Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

LABOR MOBILITY IN AGRICULTURAL PRODUCTION: THE SAMPLE OF SANLIURFA

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 27, 26.04.2023

Öz

Agriculture has been one of the dominant sectors of the country since ancient times due to Turkey's geography and its fertile lands. Within the provincial borders of Şanlıurfa, there are 9 plains that are taken under protection so that they are not used outside of agricultural production. However, the data obtained reveal that Şanlıurfa gives high rates of labor migration to different cities. Studies have concluded that this is due to the mechanization of agriculture, low wages, and lack of land ownership. In this study, using the labor migration data used in the YER-SİS project, the districts of Şanlıurfa province were examined in the context of agricultural labor migration, and migration flows were revealed. As a result of the study, it has been determined that the majority of the agricultural workforce needed in Şanlıurfa is met from within the province, but Şanlıurfa provides agricultural workforce to many provinces of Turkey.

Kaynakça

 • I. O. M. Turkey. (2011). Göç terimleri sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü (IOM). Erişim adresi: http://www. turkey.iom.int/documents/goc_terimleri_sozlugu.pdf
 • Bulut, Y., & Aslan, M. (2022). Göç Yönetiminde Akıllı Kent Uygulamalarının Rolü: Açık Veri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(24), 135-148.
 • http-1. (tarih yok). GAP'ın Hedefleri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: Erişim adresi: http://www.gap.gov.tr/gap-in-hedefleri-sayfa-23.html
 • Karaman, S., & Taşçıoğlu, Y. (2020). Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Türkiye İş Kurumu Odaklı Yönetim Modeli. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 225-236. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/bursauludagziraat/issue/54627/615517
 • Kaya, Ç., & Yücel, B. (2022). Karmaşık Bir Sosyo-Ekolojik Afet Olarak Göç ve Göç Araştırmalarında CBS. Afet ve Risk Dergisi, 5(2), 380-394. doi:10.35341/afet.1086790
 • Orhan, F. (2017, 09 11). Erzincan'da Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği ve Yaşanan Sorunlara Yönelik Coğrafi Bir İnceleme. Türk Coğrafya Dergisi(69), 59-68. doi:10.17211/tcd.330920
 • Resmi Gazete. (2010). 24 Mart 2010 tarih ve 27531 sayılı "Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi" konulu 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi. Ankara: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr
 • Resmi Gazete. (2017). 2017/10001 sayılı Bakanlar Kurulu kararı. Ankara. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170602-1.pdf
 • Şahap, A. (2015). Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Şehirsel Gelişimin Arazi Kullanımına Etkisi: Şanlıurfa Şehri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı.
 • Şahinalp, M. (2019). Suruç Şehrinde Mevsimlik Tarımsal İş Gücü Göçü. 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi (s. 879-889). Şanlıurfa: İKSAD.
 • TÜİK. (2022). Haber Bülteni. Ankara: TÜİK. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=İşgücü-İstatistikleri-2021-45645&dil

TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 27, 26.04.2023

Öz

Tarım, Türkiye’nin coğrafi konumu itibari ve sahip olduğu verimli toprakları nedeniyle çok eski dönemlerden beri ülkenin başat sektörlerinden biri olmuştur. Şanlıurfa il sınırları içerisinde ise tarımsal üretim dışı kullanılmaması için koruma altına alınan 9 adet ova bulunmaktadır. Ancak elde edilen veriler Şanlıurfa’nın farklı şehirlere yüksek oranlarda iş gücü göçü verdiğini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalar bunun tarımda makineleşme, ücret düşüklüğü, toprak sahibi olmama gibi durumlardan kaynaklı olduğu sonucuna varmaktadır. Bu çalışmada YER-SİS projesinde kullanılan iş gücü göçü verileri kullanılarak Şanlıurfa iline bağlı ilçeler aldığı ve verdiği tarımsal iş gücü göçü bağlamında incelenmiş, göç akışları ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda Şanlıurfa’da ihtiyaç duyulan tarımsal iş gücünün büyük çoğunluğunun il içerisinden karşılandığı, ancak Şanlıurfa’nın Türkiye’nin pek çok iline tarımsal iş gücü sağladığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • I. O. M. Turkey. (2011). Göç terimleri sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü (IOM). Erişim adresi: http://www. turkey.iom.int/documents/goc_terimleri_sozlugu.pdf
 • Bulut, Y., & Aslan, M. (2022). Göç Yönetiminde Akıllı Kent Uygulamalarının Rolü: Açık Veri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(24), 135-148.
 • http-1. (tarih yok). GAP'ın Hedefleri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: Erişim adresi: http://www.gap.gov.tr/gap-in-hedefleri-sayfa-23.html
 • Karaman, S., & Taşçıoğlu, Y. (2020). Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Türkiye İş Kurumu Odaklı Yönetim Modeli. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 225-236. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/bursauludagziraat/issue/54627/615517
 • Kaya, Ç., & Yücel, B. (2022). Karmaşık Bir Sosyo-Ekolojik Afet Olarak Göç ve Göç Araştırmalarında CBS. Afet ve Risk Dergisi, 5(2), 380-394. doi:10.35341/afet.1086790
 • Orhan, F. (2017, 09 11). Erzincan'da Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği ve Yaşanan Sorunlara Yönelik Coğrafi Bir İnceleme. Türk Coğrafya Dergisi(69), 59-68. doi:10.17211/tcd.330920
 • Resmi Gazete. (2010). 24 Mart 2010 tarih ve 27531 sayılı "Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi" konulu 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi. Ankara: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr
 • Resmi Gazete. (2017). 2017/10001 sayılı Bakanlar Kurulu kararı. Ankara. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170602-1.pdf
 • Şahap, A. (2015). Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Şehirsel Gelişimin Arazi Kullanımına Etkisi: Şanlıurfa Şehri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı.
 • Şahinalp, M. (2019). Suruç Şehrinde Mevsimlik Tarımsal İş Gücü Göçü. 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi (s. 879-889). Şanlıurfa: İKSAD.
 • TÜİK. (2022). Haber Bülteni. Ankara: TÜİK. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=İşgücü-İstatistikleri-2021-45645&dil

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgisayar Yazılımı
Bölüm Articles
Yazarlar

Merve DEMİRTAŞ
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, YER VE UZAY BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7871-6031
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 26 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aist1216138, journal = {GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies}, eissn = {2645-9108}, address = {Josipa Broza Tita 23A, PD97.KO Podgorica III - Karadağ}, publisher = {Hilmi Rafet YÜNCÜ}, year = {2023}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1 - 27}, title = {TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ}, key = {cite}, author = {Demirtaş, Merve} }
APA Demirtaş, M. (2023). TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ . GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies , 6 (1) , 1-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aist/issue/76915/1216138
MLA Demirtaş, M. "TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ" . GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies 6 (2023 ): 1-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aist/issue/76915/1216138>
Chicago Demirtaş, M. "TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ". GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies 6 (2023 ): 1-27
RIS TY - JOUR T1 - TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ AU - MerveDemirtaş Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 27 VL - 6 IS - 1 SN - -2645-9108 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ %A Merve Demirtaş %T TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ %D 2023 %J GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies %P -2645-9108 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Demirtaş, Merve . "TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ". GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies 6 / 1 (Nisan 2023): 1-27 .
AMA Demirtaş M. TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ. aist. 2023; 6(1): 1-27.
Vancouver Demirtaş M. TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ. GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies. 2023; 6(1): 1-27.
IEEE M. Demirtaş , "TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİ: ŞANLIURFA ÖRNEKLEMİ", GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, c. 6, sayı. 1, ss. 1-27, Nis. 2023