Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 109 - 113, 31.12.2018

Öz

Acorn is consumed as food in some Mediterranean and European countries (Italy, Spain). It is rich in primary metabolites (protein, carbohydrate and various oils) and contains various secondary metabolites such as phenolics and alkaloids. In Turkey, the first records of acorn harvest backs to 1989 according to the data received from General Directorate of Forestry, Department of Non-Wood Products and Services. In 1989, for the first time, 9.000 kg acorn collected and 360 ₺ income gained in the region of The Forest Regional Directorate Balıkesir. According to the same data, 1.000 kg cupula and cupula scale of Quercus were gathered from Mersin Forest District Directorate and 260 ₺ were obtained for the first time in 1990. Occasionally it appears that oak leaf and bark are found in the economy. Acorn has been harvested from the Forest Regional Directorate of Bursa, Balıkesir, Konya, Antalya, İzmir, Denizli and Isparta. Maximum amount of acorn harvested from the Forest Regional Directorate Isparta was 746.000 kg, and minimum amount was 500.00 kg in the Forest Regional Directorate of Bursa.

Kaynakça

 • Al-Rousan, W. M., Ajo, R. Y., Al-Ismail, K. M., Attlee, A., Shaker, R. R. and Osaili, T. M. 2013. “Characterization of Acorn Fruit Oils Extracted From Selected Mediterranean Quercus Species”. Grasas Y Aceites, 64 (5), 554-560.
 • Baytop, T. 1984. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3255, Eczacılık Fakültesi No:40, İstanbul.
 • Bernardo-Gil, M., B., Lopes, I.M.G., Casquilho M., Ribeiro M. A., Esquivel M. M. ve Empis J., 2007. “Supercritical carbon dioxide extraction of acorn oil.” J. of Supercritical Fluids, 40, 344 348.
 • Chung, K., T., Wei, C., I., Johnson MG. 1998. “Are tanens a double-edged sword in biology and health?.” Trends in Food Sci and Tech., 9, 168-175.
 • Çoruh, N., Nebigil, C., Özgökçe, F., 2014. “Rapid and comprehensive separation for the phenolic constituents of Quercus brantii acorns by rp-hplc-dad.” J Liq Chromatogr R T. 37 (6): 907-915.
 • Dündar, T., 2002. “Demirköy Yöresi Istranca Meşelerinin (Quercus hartwissiana Stev.) Mekanik Özellikleri.” İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A Serisi, 52 (2): 160-172.
 • Faydaoğlu, E; Sürücüoğlu, M.S., 2011. “Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Kullanılması ve Ekonomik Önemi.” Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1), 52- 67.
 • Günal, N., 2006. “Batı Akdeniz Havzasında Bir Meşe Türü: Quercus suber (Mantar Meşesi).” Türk Coğrafya Dergisi, 44: 1-10, İstanbul.
 • Hedge, I. C. and Yaltırık, F. 1982. Quercus L. In: Davis, P. H. (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 7, University Pres, Edinburg, 659-683.
 • Kuppusamy, U., Das, N., P., 1993. “Protective effects of tannic acid and related natural compounds on Crotalus adamenteus subcutaneous poisoning in mice.” Pharmacol. Toxicol., 72, 290.
 • Khanbabaee, K., Ree, T., 2001. “Tanens: Classification and definition.” Nat. Prod. Rep., 18, 641–649.
 • Leporatti, M., L., Ivancheva, S., 2003. “Preliminary comparative analysis of medicinal plants used in the traditional medicine of Bulgaria and Italy.” J. of Ethnopharmacology, 87 (2): 123-142.
 • OGM, 2017. http://atib.ogm.gov.tr/Sayfalar/T%C4%B1bbi%20ve%20Itri%20 Bitkilerimizi%20Tan%C4%B1yal%C4%B1m/Palamutmesesi.aspx. [Online Ziyaret Tarihi: 21.04.2017].
 • Polat, R., Satıl, F., Selvi, S., 2013. “Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar.” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (29) 1, 1-6.
 • Rakic, S., Petrovic, S., Kukic, J., Jadranin, M., Tesevic, V., Povrenovic, D., Siler-Marinkovic, S., 2007. “Influence of thermal treatment on phenolic compounds and antioxidant properties of oak acorns.” Food Chemistry, 104, 830-834.
 • Ratnoff, O., D., Crum, J., D., 1964. “Activation of hageman factor by solution of ellagic acid.” J. Lab. Clin. Med., 63, 359.
 • Sargın, S.A., Akçiçek, E., Selvi, S. 2013. “An ethnobotanical study of medicinal plants used by the local people of Alaşehir (Manisa) in Turkey.” J. of Ethnopharmacology, 150, 860-874.
 • Şöhretoğlu, D., Sakar, M.K. 2004. “Polyphenolic Constituents and Biological Activities of Quercus Species.” J. Fac. Pharm Ankara, 33 (3): 183-215.Şöhretoğlu, D, Sabuncuoğlu, S, Harput, U., Ş., 2012. “Evaluation of antioxidative, protective effect against H2O2 induced cytotoxicity, and cytotoxic activities of three different Quercus species.” Food Chem Toxicol. 50 (2): 141-146.
 • Tuzlacı, E. 2006. Şifa Niyetine Türkiye’nin Bitkisel Halk İlaçları. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. İstanbul.
 • Yaman, T., and Doğan, A., 2016. “Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Meşe Palamudu (Quercus branti Lindl.) Ekstraktların Karaciğer ve Pankreası Koruyucu Etkileri.” Dicle Üniv. Vet. Fak. Derg. 1 (2): 7-15, Elektronik: ISSN: 1308-0679.
 • Yılmaz, H. 2014. Quercus L. In: Akkemik, Ü. 2014 (Ed.), Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 673-702.
 • Yoğurtçu, H., and Kamışlı, F., 2016. “Meşe (Quercus brantii) Odununun Sürekli Çevrimli Bir Reaktörde Sıvılaştırılması ve Sıvı Ürünün Bileşiminin Belirlenmesi.” Int. J. Pure Appl. Sci. 2 (1): 40-49, ISSN: 2149-0910.

