Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 487 - 492 2021-04-16

ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler)

Salih ÖZYURT [1]


Başta Kudame b. Cafer (ö 948) olmak üzere Arap edebiyatı kuramcıları, Arap şiir konularını tasnif ederken, “vasf”ı şiirin en temeli konusu olarak görmüşlerdir. Bundan dolayı Tasvir, Arap şiirinin en köklü/temel temalarından birini teşkil eder. Öyle ki İbn Kuteybe, eş-şi’r ve’ş-şuarâ isimli ünlü eserinde vasf/vasıf konusunu ele almayan kasideleri kusurlu ve eksik görmüştür. Arap şiirinin önemli temalarından biri olan tasvirin/tasvir/vasf, Cahiliye döneminden itibaren kasidelerde yer almıştır. Cahiliye döneminden Abbasiler dönemine kadar şiirler incelendiğinde tasvirin, bağımsız şiirler halinde değil, çesitli konuları içeren kasidelerin içerisinde dolaylı olarak yapıldığı görülür. Başka bir ifadeyle sanat değeri çok yüksek olmasına rağmen tasvir, Cahiliyeden Abbasilere kadar uzanan edebî çizgide, müstakil bir nazım şekli olmayıp kasidenin bir veya birden fazla bölümleri içinde yer alan bir tür/konudur. Abbasiler döneminde ise, tasvir, bir taraftan Cahiliye dönemindeki özelliğini korurken, diğer yandan “vasf” yani tasvir başlığı altında bağımsız şiirlerin yazıldığı da görülmektedir. Prof. Dr. Nevzat H. Yanık Arap Şiirinde Tasvir (Cahiliye-Abbasiler) başlıklı kitabını, bir giriş ve üç ana bölüm altında ele almış ve incelemiştir.
Arap Edebiyatı, Şiir, Tasvir
  • Arap Şiirinde Tasvir (Emeviler-Abbasiler)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9535-7357
Yazar: Salih ÖZYURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Nisan 2021
Kabul Tarihi : 18 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 16 Nisan 2021

Bibtex @kitap İncelemesi { aicusbed919437, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {}, publisher = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {487 - 492}, doi = {}, title = {ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler)}, key = {cite}, author = {Özyurt, Salih} }
APA Özyurt, S . (2021). ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler) . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 487-492 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed/issue/61279/919437
MLA Özyurt, S . "ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler)" . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 487-492 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed/issue/61279/919437>
Chicago Özyurt, S . "ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler)". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 487-492
RIS TY - JOUR T1 - ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler) AU - Salih Özyurt Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 487 EP - 492 VL - 7 IS - 1 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler) %A Salih Özyurt %T ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler) %D 2021 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Özyurt, Salih . "ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler)". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Nisan 2021): 487-492 .
AMA Özyurt S . ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler). AİCUSBED. 2021; 7(1): 487-492.
Vancouver Özyurt S . ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 487-492.
IEEE S. Özyurt , "ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler)", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 487-492, Nis. 2021