Amaç ve Kapsam

Eğitimle ilgili uluslararası, nitelikli bilimsel çalışmalar üreterek, eğitim bilimleri alanında özgün bir başvuru kaynağı olmayı, oluşturacağı kalite anlayışı ile alan yazına değer katarak eğitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, Türkiye’de eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı ve bilginin global yayılımını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmayı hedeflemektedir. 

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanları başta olmak üzere, eğitim bilimleri alanına katkı sağlayan tüm güncel konularda, bilimsel niteliklere sahip, kuramsal çerçevesi güçlü, araştırma tasarımı ve analizleri açısından nitelikli ve özgün, ulusal, uluslararası ileri araştırmalara ve politika uygulamalarına yönelik öneriler ve sonuçlar içeren, kuramsal ve uygulamalı araştırma makalelerine ayrıca deneme, derleme ve çeviri türü çalışmalara yer verilmektedir.

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.