Türkiye’deki Meşe Palamudunun Hasat Miktarları ve Ekonomik Değeri

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 109 - 113, 31.12.2018

Öz

Meşe palamudu, İtalya ve İspanya gibi bazı Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde gıda olarak tüketilmektedir. Palamut, primer metabolitler (protein, karbonhidrat ve çeşitli yağlar) açısından oldukça zengindir ve ayrıca fenolik ile alkaloidler gibi çeşitli ikincil metabolitleri bünyesinde barındırır. Orman Genel Müdürlüğü, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığının 1989-2016 yılları arasındaki verilerine göre ilk meşe palamudu hasat verileri 1989 yılında 9000 kg ve 360 ₺ ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden elde edilmiştir. Devam eden süreçte palamut tırnağı ve kadehi, ilk kez 1990 yılında 1.000 kg ve 260 ₺ ile Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde kaydedilmiştir. Hasat verilerine göre zaman zaman meşe yaprağı ve kabuğu da ekonomide yer almıştır. Şimdiye kadar meşe palamudu hasat verilerinin; Bursa, Balıkesir, Konya, Antalya, İzmir, Denizli ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinden elde edildiği görülmektedir. Değerlendirme sonucunda en çok hasat verisine sahip Orman Bölge Müdürlüğü 746.000 kg ile Isparta iken en az hasat verisine sahip Orman Bölge Müdürlüğünün 500 kg ile Bursa olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Al-Rousan, W. M., Ajo, R. Y., Al-Ismail, K. M., Attlee, A., Shaker, R. R. and Osaili, T. M. 2013. “Characterization of Acorn Fruit Oils Extracted From Selected Mediterranean Quercus Species”. Grasas Y Aceites, 64 (5), 554-560.
 • Baytop, T. 1984. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3255, Eczacılık Fakültesi No:40, İstanbul.
 • Bernardo-Gil, M., B., Lopes, I.M.G., Casquilho M., Ribeiro M. A., Esquivel M. M. ve Empis J., 2007. “Supercritical carbon dioxide extraction of acorn oil.” J. of Supercritical Fluids, 40, 344 348.
 • Chung, K., T., Wei, C., I., Johnson MG. 1998. “Are tanens a double-edged sword in biology and health?.” Trends in Food Sci and Tech., 9, 168-175.
 • Çoruh, N., Nebigil, C., Özgökçe, F., 2014. “Rapid and comprehensive separation for the phenolic constituents of Quercus brantii acorns by rp-hplc-dad.” J Liq Chromatogr R T. 37 (6): 907-915.
 • Dündar, T., 2002. “Demirköy Yöresi Istranca Meşelerinin (Quercus hartwissiana Stev.) Mekanik Özellikleri.” İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A Serisi, 52 (2): 160-172.
 • Faydaoğlu, E; Sürücüoğlu, M.S., 2011. “Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Kullanılması ve Ekonomik Önemi.” Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1), 52- 67.
 • Günal, N., 2006. “Batı Akdeniz Havzasında Bir Meşe Türü: Quercus suber (Mantar Meşesi).” Türk Coğrafya Dergisi, 44: 1-10, İstanbul.
 • Hedge, I. C. and Yaltırık, F. 1982. Quercus L. In: Davis, P. H. (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 7, University Pres, Edinburg, 659-683.
 • Kuppusamy, U., Das, N., P., 1993. “Protective effects of tannic acid and related natural compounds on Crotalus adamenteus subcutaneous poisoning in mice.” Pharmacol. Toxicol., 72, 290.
 • Khanbabaee, K., Ree, T., 2001. “Tanens: Classification and definition.” Nat. Prod. Rep., 18, 641–649.
 • Leporatti, M., L., Ivancheva, S., 2003. “Preliminary comparative analysis of medicinal plants used in the traditional medicine of Bulgaria and Italy.” J. of Ethnopharmacology, 87 (2): 123-142.
 • OGM, 2017. http://atib.ogm.gov.tr/Sayfalar/T%C4%B1bbi%20ve%20Itri%20 Bitkilerimizi%20Tan%C4%B1yal%C4%B1m/Palamutmesesi.aspx. [Online Ziyaret Tarihi: 21.04.2017].
 • Polat, R., Satıl, F., Selvi, S., 2013. “Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar.” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (29) 1, 1-6.
 • Rakic, S., Petrovic, S., Kukic, J., Jadranin, M., Tesevic, V., Povrenovic, D., Siler-Marinkovic, S., 2007. “Influence of thermal treatment on phenolic compounds and antioxidant properties of oak acorns.” Food Chemistry, 104, 830-834.
 • Ratnoff, O., D., Crum, J., D., 1964. “Activation of hageman factor by solution of ellagic acid.” J. Lab. Clin. Med., 63, 359.
 • Sargın, S.A., Akçiçek, E., Selvi, S. 2013. “An ethnobotanical study of medicinal plants used by the local people of Alaşehir (Manisa) in Turkey.” J. of Ethnopharmacology, 150, 860-874.
 • Şöhretoğlu, D., Sakar, M.K. 2004. “Polyphenolic Constituents and Biological Activities of Quercus Species.” J. Fac. Pharm Ankara, 33 (3): 183-215.Şöhretoğlu, D, Sabuncuoğlu, S, Harput, U., Ş., 2012. “Evaluation of antioxidative, protective effect against H2O2 induced cytotoxicity, and cytotoxic activities of three different Quercus species.” Food Chem Toxicol. 50 (2): 141-146.
 • Tuzlacı, E. 2006. Şifa Niyetine Türkiye’nin Bitkisel Halk İlaçları. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. İstanbul.
 • Yaman, T., and Doğan, A., 2016. “Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Meşe Palamudu (Quercus branti Lindl.) Ekstraktların Karaciğer ve Pankreası Koruyucu Etkileri.” Dicle Üniv. Vet. Fak. Derg. 1 (2): 7-15, Elektronik: ISSN: 1308-0679.
 • Yılmaz, H. 2014. Quercus L. In: Akkemik, Ü. 2014 (Ed.), Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 673-702.
 • Yoğurtçu, H., and Kamışlı, F., 2016. “Meşe (Quercus brantii) Odununun Sürekli Çevrimli Bir Reaktörde Sıvılaştırılması ve Sıvı Ürünün Bileşiminin Belirlenmesi.” Int. J. Pure Appl. Sci. 2 (1): 40-49, ISSN: 2149-0910.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Simge ÇİZGEN> (Sorumlu Yazar)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
0000-0003-3082-9146
Türkiye


