Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 6, 07.08.2019

Öz

Ülkemizde hükümetin modern sulama yatırımlarına uyguladığı çeşitli destek kredileri sayesinde sektörün genişlemesi ve üreticilerin konuya olan ilgisi artmış, özellikle damla sulama projelerinde ciddi artışlar meydana gelmiştir. Bu çalışmada, Ülkemiz genelinde değişik kurum ve bankaların desteğiyle gerçekleştirilen basınçlı sulama projesinin uygulama sırasında ve uygulandıktan sonraki dönemde görülen değişimlerin ortaya konması amacıyla, Çankırı ili ve çevresi incelenmiştir. Çankırı ilinde faaliyet gösteren kredi alarak basınçlı sulama sistemi tesis ettiren toplam 100 çiftçi ve sistemi kullanan uygulayıcı konumdaki personel ile anket yapılmıştır. Uygulanan anket formu SPSS programı ile frekans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda destek alarak basınçlı sulama sistemine geçen proje sahiplerine herhangi bir eğitim verilmediği, basınçlı sulama sistemini hatalı döşeyip değiştirenlerin oranı  % 12 olarak tespit edilmiştir. Ankete katılan çiftçilerden parsellerine 3 günden az aralıkla sulama suyu alabilenlerin oranı % 8, verim artışı sağlayanların oranı % 99 olarak tespit edilmiştir. Genel olarak basınçlı sulama sisteminden çiftçilerin tamamına yakını %97’si memnun olduğu belirlenmiştir. Çiftçilerin tarımsal desteği aldığı kurum % 81’lik bir oran ile kendilerine en yakın kurum olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü görmektedirler. 

Kaynakça

 • Anonim, 2016. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çankırı İl Müdürlüğü 2016 Çalışma Raporu, .(Web sitesi:https://cankiri.tarim.gov.tr/Belgeler/KutuMenu/2016%20ÇALIŞMA%20RAPORU.pdf)Erişim Tarihi: 26.10.2017
 • Anonim, 2018. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı2013-2017 Stratejik Plan, www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Stratejik%20Plan%202013-2017.pdf(ErişimTarihi:04.09.2018)
 • Ceylan, A., 2005. Kuraklık Yönetim Planı. İklim Değişikliğinin Su ve Enerji Kaynaklarına Etkisi; s.84-94, İstanbul
 • Çakmak, B., Aküzüm, T., Çiftçi N., Zaimoğlu, Z., Acar, B., Şahin, M. ve Gökalp, Z., 2005. Sulama, Drenaj ve Tuzluluk. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, s.194-211. Ankara.
 • Çakmak, B., Aküzüm, T., 2006. Türkiye’de Tarımda Su Yönetimi, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. TMMOB Su Politikaları Kongresi, 21-23 Mart 2006, Kongre Bildiriler Kitabı 2.Cilt; s349-360, Ankara
 • Demircioğlu, M., Çakmak, B., 2016. Ziraat Bankasının Basınçlı Sulama Destek Sisteminin Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, JAFAG (2016) 33 (3), 181-188
 • Erözel, Z. ve Sönmez, N., 1978. Niğde-Misli Ovası Sulama Alanında Optimum Su Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulu, Doktora Tezi, Ankara
 • Nalbantoğlu, A., 2014. Aydın Bölgesinde Yüzey Sulama Sisteminden Toplu Basınçlı Sulama Sistemine Geçilen Arazilerde Sulama Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
 • Öztürk, K., 2002.Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri. Gazi Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi,22(1):47-65, Ankara
 • Türkeş, M., 1994. Artan sera etkisinin Türkiye Üzerindeki Etkileri, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 321, 71, Ankara.
 • Türkeş, M., 1998. ‘İklimsel Değişebilirlik Açısından Türkiye’de Çölleşmeye Eğilimli Alanlar’, DMİ/İTÜ II. Hidrometeoroloji Sempozyumu Bildiri Kitabı, 45-57, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Yıldırım, O., 1993. Bahçe Bitkileri Sulama Tekniği. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yayınları: 1281, 214 s., Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taşkın DOĞAN Bu kişi benim


Bekir CENGİL> (Sorumlu Yazar)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8006-3882
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Ağustos 2019
Gönderilme Tarihi 27 Aralık 2018
Kabul Tarihi 7 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ajfr503935, journal = {Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-856X}, eissn = {2564-7660}, address = {}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, number = {1}, pages = {1 - 6}, title = {Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Doğan, Taşkın and Cengil, Bekir} }
APA Doğan, T. & Cengil, B. (2019). Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr/issue/47764/503935
MLA Doğan, T. , Cengil, B. "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi" . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr/issue/47764/503935>
Chicago Doğan, T. , Cengil, B. "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi AU - TaşkınDoğan, BekirCengil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-856X-2564-7660 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi %A Taşkın Doğan , Bekir Cengil %T Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi %P 1309-856X-2564-7660 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Doğan, Taşkın , Cengil, Bekir . "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Ağustos 2019): 1-6 .
AMA Doğan T. , Cengil B. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi. AOAD. 2019; 5(1): 1-6.
Vancouver Doğan T. , Cengil B. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(1): 1-6.
IEEE T. Doğan ve B. Cengil , "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Çankırı İli İçin Desteklenen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi", Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 1-6, Ağu. 2019