Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Medyanın Haber Tüketim Pratiklerine Etkisi: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 29, 25 - 52, 01.09.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.4.002.x

Öz

Bu çalışmanın amacı, yeni medyanın haber tüketim pratikleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Yeni medya, hız, güncellik ve interaktiflik vb. özellikleri sayesinde, geleneksel medyaya meydan okumaktadır. Cep telefonlarının yaygın kullanımı ile yeni medyaya ulaşım daha da kolaylaşmış, bu durum ise geleneksel haber mecralarının, özellikle gazeteciliğin düşüşe geçmesine neden olmuştur. Çalışma, yeni medyanın haber tüketimi ve geleneksel medya üzerindeki varsayılan bu etkilerini, anket tekniğini kullanarak değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Kaynakça

 • Anderson, B. (2009). Hayali Cemaatler. Metis: İstanbul
 • Andersson, L. (2017). “ Söyleme Karşı Alternatif Medyanın Eleştirel Gücünün Alternatifsizliği”. Yeni Medya Kuramcılarıdan Yeni Medya Kuramları. Prof. Dr. Filiz Erdoğan (Der.) içinde. İstanbul: Der Yay: 85-106.
 • Deuze, M. (2017). “Considering a possible future for Digital Journalism”. Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 8(1): 9-18. https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2017.8.1.1
 • Geray, H. (2003) İletişim ve Teknoloji, Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Habermas, J. (2003) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev: Tanıl Bora, Mithat Sancar, İstanbul: İletişim.
 • Harvey, D. (1992). The Postmodern Condition. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Herbert, J. (2000) Journalism in the Digital Age: Theory and Practise for Broadcast, Print and On-line Media, Taylor and Francis.
 • Hemandez-Serrano, M., Renes-Arellano, P., Graham, G., Greenhill, A. (2017). “From Prosumer to Prodesigner: Participatory News Consumption”. Communicar, 50(15): 77-87.
 • Karlsen, J. & Stavelin, E.(2014) “Computational journalism in Norwegian newsrooms”. Journalism Practice, 8(1): 34-48.
 • Knight, M. (2015) “Data Journalism in the UK: a preliminary analysis of form and content”. Journal of Media Practise 16(1): 55-72.
 • Lasorsa, Dominic L. ; Lewis, Seth C., & Holton, Avery E. (2012) “Normalizing Twitter: Journalism practice in an emerging communication space”. Journalism Studies,13(1): 19-36
 • Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K. (Ed.) (2009), New Media: A Critical Introduction, 2nd Edition, London, Routledge.
 • Meyer P (2002) Precision Journalism: A Reporter’s Introduction to Social Science Methods.Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publisher.
 • Morozov, E. (2011), The Net Delusion, New York: Public Affairs.
 • Morozov, E. (2017). “Facebook ve Twitter Sadece Devrimcilerin Gittiği Yerlerdir” Yeni Medya Kuramcılarıdan Yeni Medya Kuramları. Prof. Dr. Filiz Erdoğan (Der.) içinde. İstanbul: Der Yay: 23-27.
 • Pew Research Center (2016). “State of the News Media: FactTank”. Washington DC: Pew Research Center http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/06/15/state-of-the-news-media-2016-keytakeaways/ (Erişim tarihi: 15 Ağustos 2017)
 • Piscina, T.R, Zabalondo B., Aiesteran A., Agirre, A. (2016) “The Future of Journalism: Who to Believe?” Journalism Practise 10(1): 71-92.
 • Schifferes, Steve; Newman, Nic; Thurman, Neil; Corney, David; Göker, Ayse, & Martin, Carlos (2014)
 • “Identifying and Verifying News through Social Media: Developing a user-centred tool for professional journalists”. Digital Journalism, 2(3): 406-418.
 • Shoemaker, P. Ve Reese, S. (2014) Mediating the Message in the 21st Century, 3rd Edition, NY:Routledge.
 • Usher, N. (2017). “Digital Journalism Venture-backed News Startups and the Field of Journalism: Challenges, Changes, and Consistencies.” Digital Journalism. DOI: 10.1080/21670811.2016.1272064
 • Van der Haak, B. Parks, M. , Castells, M. (2012) The Future of Journalism: Networked Journalism, International Journal of Communication, 6: 2923-2938.
 • Vis, Farida (2013) “Twitter as a reporting tool for breaking news: Journalists tweeting the 2011 UK riots”. Digital Journalism 1(1): 27-47.

