Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 3, 149 - 157, 29.12.2020

Öz

Kaynakça

  • Ak, Ö. K., & Arıcıoğlu, M. A. (2018). Küreselleşmede Kültürel Geçişler ve Psikolojik Yansımaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 578-598.
  • Akın, G. (2014). İnsan sağlığı ve çevre etkileşimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1), 105-116. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1953/20435.pdf adresinden alınmıştır.
  • Arslan, G. (2020). Türkiye’de Yoksulluk ve İşgücü Piyasası. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 3(1), 83-105. https://dergipark.org.tr/en/pub/husbd/issue/54260/685427 adresinden alınmıştır.
  • Arun, Ö. (2015). Türkiye'de yaşlılık: Demografik hediye ya da lanet? 2050'ye doğru yaşlanan Türkiye!yi bekleyen riskler ve sosyal politika için yeni bir gerontolojik gündem önerisi Türkiye 4. Nüfus Bilim Konferansı Sözlü ve Poster Sunumları Özet Kitapçığı, 21.

Türkiye’de Aile ve Kültürel Yapıda Meydana Gelmesi Düşünülen Değişimlerin Yaşlanma, Yoksulluk ve Evlilik Kurumu Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 3, 149 - 157, 29.12.2020

Öz

Bu çalışmada Türkiye’de aile yapısında ve kültüründe yakın süreçte meydana gelmesi düşünülen değişimlerin boyutları ve etkileri ile bu değişimlerin kuramsal temelleri, değişimi etkileyen ve değişimden etkilenen unsurlar üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Değişim sürecinden en önemli derecede etkilendiği düşünülen sosyo ekonomik yapı, demografi ve kültürel ögeler etrafında değişim sürecindeki nüfusun yaşlanması, yoksulluğun daha geniş bir kitleye yayılması ile evlilik tercihlerinin değişmesi arasında pozitif yönlü bir etkileşim bulunduğu düşünülmektedir. Çalışma kapsamında aile kurumundaki değişimler, yoksulluk ve yaşlanma ilişkiselliği kurumuna bakıldığında evliliğe bakış, çocuk sahibi olma ya da olmama durumu, boşanmaların artması, kent yaşamının yoğunlaşması, ailedeki bütün bireylerin çalışmak durumunda kalması, yaşam koşullarının zorlaşması gibi olgular aile yaşam döngüsünde değişimlere yol açtığı görülmektedir. Aile yaşam döngüsünde meydana gelen değişimler ise hem yoksulluğu tetiklemekte hem insanlar daha fazla sosyal yardıma ihtiyaç duymakta hem de yaşlanma konusunda çoğul sonuçlar meydana getirebilmektedir. Bu noktada aile kurumuna ve ailenin içinde bulunduğu kültüre dair ögelerin değişmesi, güncel ihtiyaçlara cevap verecek tarzda gelişimler göstermesine aşırı bir muhafazakâr tutum sergilemenin doğru olmayacağı düşünülmektedir. Bunun yerine süreci anlamaya ve doğru yönetmeye odaklı bir bakış açısı ortaya koymanın yaşanacak değişimlerin olumlu yönde olmasına daha fazla katkı sunacaktır.

Kaynakça

  • Ak, Ö. K., & Arıcıoğlu, M. A. (2018). Küreselleşmede Kültürel Geçişler ve Psikolojik Yansımaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 578-598.
  • Akın, G. (2014). İnsan sağlığı ve çevre etkileşimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1), 105-116. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1953/20435.pdf adresinden alınmıştır.
  • Arslan, G. (2020). Türkiye’de Yoksulluk ve İşgücü Piyasası. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 3(1), 83-105. https://dergipark.org.tr/en/pub/husbd/issue/54260/685427 adresinden alınmıştır.
  • Arun, Ö. (2015). Türkiye'de yaşlılık: Demografik hediye ya da lanet? 2050'ye doğru yaşlanan Türkiye!yi bekleyen riskler ve sosyal politika için yeni bir gerontolojik gündem önerisi Türkiye 4. Nüfus Bilim Konferansı Sözlü ve Poster Sunumları Özet Kitapçığı, 21.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yunus MACİT>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Macit, Y. (2020). Türkiye’de Aile ve Kültürel Yapıda Meydana Gelmesi Düşünülen Değişimlerin Yaşlanma, Yoksulluk ve Evlilik Kurumu Açısından Değerlendirilmesi . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (3) , 149-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64424/979293

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.