Yıl 2011, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 1 - 31 2011-07-01

Social Media and Trust: An Empirical Research Directed to Government, Non-Governmental Organizations and Business
Sosyal Medya ve Güven: Hükümet, Sivil Toplum Örgütleri ve Ticari Kuruluşlara Yönelik Ampirik Bir Araştırma

Aybike PELENK ÖZEL [1]


Abstract Increasingly social media effects and spreading rate on individuals, institutions and social structures requires trust level and credibility towards these means. Variety of users, coomun language of use, universality of opportunities make the social media accessible and efficient. Trust provides clarity between individuals, groups and institutions, solutions for conflicts, social solidarity, and play an important role to make the institutions fulfill their functions in a healty way. The subject of debate what extent the social media credible and trustable compared to traditional mass media. From this point of view the main problematic of this research is what extent social media is credible and trustable to get information about government, non-governmental organizations and business by young opinion elits and also frequency of use, the evuluation of social media compared to traditional media and other means as a source of getting information about government, non-governmental organizations and business that believed to be effective on social structure.
Özet Sosyal medyanın bireyler, gruplar, kurumlar ve toplumsal yapılar üzerinde giderek artan etkisi ve yaygınlaşma hızı bu araçlara duyulan güven düzeyini ve inanılırlığını tartışmayı gerektirmektedir. Kullanıcılarının çeşitliği, kullanım dilinin ve olanaklarının evrenselliği sosyal medyayı hem daha ulaşılır kılmakta hem de etkinliğini artırmaktadır. Güven kavramı ise tüm ilişki biçimleri içinde önemli bir yer teşkil etmekte, bireyler, gruplar ve kurumlar arasında açıklığı sağlayarak, çatışmalara yönelik çözümler sunmakta, toplumsal dayanışmayı sağlayarak, kurumların fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medyanın kullanıcılar tarafından geleneksel kitle iletişim araçlarına kıyasla ne ölçüde inanılır ve güvenilir bulunduğu bir merak ve tartışma konusudur. Buradan hareketle toplumsal yapı üzerinde etkili olduğu düşünülen hükümet, sivil toplum örgütleri ve ticari kuruluşlara yönelik bilgi edinmede sosyal medyanın genç kanaat önderleri tarafından ne ölçüde güvenilir ve inanılır görüldüğü, bu araçları kullanım sıklığı ve geleneksel medya ve diğer araçlarla karşılaştırıldığında sosyal medyanın bir bilgi kaynağı olarak nasıl değerlendirildiği araştırmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır.
 • Akar, Erkan (2006), Pazarlamanın Yeni Silahı Blogla Pazarlama, İstanbul: Tiem Yayınları.
 • Aydede, Ceyda (2006), Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı, İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Bentele, Günter ve R. Seidenglanz (2008), “Trust and Credibility-Prerequisites for Communication Management”, 6th International Symposium Communication in the Millennium, May 14-16, Volume 1, pp. 3-15.
 • Brown, Rob (2009), Public Relations and the Social Web, London: Kogan Page.
 • Demir, Ömer ve Mustafa Acar (2005), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Adres Yayınları.
 • Deutsch, Morton (1958), “Trust and Suspicion”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No.4, December.
 • Fuchs, Christian (2008), Internet and Society: Social Theory in the Information Age, New York: Routledge.
 • Giddens, Antony (2004), Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdili, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gershtenson, Joseph ve Jeffrey Ladewig, Dennis L. Plane (2006), “Parties, Institutional Control, and Trust in Government”, Social Science Quarterly, Volume 87, No.4, December.
 • Hosmer, Laure Tone (1995), “Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics”, Academy of Management Review, Vol.20, No.2.
 • Hovland, Carl I. ve Walter Weiss (1951-1952), “The Influence of Source Credibility on Communication Effectiveness”, The Public Opinion Quarterly, Winter, Vol.15, No.4, pp. 636-650.
 • İnceoğlu, Metin (2004), Tutum Algı İletişim, Ankara: Elips Kitap.
 • Keyton, Joann (2005), Communication Research Asking Questions, Finding Answers, New York: McGrawHill Publish.
 • Lewicki, Roy. J. ve Daniel J. McAllister, Robert J. Bies (1998), “Trust and Distrust: New Relationships and Realities”, Academy of Management Review, Vol.23, No.3.
 • Metzger Miriam J. v.d. (2003), “Credibility for the 21st Century: Integrating Perspectives on Source, Message and Media Credibility in Contemporary Media Environment”, Communication Yearbook 27, Ed. by. Pamela J. Kalbfleisch.
 • McCroskey, James C. ve Thomas J. Young (1981), “Ethos and Credibility: The Construct and Its Measurement After Three Decades” Central States Speech Journal, Volume 32, Spring.
 • Misztal, Barbara A. (1996), Trust in Modern Societies, Cambridge: Polity Press.
 • Nan, Xiaoli (2009), “The Influence of Source Credibility on Attitude Certainty: Exploring the Moderating Effects of Timing of Source Identification and Individual Need for Cognition”, Psychology & Marketing, Vol. 26, No.4, April, pp. 324-330.
 • Özerkan, Şengül ve Yasemin İnceoğlu (1997), İletişimde Etkileme Süreci, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Rawlins, Brad L. (2007), Trust and PR Practice, Published by the Institute for Public Relations.
 • Rawsley, Gary D. (2005), Political Communication and Democracy, London: Palgrave Macmillan.
 • Rousseau, Denise M. v.d.(1998), “Not so Different After All: A Cross-Discipline View of Trust”, Academy of Management Review, Vol.23, No.3, July.
 • Six, Frederique (2005), The Trouble With Trust The Dynamics of Interpersonal Trust Building, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Sztompka, Piotr (1999), Trust, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ward, Aidan ve John Smith (2003), Trust and Mistrust Radical Risk Strategies in Business Relationship, West Sussex: Wiley.
 • Welch, Michael R. ve Roberto E. N. Rivera v.d. (2005), “Determinants and Consequences of Social Trust”, Sociological Inquiry, Volume 75, No.4, November.
 • Zand, Dale E. (1972), “Trust and Managerial Problem Solving”, Administrative Science Quarterly, Vol:17, pp. 229-239.
 • Herring, Susan C. v.d., “Weblogs as a Bridging Genre”, http://portal.colman.ac.il/users/www/86/Weblogs.pdf, Erişim Tarihi, 03.09.2009.
 • Reece Lamshed, Marsha Berry, Laurie Armstrong, “Blogs Personal E-learning Spaces”, http://www.binaryblue.com.au/docs/blogs.pdf#search, Erişim Tarihi, 03.09.2009.
 • http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, Erişim Tarihi, 01 Ekim 2011.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi, Erişim tarihi, 31 Ağustos 2009.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Aybike PELENK ÖZEL
Kurum: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2011
Kabul Tarihi : 2 Ağustos 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2011

APA Pelenk Özel, A . (2011). Sosyal Medya ve Güven: Hükümet, Sivil Toplum Örgütleri ve Ticari Kuruluşlara Yönelik Ampirik Bir Araştırma . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 2 (4) , 1-31 . DOI: 10.5824/1309-1581.2011.3.003.x