan güvenini, toplumsal ilişkilerini, psikososyal duygu durumunu dolayısıyla da yaşam kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Kadının sosyal yaşamındaki bu olumsuz durumlar ise iş gücü kaybına ve iş veriminde azalmaya, ev ve iş hayatında stres, öfke ve depresyon gibi ruh sağlığı bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında derlememizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan premenstrual sendromun kadının ruh sağlığı açısından önemine dikkat çekilmekte ve bilinen en yaygın semptomlarının güncel bilgilerle okuyucuya ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

  • Adıgüzel, H., Taşkın, E.O., & Danacı, A.E. (2007). Manisa ilinde premenstrual sendrom beli̇rti̇ örüntüsü ve beli̇rti̇ yaygınlığının araştırılması, Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 215–222.
  • Akdeniz, F., Korkmaz, S., Tamar, M., & Beker, B. (2002). Depresyonu olan ve olmayan genç kızlar ve annelerindeki adet öncesi yakınmaların karşılaştırılması, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(1), 16–22.
  • American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2015). Premenstrual syndrome(PMS) frequently asked questions. Erişim https://www.acog.org/womens-health/faqs/premenstrual-syndrome
  • Baca-Garcia, E., Diaz-Sastre, C., Ceverino, A., García Resa, E., Oquendo, M.A., Saiz-Ruiz, J., & De Leon, J. (2004). Premenstrual symptoms and luteal suicide attempts. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 254(5), 326–329.
  • Coşkun, A.T. (2012). Adet öncesi gerginlik sendromu ile ruh sağlığı, stres, sosyoekonomik düzey, vücut algısı ve kontrol odağı arasındaki ilişkiler. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Aysel BÜLEZ>
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Sibel YALVAÇ Bu kişi benim
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bülez, A. & Yalvaç, S. (2021). Üreme Çağındaki Kadınlarda Premenstrual Sendromun Ruh Sağlığına Yansımaları . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 48-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64395/978292

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.