Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu: Bilgisayar Tabanlı Öykü Tamamlama Çalışması Örneği

Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 3, 1 - 24, 01.04.2011
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2011.2.003.x

Öz

Bu çalışmada, bilgi teknolojilerinin eğitime entegrasyonu perspektifinde bilgisayar tabanlı öykü tamamlama çalışmasının, yazı yazma ve bilgisayar kullanım becerilerine etkisi incelenmiştir. Deneme modelinin kullanıldığı araştırma, 51 kişiden oluşan İlköğretim 6.sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Üç farklı deney grubu ile yürütülen çalışmada birinci gruba, video ile desteklenmiş bilgisayar tabanlı, ikinci gruba metin tabanlı, üçüncü gruba ise resimlerle desteklenmiş metin tabanlı öykü tamamlama çalışmaları yaptırılmış, gruplar yazı yazma becerisi açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmada ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını gerektiren bilgisayar tabanlı öykü tamamlama çalışmasının öğrencilerin bilgisayar kullanım becerilerine katkısı incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, süreç değerlendirme yaklaşımı ile gerçekleştirilen bilgisayar tabanlı öykü tamamlama çalışması, yazı yazma çalışmalarını ve bilgisayar kullanım becerilerini olumlu etkilemiş ve en başarılı yöntem olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin uygulamaya ilgi duydukları, zorunlu tutulmadıkları halde büyük çoğunluğunun okul dışından da sisteme bağlanarak çalışmalara katıldıkları gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Akpınar, B. & Turan, M. (1999). İlköğretim okullarında fen bilgisi eğitiminde materyal kullanımı, http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK5/ozetler/d055.pdf web adresinden 2 Temmuz 2007 tarihinde edinilmiştir
 • Bodemer, D., Ploetzner, R., Feuerlein, I. & Spada, H. (2004). The active integration of information during learning with dynamic and interactive visualisations. Learning and Instruction, 14, 325-341.
 • Chen, C. & Cheng, W. (2006). The use of a computer-based writing program: facilitation or frustration?, (ERIC Document Reproduction Service No. ED492078). ERIC veritabanından edinilmiştir.
 • Clark, J.M., & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. Educational Psychology Review, 3(3), 149–170.
 • Department of Education and Skills. ([DFES], 2002). National Curriculum Online. http://www.nc.uk.net. Web adresinden 10 Haziran 2005 tarihinde elde edilmiştir
 • Duman, B. & Atar, E. (2004). Data show teknolojisinin coğrafya dersinde soyut konuların öğretilmesinde öğrencilerin akademik başarısı ve motivasyonu üzerindeki etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3(4).
 • Dutke, S. & Rinck, M. (2006). Multimedia learning: Working memory and the learning of word and picture diagrams. Learning and Instruction, 16, 526- 537.
 • Düzgün, B. (2000). Fizik konularının kavratılmasında görsel öğretim materyallerinin önemi, Milli Eğitim Dergisi, sayı 148, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/148/2.htm web adresinden 18 Haziran 2008 tarihinde edinilmiştir.
 • Eary, J. (2008). Networked interactive video for group training. British Journal of Educational Technology, 39 (2), 365-368.
 • Güveli, E., & Güveli, H. (2000). Lise 1 Fonksiyonlar Konusunda Web Tabanlı Örnek Öğretim Materyali, V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2, 866-872.
