Cilt: 7 Sayı: 24, 1.07.2016

Yıl: 2016

Research Article

Araştırma Makalesi

4. Web Sitelerine Aşırı Seo Tekniği Uygulamanın Zararları

Araştırma Makalesi

5. How Ready Are the Turkish Hospitality and Travel Organizations for E-Complaint Handling?

Araştırma Makalesi

7. BEMO: A Parsimonious Big Data Mining Methodology