The Effects of New Media on News Consumption: An Assessment on The Students of a Communication Faculty

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 29, 25 - 52, 01.09.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.4.002.x

Öz

This article aims to assess the widespread impact of new media on news consumption. In the last decade, new media became a challenge towards the conventional media sources, defying them by its rapidty, actuality and interactivity. The easy access to new media by the widespread usage of mobile phones also triggered the decline of traditional news sources, especially print journalism. The article aims to assess these hypothetical effects of new media on news consumption and traditional media by conducting a survey on the issue.

Kaynakça

 • Anderson, B. (2009). Hayali Cemaatler. Metis: İstanbul
 • Andersson, L. (2017). “ Söyleme Karşı Alternatif Medyanın Eleştirel Gücünün Alternatifsizliği”. Yeni Medya Kuramcılarıdan Yeni Medya Kuramları. Prof. Dr. Filiz Erdoğan (Der.) içinde. İstanbul: Der Yay: 85-106.
 • Deuze, M. (2017). “Considering a possible future for Digital Journalism”. Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 8(1): 9-18. https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2017.8.1.1
 • Geray, H. (2003) İletişim ve Teknoloji, Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Habermas, J. (2003) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev: Tanıl Bora, Mithat Sancar, İstanbul: İletişim.
 • Harvey, D. (1992). The Postmodern Condition. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Herbert, J. (2000) Journalism in the Digital Age: Theory and Practise for Broadcast, Print and On-line Media, Taylor and Francis.
 • Hemandez-Serrano, M., Renes-Arellano, P., Graham, G., Greenhill, A. (2017). “From Prosumer to Prodesigner: Participatory News Consumption”. Communicar, 50(15): 77-87.
 • Karlsen, J. & Stavelin, E.(2014) “Computational journalism in Norwegian newsrooms”. Journalism Practice, 8(1): 34-48.
 • Knight, M. (2015) “Data Journalism in the UK: a preliminary analysis of form and content”. Journal of Media Practise 16(1): 55-72.
 • Lasorsa, Dominic L. ; Lewis, Seth C., & Holton, Avery E. (2012) “Normalizing Twitter: Journalism practice in an emerging communication space”. Journalism Studies,13(1): 19-36
 • Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K. (Ed.) (2009), New Media: A Critical Introduction, 2nd Edition, London, Routledge.
 • Meyer P (2002) Precision Journalism: A Reporter’s Introduction to Social Science Methods.Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publisher.
 • Morozov, E. (2011), The Net Delusion, New York: Public Affairs.
 • Morozov, E. (2017). “Facebook ve Twitter Sadece Devrimcilerin Gittiği Yerlerdir” Yeni Medya Kuramcılarıdan Yeni Medya Kuramları. Prof. Dr. Filiz Erdoğan (Der.) içinde. İstanbul: Der Yay: 23-27.
 • Pew Research Center (2016). “State of the News Media: FactTank”. Washington DC: Pew Research Center http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/06/15/state-of-the-news-media-2016-keytakeaways/ (Erişim tarihi: 15 Ağustos 2017)
 • Piscina, T.R, Zabalondo B., Aiesteran A., Agirre, A. (2016) “The Future of Journalism: Who to Believe?” Journalism Practise 10(1): 71-92.
 • Schifferes, Steve; Newman, Nic; Thurman, Neil; Corney, David; Göker, Ayse, & Martin, Carlos (2014)
 • “Identifying and Verifying News through Social Media: Developing a user-centred tool for professional journalists”. Digital Journalism, 2(3): 406-418.
 • Shoemaker, P. Ve Reese, S. (2014) Mediating the Message in the 21st Century, 3rd Edition, NY:Routledge.
 • Usher, N. (2017). “Digital Journalism Venture-backed News Startups and the Field of Journalism: Challenges, Changes, and Consistencies.” Digital Journalism. DOI: 10.1080/21670811.2016.1272064
 • Van der Haak, B. Parks, M. , Castells, M. (2012) The Future of Journalism: Networked Journalism, International Journal of Communication, 6: 2923-2938.
 • Vis, Farida (2013) “Twitter as a reporting tool for breaking news: Journalists tweeting the 2011 UK riots”. Digital Journalism 1(1): 27-47.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Gökçen Başaran İnce Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2017
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 8 Sayı: 29

Kaynak Göster

APA Başaran İnce, G. (2017). Yeni Medyanın Haber Tüketim Pratiklerine Etkisi: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 8(29), 25-52. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.4.002.x