Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index) ve Index Copernicus'ta taranmaktadır.


Dergimizin Önceki Editörleri:

2017-2019: Doç. Dr. Rıdvan Karabulut