Yıl 2010, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 7 2010-09-01

RFID Teknolojisinde İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Human Computer Interraction In RFID Technology

Özgür Erkut ŞAHİN [1]


Çoğu güvenlik uygulamaları pahalı olduğundan tercih edilmez. Bu nedenle insanların kendi kişisel bilgilerini korumaları da güçleşir ve bilgi sızıntıları meydana gelir. RFID etiketleri eski bir teknoloji olmasına rağmen günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknoloji mikroçiplerin üzerine yüklenmiş kimlik tanımlama verilerinin radyo dalgaları kullanılarak okunup işlenmesi prensibine dayalı olarak çalışan bir veri işleme türüdür. Bugün bu teknoloji imalat sektöründen perakende sektörüne kadar geniş bir alanda ürün tanımlama aracı olarak kullanılmaktadır. Potansiyel kullanım şekillerinden pasaport üzerine RFID konularak kimlik belirleme işlemi de yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. İnsan, teknoloji etkileşimin en son boyutu olan ve insana yapılan RFID implantasyonu yoluyla kimlik belirleme işlemi son aşamasına ulaşmıştır. Etkileşim boyutu ele alındığında güvenlik boyutu da maximum düzeye çıkmaktadır. Bu çalışmada, RFID teknolojisine genel bir bakışla beraber, kullanıldığı alanlar, ürün etkileme yoluyla kimlik tanımlama, pasaportlar ve insanla direk temas konularında alınması gereken bilgi güvenliği önlemleri ve insanların özel hayatlarına müdahale konusunda dünyada AB’ de ve Türkiye’de hangi aşamaya kadar hangi ölçüde korunduğu sorgulanmış ve yapılması gerekenler ile ilgili olarak görüş ve öneriler sunulmuştur.
 • Want,R An Introduction to RFID Technology. Published By IEEE CS and IEEE ComSoc. 31.s Da, Ruan(Ed.). Applied Artificial Intelligence : Proceedings of the 7th International FLINS Conference. River Edge, NJ, USA: World Scientific, 2006. 338.s
 • Asif,Z & Madviwalla,M Integrating The Supply Chain with RFID: A Technical And Business Analysis. Fox School of Business Management, Temple University.2005. 27.s
 • Parlikad,K,A&McFarlane. RFID-based product information in end-of-life decision making. Institute for Manufacturing, Cambridge University Engineering Department, Cambridge CB2 1RX, UK. 2007. s
 • Brown,D,E. RFID implementation. McGraw- HillProfessional, 2006. 466 s.
 • Krishna,P & Husak,D. RFID Infrastructure.IEEE Applications &Practice. s. 4-7
 • Lindstrom, P. RFID Security. Rockland, MA, USA: Syngress Publishing, s.58-63. Riscure, Privacy Issues with new digital passport, 2005. http://www.riscure.com/news/passport.html
 • Angeles, R. Rfid Technologies: Supply-Chain Applications and Implementation Issues, Information Systems Management journal, 22:1,s. 63-64
 • Locton, V & Rosenberg, S, R. RFID:The Next Serious Threat to Privacy. Ethics and Information Technology, 2005 7:s. 224-225
 • PESLAK, R, A,. An Ethical Exploration of Privacy and Radio Frequency Identification, Journal of Business Ethics, 59, Springer 2005 DOI 10.1007/s10551-005-2928-8,2005 s:328
 • Lonckton V,& Rosenberg S. R,. RFID: The Next Serious Threat to Privacy, Ethics and Information Technology, Springer 2006 DOI 1007/s 10676-006-0014-2, 2005 p: 224
 • FTC2005] http://www.consumer.gov/idtheft/
 • Dülger, V,M,. Bilişim Suçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004 s:154-156
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Özgür Erkut ŞAHİN
Kurum: Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 27 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2010

APA Şahin, Ö . (2010). RFID Teknolojisinde İnsan Bilgisayar Etkileşimi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 1 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajit-e/issue/54456/741071