Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Baş ve Boyun Kanserlerinde Risk Faktörleri ve Beslenme

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 54 - 66, 15.04.2021

Öz

Kanser, dünyada en çok ölüme neden olan bulaşıcı olmayan hastalıklardan biridir. Her yıl yaklaşık yarım milyon bireye baş ve boyun kanseri tanısı konulmaktadır. Sigara kullanımı, alkol tüketimi, beslenme alışkanlıkları baş ve boyun kanserine neden olan başlıca değiştirilebilir risk faktörlerindendir. Kanser tanısı alan bireylerin tedavi sürecinde de iyi beslenmesi gerekmektedir. Baş ve boyun kanserlerinde yetersiz ve dengesiz beslenme daha sık görülmektedir. Bu nedenle hastalarda malnutrisyon riski daha fazladır. Malnutrisyon, hastaların tedavi sürecini ve hayatta kalma oranlarını olumsuz etkilemektedir. Yeterli beslenemeyen hastalara oral, enteral veya parenteral yol ile beslenme desteği sağlanmaktadır. Beslenme desteği ile hastanın ağırlık kaybı engellenmekte, yağsız vücut kütlesi dengede tutulmaktadır. Bu sayede hastanın tedavi sürecine uyumu artmakta, mortalite riski azalmaktadır. Sonuç olarak; beslenme, baş ve boyun kanserinin önlenebilmesinde ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır.

Kaynakça

  • Arends, J., Bachmann, P., Baracos, V., Barthelemy, N., Bertz, H., Bozzetti, F., ... Krznaric, Z. (2017). ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients, Clinical nutrition, 36(1), 11-48.
  • Augustin, L.S., Gallus, S., Franceschi, S., Negri, E., Jenkins, D.J., Kendall, C.W., ... La Vecchia, C. (2003). Glycemic index and load and risk of upper aero-digestive tract neoplasms (Italy). Cancer Causes & Control, 14(7), 657-662.
  • Benito, A.S., Zanuy, M.Á.V., Cano, M.A., Alonso, A.R., Bravo, I.A., Blanco, E.R., ... Sanz, M.L. (2019). Adherence to Mediterranean diet: A comparison of patients with head and neck cancer and healthy population, Endocrinología, Diabetes y Nutrición (English ed.), 66(7), 417-424.
  • Berthiller, J., Straif, K., Agudo, A., Ahrens, W., Bezerra dos Santos, A., Boccia, S., ... Lee, Y.C.A. (2016). Low frequency of cigarette smoking and the risk of head and neck cancer in the INHANCE consortium pooled analysis, International journal of epidemiology, 45(3), 835-845.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Nisa Nur ÜÇEBAKAN Bu kişi benim
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nural ERZURUM ALİM Bu kişi benim
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Üçebakan, N. N. & Erzurum Alim, N. (2021). Baş ve Boyun Kanserlerinde Risk Faktörleri ve Beslenme . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 54-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64395/978296

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.