Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 60 - 66, 15.07.2017

Öz

Ihlamur çiçekleri,
içerdikleri etken maddelerinden dolayı tıbbi amaçlı olarak ve kozmetik
sanayinde önemli ölçüde kullanılmaktadır. Tıbbi değeri olanlar (Tilia cordata Mill. ve T. platyphyllos
Scop.), çiçeklerinde tanen, müsilaj, şeker, sabit yağ, zamk
bulundurmaktadır. Ayrıca çiçeklerinde %0,5 oranında bulunan uçucu yağın
bileşiminde parnesol adı verilen seskiterperik bir madde bulunmaktadır. Külünde
oldukça zengin manganez vardır. Yaprakları Tiliacin adı verilen yararlı bir
glikozit içermektedir. Hoş kokusuyla arıları cezbeden ıhlamur çiçekleri,
içerdikleri polen ve diğer maddeleriyle sofralarımızda şifa kaynağı bal olarak
yerini almaktadır.

Ihlamur çiçekleri
demlenerek içildiğinde; sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yaptığı,
uykusuzluğu giderdiği, grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği, göğüs ve
bronşları yumuşattığı, yüksek tansiyon, kolesterol ve damar tıkanıklığını
önlediği, böbrek taş ve kumlarını düşürücü etkisi bulunduğu, ülser, kabızlık ve
bağırsak hastalıklarına iyi geldiği belirtilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü,
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığının 1989-2015 yılları arasındaki
verileri incelendiğinde ilk ıhlamur çiçeği hasadı 1989 yılında İstanbul Orman
Bölge Müdürlüğünden 800 kg ve Bursa Orman Bölge müdürlüğünden 18.933 kg yapılmış
ve 4 TL gelir elde edilmiştir. Şimdiye kadar; Adapazarı, Amasya, Balıkesir,
Bolu, Bursa, Çanakkale, Isparta, İstanbul, Kastamonu ve Zonguldak Orman Bölge
müdürlüklerinden ıhlamur çiçeği hasadı yapılmıştır. 27 yıllık veriler
incelendiğinde; toplamda 720.828 kg hasat yapılmış ve 54.186 TL gelir elde
edilmiştir. En fazla ıhlamur çiçeği üretimi 378.714 kg ile Bursa Orman Bölge
Müdürlüğünden gerçekleştirilirken, en az Ihlamur çiçeği üretimi 1.000 kg ile Isparta
Orman Bölge Müdürlüğünden gerçekleştirilmiştir. 

Kaynakça

 • Akın A. 2006. Türkiye’de Doku Kültürüne Alınacak Odun Dışı Orman Ürünleri Elde Edilen Bitkilerin Seçilim Kriterleri ve Onların Ticarileştirilebilme Olanakları. I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 403-412,Trabzon.
 • Anşin R. Özkan Z.C. 2006. Tohumlu Bitkiler (Spermatophytha) Odunsu Taksonlar. KTÜ Genel Yayın No:167, Fakülte Yayın No:19, Trabzon.
 • Bayram E. Kırıcı S. Tansı S. Yılmaz G. Arabacı O. Kızıl S. Telci İ. 2010. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-I, 437–456, Ankara.
 • Baytop T. 1984. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün). İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3255, Eczacılık Fakültesi No:40, İstanbul.
 • Bozkurt Y. Yaltırık F. Özdönmez M. 1982. Türkiye’de Orman Yan Ürünleri. İstanbul Üniversitesi Yayını, No: 2845, Orman Fakültesi Yayınları No:302, İstanbul.
 • Çiftci M. Fırat Y. 2006. Türkiye’de Ihlamur Türleri ve Faydalanma Olanaklarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 122-131,Trabzon.
 • Ebcin Korkusuz E. Dirik H. 2011. Gümüşi Ihlamur’un (Tilia tomentosa Moench) Fenolojisi, Çiçek Özellikleri ve Yararlanma Esasları. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 201-208, Isparta.
 • Girgin A. Demir İ. 2009. Odun Dışı Orman Ürünleri. Orman Genel Müdürlüğü İkinci Odun Dışı Orman Ürünleri Paneli, 101-104, İzmir.
 • Kayacık H. 1982. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği III. Cilt Angiospermae. İ.Ü. Yayın No: 3013, Orman Fakültesi Yayın No:321, İstanbul.
 • Kılıç M. Üner M. 2009. Orman Ekosistemlerini İyileştirme ve Biyolojik Çeşitliliği Artırma Çalışmaları. Orman Genel Müdürlüğü İkinci Odun Dışı Orman Ürünleri Paneli, 31-34, İzmir.
 • Polat R. Satıl F. 2012. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Edremit Gulf (Balıkesir-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 139, 626– 641.
 • Saraç D U, Özkan Z C, Akbulut S,2013. Rize İlinin Etnobotanik Özellikleri. Biological Diversity and Conservation 6/3,57-66.
 • Toker G. Aslan M. Yeşilada E. Memişoğlu M. Ito S. 2001. Comparative evaluation of the flavonoid content in officinal Tiliae flos and Turkish lime species for quality assessment. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 26,111–121.
 • Toker G. Küpeli E. Memişoğlu M. Yeşilada E. 2004. Flavonoids with antinociceptive and anti-inflammatory activities from the leaves of Tilia argentea (silver linden). Journal of Ethnopharmacology 95, 393-397.
 • Turna İ. 2001. Ihlamur (Tilia Sp.)'un Doğu Karadeniz Bölgesi Agroforestry Uygulamalarında Kullanılabilirliği: Rize İli Örneği. Ekoloji Çevre Dergisi, 10:38, 18-22.
 • Tuttu G. Ursavaş S. 2016. Kayın Yaprağının Türkiye’deki Hasat Miktarları. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 2(1-2), 1-3.
 • Yurdaer M. Demirci M. 2009. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Planlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Konuda Yapılabilecekler. Orman Genel Müdürlüğü İkinci Odun Dışı Orman Ürünleri Paneli, 24-30, İzmir.
 • Fakir H. Güller B. 2006. Ethnobotanical Characteristics Of Some Non-Wood Vegetal Forest Products Naturally Distributed in Gebiz Region (Province Antalya), Turkey. I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 273-282,Trabzon.
 • Faydaoğlu E, Sürücüoğlu M S, 2011. Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,11 (1): 52-67.