 • Hayes N.A.D. (2007). ICT and learning: Lessons from Australian classrooms, Computers & Education, 49, 385–395.
 • International Society for Technology Education. ([ISTE], 2000). National Educational Technology Standards For Students (NETS). www.iste.org. Web adresinden 20 Şubat 2006 tarihinde edinilmiştir.
 • Koçyiğit, B.,& Sefer, D. (2005). Süreç değerlendirme yaklaşımı ile yazı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma: Benim öykülerim, http://www.erg.sabanciuniv.edu.tr/iok2005 web adresinden 20 Ocak 2005 tarihinde edinilmiştir.
 • Manoucherhri, A. (1999). Computers and school mathematics reform: Implications for mathematics teacher education. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 18(1), 31–48.
 • Mayer, R. E.,& Anderson, R. B.(1991). Animations need narrations: An experimental test of a dual-coding hypothesis. Journal of Educational Psychology, 83(4), 484-490.
 • Milli Eğitim Bakanlığı.(1998). Tebliğler Dergisi. Sayı:2492, 1030-1046.
 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz, Elementary Education Online, 5(2), 50 - 52.
 • Oztok, M. & Özdener, N. (2007). Information and communication technologies in collaboration projects via the Internet, International Journal of Social Sciences, 2(3), 167-172.
 • Öztürk, H. (2007). Yeni programlarda ölçme ve değerlendirme, http://balikesir.meb.gov.tr/dosyalar/haber web adresinden 20 Temmuz 2007 tarihinde edinilmiştir.
 • Özdener,N., Oztok, M.(2008). ICT sufficiency in cooperative projects via the Internet, WSEAS Transactions on Computer Research, 3(1), 51-60.
 • Pavio, A. (2006). Dual coding theory and education, http://www.readytolearnresearch.org/pathwaysconference/presentations/paivi o.pdf web adresinden 10 Ekim 2006 tarihinde edinilmiştir.
 • Pekdağ, B. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri, Balıkesir Üniversitesi Fen Bil. Enst. Dergisi, 7(2), http://fbe.balikesir.edu.tr/dergi/20052/BAUFBE2005-2-8.pdf web adresinden 14 Temmuz 2006 tarihinde edinilmiştir.
 • Persson, I.A. & Persson, K. (2008). Fiction and film as teaching instruments in higher health care education, Journal of Further and Higher Education, 32(2), 111-118.
 • Schnotz, W. & Bannert, M. (2003). Construction and interference in learning from multiple representation. Learning and Instruction, 13, 141-156.
 • Sutherland, R.(2004). Designs for learning: ICT and knowledge in the classroom, Computers & Education, vol. 43, 5-16.
 • Turan, F. (2002). İlköğretim okullarında doğru ve güzel yazı yazma çalışmaları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 155-156, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/turan.htm web adresinden 19 Haziran 2008 tarihinde edinilmiştir.
 • Yalçın, P., Yiğit, D., Sülün, A., Bal, D. A., Baştuğ, A. & Aktaş, M. (2003). Maddeyi tanıma ünitesinin kavratılmasında görsel öğretim materyallerinin etkisi üzerine bir araştırma. G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi. 11(1), 115-120.
 • Yaşar, O. (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler derslerinde görsel materyal kullanımı ile coğrafya konularının eğitim ve öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 163, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/yasar.htm web adresinden 25 Temmuz 2006 tarihinde edinilmiştir.

