Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, orijinal makaleleri özgün, teorik ya da araştırmaya dayalı makaleler, inceleme raporları, örnek olay incelemeleri gibi çalışmaları yayınlamaktır. AIST'in amacı akademisyen, araştırmacı ve uygulamacıların akademik çalışmalarını paylaşmaları için nitelikli ve sürekli bir platform oluşturmaktır.AIST, hakemli, akademik, uluslararası elektronik bir dergidir ve dili İngilizce ve Türkçe'dir. Dergi, teknoloji entegrasyonu, bilişim ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi teknolojileri, e-içerik oluşturma, bilgi güvenliği, oyun tabanlı öğrenme, 3D oyun geliştirme, teknolojinin sosyo-ekonomik boyutları gibi geniş bir alana yayılan konulardaki makalelere yer vermektedir.
 
Yayımlanma Ayları
Şubat Ağustos