Harvest Amounts and Ethnobotanical Uses of the Lime flowers in Turkey

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 60 - 66, 15.07.2017

Öz

Lime flowers, significantly used in medical and cosmetic industries due
to the active substances they contained. Medically valued ones usually contains
tannins, mucilage, sugar, fixed oils, gum in flower (Tilia cordata Mill. ve T.
platyphyllos Scop.). In addition, it
has essential oils as of 0,5%; in this essential oil
compound, there is present seskiterperik substance called parnesol. Its ash has
very rich manganese. Its leafs, contains the useful glycosides called Tiliac.
The delightful smells of the lime flowers attract bees, with its pollen and
other substance contained, the honey is available as a source of healing on our
table.

When Lime flowers infusion by the heated water and is drunk by; has the
positive effects on nervous system; prevent the flu and colds and cure
insomnia; smooth chest and bronchial; prevent high blood pressure, cholesterol
and atherosclerosis; lower kidney stones and sand; it is reported to be good
for constipation and bowel disease and ulcers.

According to the data received from General Directorate of Forestry,
Department of Non-wood Products and Services
.
First record
belongs to year 1989 in the period of 1989-2014. In 1989, for the first time,
800 kg Linden blossom and gained 4 TL incomes in the territory of The Forest
Regional Directorate Balıkesir and Bursa. Linden blossom were harvested from
The Forest Regional Directorate
Adapazarı, Amasya,
Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Isparta, İstanbul, Kastamonu
and Zonguldak till now. When analyzed 27 years of data; in total, 720.828
kg
of Linden blossom harvested
and was earned as revenue
54.186 TL. Maximum amount of Linden blossom harvested while
performing from The Forest Regional Directorate
Bursa with 378.714 kg, minimum amount of harvest was carried out from The
Forest Regional Directorate
Isparta as 1.000 kg.

