Makale Yayınlanma Süreci

  • Asya Öğretim Dergisi’ne gönderilen çalışmalar yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış ve dergiye ait makale şablonuna yerleştirilmiş olmalıdır. Makale yazarlarının herbiri tarafından imzalanan “telif hakkı devir formu” ve "intihal raporu" makale gönderme aşamasında sisteme yüklenmelidir.
  • Makaleler ilk olarak ön değerlendirmeye tabi tutulur.  %20’nin üzerinde benzerlik olan makaleler yazarlarına iade edilir. Daha sonra yardımcı editörler tarafından titizlikle okunarak derginin yayın politikalarına, amaç ve kapsamına uygun olup olmadığı saptanır. Uygun olmadığı tespit edilen makaleler, bir sonraki değerlendirmeye tabi tutulmaksızın gerekçeli olarak yazarlara iade edilir. Makale yazım kurallarına uymayan çalışmalar ise düzeltilmek üzere yazarlara gönderilir.

  • Dergiye gönderilen makaleler, hakemlere gönderilmeye değer bulunduğu takdirde değerlendirme sürecine geçilir. Değerlendirme sürecinde, çift-kör hakemlik sistemi (double-blind peer review) takip edilir. Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakeme gönderilir. Süreç boyunca çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 21 gündür.

  • Hakemler makaleleri özgünlük, alana sağladığı katkı, kullanılan yöntem, bulguların ve sonuçların sunumu, konuyla ilgili kaynak ve literatürü araştırma düzeyi, kullanılan dil ve üslup açılarından değerlendirirler. Türkçe ve İngilizce dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan çalışmalar reddedilir.

  • Hakemler makale ile ilgili; “aynen yayınlanabilir”, “önerilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir” ya da “yayınlanamaz” şeklinde karar verirler. En az iki kabul kararı olmayan makaleler yayınlanamaz. İki hakemden en az birisinin olumsuz karar vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme yönlendirilir.

  • Hakemler gerekli düzeltme önerilerinin yer aldığı düzeltme dosyalarını ve doldurdukları hakem değerlendirme formunu sistem üzerinden dergiye iletirler.

  • Hakem değerlendirme formları ve düzeltme dosyaları dergi sistemi üzerinden yazarlara geri gönderilir. Hakemlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Yazarlar talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin çalışmanın özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüdürler. Yazarlar yapmış oldukları düzeltmeleri makale düzeltme tablosuna yerleştirirler.

  • Hakemler yazarlardan gelen düzeltilmiş makaleleri tekrar inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla defa düzeltme de talep edebilirler.
  • Sonraki aşamada editör incelemesi yapılır. Editör kurulu bu aşamada makaleyi son kez inceleyerek gerekli gördüğü düzeltmeleri yazarlardan isteyebilir. Makale ile ilgili son karar editöre aittir.

  • Yayımlanma kararı verilen makaleler, gerekli düzenlemeleri yapılarak sıraya alınırlar ve yayınlanmayı beklerler. Makalenin hangi sayıda yayınlanacağı konusunda yazarlara bilgi verilir.

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.