Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 127 - 152 2021-04-16

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Mustafa SAFA [1]


Müslüman bir toplumda camiler, gençlerin, yetişkinlerin ve yaşlıların sosyal hayatta günde beş defa buluştukları ibadet mekanlarıdır. Cuma, teravih, bayram ve günlük beş vakit namaz ibadetlerinin cemaatle yerine getirildiği ibadet mekanı olan camiler, aynı zamanda İslam’ın ilk yıllarında olduğu gibi günümüzde de toplumun genciyle yaşlısıyla dinini öğrendiği yaygın eğitim kurumları olma özellikleriyle toplum hayatının merkezinde yer almaktadır. Camiler, özellikle gençlerin dini sosyalleşmesinde çok daha önemli işlevleri olan kurumlardır. Bu makalenin konusu olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüs Camii, üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer sosyal tesisleriyle beraber yapılmış ve 2013 yılından beri üniversite gençliğine din hizmeti vermektedir. Sosyal bir din hizmet kurumu olan Kampüs Camii’nin muhatap kitlesi öncelikle öğrencilerdir. Kampüs Camii’nin eğitime ve öğrenciye daha çok katkı sağlayabilmesi için, üniversite gençliğinin cami ile ilgili algı, düşünce ve isteklerini tespit etmek, bilmek gerekmektedir. Bu çalışma, üniversite gençliği cami ilişkisi bağlamında öğrencilerin vakit ve cuma namazları bakımından Kampüs Camii alışkanlıklarını, öğrencilerin cami merkezli sosyal hizmet beklentilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsünde eğitim gören öğrencilerin Kampüs Camii alışkanlıkları; öğrencilerin din görevlisinin ve caminin rehberliğine ihtiyaçları; Kampüs Camii’nin ve cemaat namazlarının eğitime ve öğrenci performansına katkıları; öğrencilerin Kampüs Camii’nden ne gibi sosyal hizmetler bekledikleri kendi ifadeleri üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada doğrudan gözlem yöntemi anket tekniği uygulanmış, açık uçlu üç soruyla da öğrencilerin Kampüs Camii ve din görevlisi ile ilgili görüş, teklif ve istekleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların, yükseköğretim öğrencilerinin eğitimlerine ve dini sosyalleşmelerine katkı sağlayacak cami merkezli sosyal hizmet ve uygulamaların tespit edilmesine ve uygulanmasına vesile olması beklenmektedir.
Yükseköğretim, Üniversite Gençliği, Kampüs Camii, Sosyal Din Hizmeti, İbadet
 • Atalay, M. (2016). Gençlere Yönelik Cami Merkezli Din Hizmetleri, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi).
 • Buhari, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail. Sahih-Buhari, el-Kütübü’s-Sitte, (Mevsuatü’l-Hadis eş-Şerif içinde: 1-631. Haz. Salih b. Abdülaziz). Riyad: Daru’s-Selam, 2000.
 • Büyüköztürk, Ş. vd. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ebu Davud es-Sicistani, Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdi, Sünen-i Ebu Davud, el-Kütübu’s-Sitte (Mevsuatü’l-Hadis eş-Şerif içinde: 1221-1625, Haz. Salih b. Abdulaziz). Riyad: Daru’s-Selam, 2000.
 • Kirman, M. A. (2005). Din ve Sekülerleşme. Adana: Karahan Kitabevi Kurt, A. A. (Edt.) (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Okumuş, E. (2018). Din Sosyolojisi, Ankara: Maarif Mektepleri.
 • Önkal, A. - Bozkurt, Nebi (1993). Cami, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 7/46-56. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Safa, M. (2015). Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Sosyal Yapısı, Ankara: Araştırma Yayınları.
 • Sherkat, Darren E. (2014). Dinî Sosyalleşme: Etkinin Kaynakları ve Failin Etkileri, Din Sosyolojisi Elkitabı, Edt. M. Dillon Çev. Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları. ss. 219-237.
 • Şavran, T. G. (Edt.) (2014). Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tezcan, M. (2011). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemi. Sünen-i Tirmizi, el-Kütübü’s-Sitte (Mevsuatü’l-Hadis eş-Şerif içinde: 1629-2061. Haz. Salih b. Abdülaziz). Riyad: Daru’s-Selam, 2000.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6202-2315
Yazar: Mustafa SAFA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 6 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 16 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aicusbed888432, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {}, publisher = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {127 - 152}, doi = {10.31463/aicusbed.888432}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Safa, Mustafa} }
APA Safa, M . (2021). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 127-152 . DOI: 10.31463/aicusbed.888432
MLA Safa, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ" . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 127-152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed/issue/61279/888432>
Chicago Safa, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 127-152
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Mustafa Safa Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.888432 DO - 10.31463/aicusbed.888432 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 152 VL - 7 IS - 1 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.888432 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.888432 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Mustafa Safa %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2021 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31463/aicusbed.888432 %U 10.31463/aicusbed.888432
ISNAD Safa, Mustafa . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Nisan 2021): 127-152 . https://doi.org/10.31463/aicusbed.888432
AMA Safa M . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. AİCUSBED. 2021; 7(1): 127-152.
Vancouver Safa M . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 127-152.
IEEE M. Safa , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 127-152, Nis. 2021, doi:10.31463/aicusbed.888432