Kaynakça

 • Akın A. 2006. Türkiye’de Doku Kültürüne Alınacak Odun Dışı Orman Ürünleri Elde Edilen Bitkilerin Seçilim Kriterleri ve Onların Ticarileştirilebilme Olanakları. I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 403-412,Trabzon.
 • Anşin R. Özkan Z.C. 2006. Tohumlu Bitkiler (Spermatophytha) Odunsu Taksonlar. KTÜ Genel Yayın No:167, Fakülte Yayın No:19, Trabzon.
 • Bayram E. Kırıcı S. Tansı S. Yılmaz G. Arabacı O. Kızıl S. Telci İ. 2010. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-I, 437–456, Ankara.
 • Baytop T. 1984. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün). İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3255, Eczacılık Fakültesi No:40, İstanbul.
 • Bozkurt Y. Yaltırık F. Özdönmez M. 1982. Türkiye’de Orman Yan Ürünleri. İstanbul Üniversitesi Yayını, No: 2845, Orman Fakültesi Yayınları No:302, İstanbul.
 • Çiftci M. Fırat Y. 2006. Türkiye’de Ihlamur Türleri ve Faydalanma Olanaklarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 122-131,Trabzon.
 • Ebcin Korkusuz E. Dirik H. 2011. Gümüşi Ihlamur’un (Tilia tomentosa Moench) Fenolojisi, Çiçek Özellikleri ve Yararlanma Esasları. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 201-208, Isparta.
 • Girgin A. Demir İ. 2009. Odun Dışı Orman Ürünleri. Orman Genel Müdürlüğü İkinci Odun Dışı Orman Ürünleri Paneli, 101-104, İzmir.
 • Kayacık H. 1982. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği III. Cilt Angiospermae. İ.Ü. Yayın No: 3013, Orman Fakültesi Yayın No:321, İstanbul.
 • Kılıç M. Üner M. 2009. Orman Ekosistemlerini İyileştirme ve Biyolojik Çeşitliliği Artırma Çalışmaları. Orman Genel Müdürlüğü İkinci Odun Dışı Orman Ürünleri Paneli, 31-34, İzmir.
 • Polat R. Satıl F. 2012. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Edremit Gulf (Balıkesir-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 139, 626– 641.
 • Saraç D U, Özkan Z C, Akbulut S,2013. Rize İlinin Etnobotanik Özellikleri. Biological Diversity and Conservation 6/3,57-66.
 • Toker G. Aslan M. Yeşilada E. Memişoğlu M. Ito S. 2001. Comparative evaluation of the flavonoid content in officinal Tiliae flos and Turkish lime species for quality assessment. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 26,111–121.
 • Toker G. Küpeli E. Memişoğlu M. Yeşilada E. 2004. Flavonoids with antinociceptive and anti-inflammatory activities from the leaves of Tilia argentea (silver linden). Journal of Ethnopharmacology 95, 393-397.
 • Turna İ. 2001. Ihlamur (Tilia Sp.)'un Doğu Karadeniz Bölgesi Agroforestry Uygulamalarında Kullanılabilirliği: Rize İli Örneği. Ekoloji Çevre Dergisi, 10:38, 18-22.
 • Tuttu G. Ursavaş S. 2016. Kayın Yaprağının Türkiye’deki Hasat Miktarları. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 2(1-2), 1-3.
 • Yurdaer M. Demirci M. 2009. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Planlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Konuda Yapılabilecekler. Orman Genel Müdürlüğü İkinci Odun Dışı Orman Ürünleri Paneli, 24-30, İzmir.
 • Fakir H. Güller B. 2006. Ethnobotanical Characteristics Of Some Non-Wood Vegetal Forest Products Naturally Distributed in Gebiz Region (Province Antalya), Turkey. I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 273-282,Trabzon.
 • Faydaoğlu E, Sürücüoğlu M S, 2011. Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,11 (1): 52-67.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gamze Tuttu

Serhat Ursavaş

Recep Söyler

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2017
Gönderilme Tarihi 31 Mart 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tuttu, G., Ursavaş, S., & Söyler, R. (2017). Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 3(1), 60-66.
AMA Tuttu G, Ursavaş S, Söyler R. Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. AOAD. Temmuz 2017;3(1):60-66.
Chicago Tuttu, Gamze, Serhat Ursavaş, ve Recep Söyler. “Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları Ve Etnobotanik Kullanımı”. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3, sy. 1 (Temmuz 2017): 60-66.
EndNote Tuttu G, Ursavaş S, Söyler R (01 Temmuz 2017) Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3 1 60–66.
IEEE G. Tuttu, S. Ursavaş, ve R. Söyler, “Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı”, AOAD, c. 3, sy. 1, ss. 60–66, 2017.
ISNAD Tuttu, Gamze vd. “Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları Ve Etnobotanik Kullanımı”. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3/1 (Temmuz 2017), 60-66.
JAMA Tuttu G, Ursavaş S, Söyler R. Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. AOAD. 2017;3:60–66.
MLA Tuttu, Gamze vd. “Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları Ve Etnobotanik Kullanımı”. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy. 1, 2017, ss. 60-66.
Vancouver Tuttu G, Ursavaş S, Söyler R. Ihlamur Çiçeğinin Türkiye’deki Hasat Miktarları ve Etnobotanik Kullanımı. AOAD. 2017;3(1):60-6.