Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COVID-19 Pandemisinde Problemli İnternet Kullanımı: Bir Nitel Araştırma

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 3, 126 - 140, 29.12.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemisinde internet kullanımlarına ilişkin yaşantılarını incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan olgubilim (fenomonolojik) çalışma modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de iki farklı devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve araştırmaya çevrimiçi ulaşılan ve gönüllü olarak katılmayı kabul eden 33’ü kadın, 19’u erkek olmak üzere toplamda 52 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış “COVID-19 Pandemisinde İnternet Kullanımı Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan yazılı dokümanlar ilk olarak bilgisayara indirilmiş ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri belirli temalar ve kodlar aracılığıyla kategorize edilmiştir. Araştırma sonucunda; üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmının COVID-19 pandemisi sürecinde internet kullanımlarını kontrol etmekte zorluk yaşadıkları ve internet kullanımlarının aile üyeleriyle olan ilişkilerinin olumsuz olarak etkilediği, sosyal etkileşimlerinde problemler oluşturduğu ve akademik yaşamları üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemisi sürecinde internet aracılığıyla arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişim kurma imkânı kurdukları ve uzaktan eğitime alışma konusunda zorluklar yaşadıkları görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Abel, T., & McQueen, D. (2020). The COVID-19 pandemic calls for spatial distancing and social closeness: not for social distancing! International Journal of Public Health, 1(1).
  • Açıkgöz, Ö., & Günay, A. (2020). The early impact of the Covid-19 pandemic on the global and Turkish economy. Turkish Journal of Medical Sciences, 50, 520–526.
  • Alimoğlu, O., & Erol, C. I. (2020). Covid-19 pandemisi sırasında genel cerrahi uygulamalarına yaklaşım. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1), 102–110.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Önder BALTACI Bu kişi benim
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ömer Faruk AKBULUT Bu kişi benim
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Rabia ZAFER Bu kişi benim
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Baltacı, Ö. , Akbulut, Ö. F. & Zafer, R. (2020). COVID-19 Pandemisinde Problemli İnternet Kullanımı: Bir Nitel Araştırma . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (3) , 126-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64424/979283

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.