Integration of Information and Communication Technologies into the Education Process: Example of Computer-Based Story Completion Task

Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 3, 1 - 24, 01.04.2011
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2011.2.003.x

Öz

This study investigates the effects of computer-based story completion task on writing and computer using skills within the perspective of integration of information technologies into the education process. The study, in which an experimental design was used, was conducted with total of 51 Primary Education 6th Grade students. In the study that was conducted with three different experimental groups, the first group was given a computer-based story completion task supported with video, the second a text-based story completion task, and the third one a text-based story completion task supported with illustrations, and the groups were compared in terms of the writing skill. The study also investigated the contributions of computer-based story completion task, which requires use of information technologies, to computer using skills. According to the findings of the study, the computer-based story completion task, which was performed with process evaluation approach, positively affected the writing tasks and computer using skills, and has been established to be the most successful method. It was observed that students showed interest in the application, and that a large portion of the students connected the system from out of the school to participate in the activities, even though it was not obligatory.

Kaynakça

 • Akpınar, B. & Turan, M. (1999). İlköğretim okullarında fen bilgisi eğitiminde materyal kullanımı, http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK5/ozetler/d055.pdf web adresinden 2 Temmuz 2007 tarihinde edinilmiştir
 • Bodemer, D., Ploetzner, R., Feuerlein, I. & Spada, H. (2004). The active integration of information during learning with dynamic and interactive visualisations. Learning and Instruction, 14, 325-341.
 • Chen, C. & Cheng, W. (2006). The use of a computer-based writing program: facilitation or frustration?, (ERIC Document Reproduction Service No. ED492078). ERIC veritabanından edinilmiştir.
 • Clark, J.M., & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. Educational Psychology Review, 3(3), 149–170.
 • Department of Education and Skills. ([DFES], 2002). National Curriculum Online. http://www.nc.uk.net. Web adresinden 10 Haziran 2005 tarihinde elde edilmiştir
 • Duman, B. & Atar, E. (2004). Data show teknolojisinin coğrafya dersinde soyut konuların öğretilmesinde öğrencilerin akademik başarısı ve motivasyonu üzerindeki etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3(4).
 • Dutke, S. & Rinck, M. (2006). Multimedia learning: Working memory and the learning of word and picture diagrams. Learning and Instruction, 16, 526- 537.
 • Düzgün, B. (2000). Fizik konularının kavratılmasında görsel öğretim materyallerinin önemi, Milli Eğitim Dergisi, sayı 148, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/148/2.htm web adresinden 18 Haziran 2008 tarihinde edinilmiştir.
 • Eary, J. (2008). Networked interactive video for group training. British Journal of Educational Technology, 39 (2), 365-368.
 • Güveli, E., & Güveli, H. (2000). Lise 1 Fonksiyonlar Konusunda Web Tabanlı Örnek Öğretim Materyali, V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2, 866-872.
 • Hayes N.A.D. (2007). ICT and learning: Lessons from Australian classrooms, Computers & Education, 49, 385–395.
 • International Society for Technology Education. ([ISTE], 2000). National Educational Technology Standards For Students (NETS). www.iste.org. Web adresinden 20 Şubat 2006 tarihinde edinilmiştir.
 • Koçyiğit, B.,& Sefer, D. (2005). Süreç değerlendirme yaklaşımı ile yazı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma: Benim öykülerim, http://www.erg.sabanciuniv.edu.tr/iok2005 web adresinden 20 Ocak 2005 tarihinde edinilmiştir.
 • Manoucherhri, A. (1999). Computers and school mathematics reform: Implications for mathematics teacher education. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 18(1), 31–48.
 • Mayer, R. E.,& Anderson, R. B.(1991). Animations need narrations: An experimental test of a dual-coding hypothesis. Journal of Educational Psychology, 83(4), 484-490.
 • Milli Eğitim Bakanlığı.(1998). Tebliğler Dergisi. Sayı:2492, 1030-1046.
 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz, Elementary Education Online, 5(2), 50 - 52.
 • Oztok, M. & Özdener, N. (2007). Information and communication technologies in collaboration projects via the Internet, International Journal of Social Sciences, 2(3), 167-172.
 • Öztürk, H. (2007). Yeni programlarda ölçme ve değerlendirme, http://balikesir.meb.gov.tr/dosyalar/haber web adresinden 20 Temmuz 2007 tarihinde edinilmiştir.
 • Özdener,N., Oztok, M.(2008). ICT sufficiency in cooperative projects via the Internet, WSEAS Transactions on Computer Research, 3(1), 51-60.
 • Pavio, A. (2006). Dual coding theory and education, http://www.readytolearnresearch.org/pathwaysconference/presentations/paivi o.pdf web adresinden 10 Ekim 2006 tarihinde edinilmiştir.
 • Pekdağ, B. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri, Balıkesir Üniversitesi Fen Bil. Enst. Dergisi, 7(2), http://fbe.balikesir.edu.tr/dergi/20052/BAUFBE2005-2-8.pdf web adresinden 14 Temmuz 2006 tarihinde edinilmiştir.
 • Persson, I.A. & Persson, K. (2008). Fiction and film as teaching instruments in higher health care education, Journal of Further and Higher Education, 32(2), 111-118.
 • Schnotz, W. & Bannert, M. (2003). Construction and interference in learning from multiple representation. Learning and Instruction, 13, 141-156.
 • Sutherland, R.(2004). Designs for learning: ICT and knowledge in the classroom, Computers & Education, vol. 43, 5-16.
 • Turan, F. (2002). İlköğretim okullarında doğru ve güzel yazı yazma çalışmaları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 155-156, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/turan.htm web adresinden 19 Haziran 2008 tarihinde edinilmiştir.
 • Yalçın, P., Yiğit, D., Sülün, A., Bal, D. A., Baştuğ, A. & Aktaş, M. (2003). Maddeyi tanıma ünitesinin kavratılmasında görsel öğretim materyallerinin etkisi üzerine bir araştırma. G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi. 11(1), 115-120.
 • Yaşar, O. (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler derslerinde görsel materyal kullanımı ile coğrafya konularının eğitim ve öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 163, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/yasar.htm web adresinden 25 Temmuz 2006 tarihinde edinilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Aylin TUTGUN Bu kişi benim
Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi


Nesrin ÖZDENER Bu kişi benim
Marmara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğtitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 1 Nisan 2011
Kabul Tarihi 25 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tutgun, A. & Özdener, N. (2011). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu: Bilgisayar Tabanlı Öykü Tamamlama Çalışması Örneği . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 2 (3) , 1-24 . DOI: 10.5824/1309-1581.2011.2.003.x