Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kozmetikler ve Kişisel Bakım Ürünlerinin Sağlığa Olumsuz Etkileri ve Hemşirenin Rolleri: Literatür Derleme

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 3, 118 - 125, 29.12.2020

Öz

Kozmetikler ve kişisel bakım ürünlerinin güzel görünmek, çeşitli izleri gidermek, bakım sağlamak amacıyla kullanımı günümüzde giderek artmaktadır. Bu ürünlerin kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber içeriğinde bulunan kimyasallara maruz kalma süresi de uzamaktadır. Bu kimyasallardan bazılarının da sağlık üzerinde olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu derlemede en sık kullanılan kozmetikler ve kişisel bakım ürünleri içinde yer alan bazı kimyasal maddelerin sağlığa etkileri ve bu konuda hemşireye düşen rol ve sorumlulukların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

  • Akinloye, O., Arowojolu, A. O., Shittu, O. B., & Anetor J. I. (2006). Cadmium toxicity: a possible cause of male infertility in Nigeria. Reprod Biol, 6(1), 17–30. Erişim: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16604149/.
  • Aksu Arıca, D., Baykal Selçuk, L., Aran, T., Ateş, E., Yaylı, S., & Bahadır, S. (2017). Gebelikte kozmetik ve kişisel bakım ürünü kullanımı. Turk J Dermatol. 11, 22-7. doı: 10.4274/tdd.3210.
  • Alam, M. F., Akhter, M., Mazumder, B., Ferdous, A., Hossain, M. D., Dafader, N. C., … Atique Ullah, A. K. M. (2019). Assessment of some heavy metals in selected cosmetics commonly used in Bangladesh and human health risk. Journal of Analytical Science and Technology, 10(2), 2-8. doi: 10.11867s40543-018-0162-0.
  • Aktaş Şüküroğlu, A., & Burgaz, S. (2018). Kuaför salonlarındaki kimyasallara mesleki maruziyet ve sağlık riski. Turk Hij Den Biyol Derg, 75(2), 195–212. doı: 10.5505/TurkHijyen. 2018.36539.
  • Atabek Aşti, T., & Karadağ, A. (Ed.). (2019). Hemşirelik Esasları. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Öznur YAŞAR Bu kişi benim
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4557-6826
Türkiye


Şengül AKDENİZ Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Yaşar, Ö. & Akdeniz, Ş. (2020). Kozmetikler ve Kişisel Bakım Ürünlerinin Sağlığa Olumsuz Etkileri ve Hemşirenin Rolleri: Literatür Derleme . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (3) , 118-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64424/979246

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.