Gamze TUTTU>
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
0000-0002-3319-9365
Türkiye


Serhat URSAVAŞ>
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
0000-0001-5480-5590
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 11 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 2 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ajfr442474, journal = {Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-856X}, eissn = {2564-7660}, address = {}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, number = {2}, pages = {109 - 113}, title = {Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey}, key = {cite}, author = {Çizgen, Simge and Tuttu, Gamze and Ursavaş, Serhat} }
APA Çizgen, S. , Tuttu, G. & Ursavaş, S. (2018). Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 109-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr/issue/42324/442474
MLA Çizgen, S. , Tuttu, G. , Ursavaş, S. "Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey" . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 4 (2018 ): 109-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr/issue/42324/442474>
Chicago Çizgen, S. , Tuttu, G. , Ursavaş, S. "Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 4 (2018 ): 109-113
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Meşe Palamudunun Hasat Miktarları ve Ekonomik Değeri AU - SimgeÇizgen, GamzeTuttu, SerhatUrsavaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 113 VL - 4 IS - 2 SN - 1309-856X-2564-7660 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey %A Simge Çizgen , Gamze Tuttu , Serhat Ursavaş %T Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey %D 2018 %J Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi %P 1309-856X-2564-7660 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Çizgen, Simge , Tuttu, Gamze , Ursavaş, Serhat . "Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Aralık 2018): 109-113 .
AMA Çizgen S. , Tuttu G. , Ursavaş S. Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey. AOAD. 2018; 4(2): 109-113.
Vancouver Çizgen S. , Tuttu G. , Ursavaş S. Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 2018; 4(2): 109-113.
IEEE S. Çizgen , G. Tuttu ve S. Ursavaş , "Harvest Amounts and Economic Value of the Acorn in Turkey", Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 109-113, Ara. 2018