GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2645-9108 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hilmi Rafet YÜNCÜ | https://www.gsico.info/ijaisthome


GSI JOURNALS SERIE C: ADVANCEMENTS IN INFORMATION SCIENCES AND TECHNOLOGIES (AIST) çift kör hakemli bir uluslararası akademik dergidir. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar alan uzmanı editörler tarafından ilgili hakemlere yönlendirilir. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik olarak gönderilir. Hakemlere talep etmeleri halinde, katkılarını gösteren yazılı belge verilebilir.


GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

e-ISSN 2645-9108 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hilmi Rafet YÜNCÜ | https://www.gsico.info/ijaisthome
Kapak Resmi


GSI JOURNALS SERIE C: ADVANCEMENTS IN INFORMATION SCIENCES AND TECHNOLOGIES (AIST) çift kör hakemli bir uluslararası akademik dergidir. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar alan uzmanı editörler tarafından ilgili hakemlere yönlendirilir. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik olarak gönderilir. Hakemlere talep etmeleri halinde, katkılarını gösteren yazılı belge verilebilir.