Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 23 - 29 2017-12-31

Edebî eserler incelenirken mensubu olunan medeniyetin dünya görüşü, değerler çerçevesi, kavram ve anlam dünyası dikkate alınmadığı takdirde; edibin ve döneminin eksik veya yanlış anlaşılması kaçınılmazdır. Âkif Paşa (1787-1845)’nın Adem Kasidesi’ndeki “adem” ifadesiyle şekillenen şiirin dünyası, şiirin ruhuna uygun bir biçimde “fena” kavramı ve çağrışımları ile yeniden okunduğunda, elde edilemeyen varlığa bir isyan yerine; varlığın örttüğü, perdelediği ve gizlediği fena (yokluk, yok olma) halinin ve neticede yaşanan sıkıntıların sebep ve sonuçları görülecektir. Bunu anlatmak isteyen şair hemen ilk beyitte (Yokluk düşüncesinin bile insana can verdiğine, yokluk şarabının özünün canın cevheri olduğuna) dikkat çeker ve akabinde, (Yokluğun cennet bahçesindeki nimetlerle kıyaslanamaz) olduğunu vurgularken “fena” halinin özelliklerine dikkat çekmektedir. Şiirin son beytinde ise şair kendini (İki cihânın şahlar şahının yolunda yok olduğunu) söylerken, bir manada fenâ-fi’rresûl haline işaret etmiş olmaktadır. Bu sebeple Adem Kasidesi’nin şairin mensup olduğu medeniyetin diliyle yeniden okunması faydalı olacaktır, düşüncesindeyiz.    

Adem Kasidesi, fena, şiir
  • AKAY, Hasan (2014), “Modern Türk Edebiyatında Yoklukla Gerçekleştirilen Bir Holografik Gösteri: Adem Kasidesi”, Karabatak Dergisi, http://www.karabatakdergisi.com/poetika , (İndirme Tarihi, 14.11.2017) KAPLAN, Mehmet (1985), Şiir Tahlilleri 1, İstanbul: Dergâh Yayınları KOLCU, Ali İhsan (2008), Türk Şiirinde Yokluk Fikri ve Adem Kasidesi, Erzurum: SalkımSöğüt Yayınevi. TANPINAR, Ahmet Hamdi (1985), 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi. YORULMAZ, Hüseyin (1996), Divan Edebiyatında Nâbi Ekolü Eski Şiirde Hikemiyât, Ankara: Akçağ Yayınları.
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali PULAT
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Kasım 2017
Kabul Tarihi : 23 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { akaded354281, journal = {Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi}, issn = {2618-6349}, eissn = {2618-6349}, address = {adeddergi@gmail.com}, publisher = {Mehmet ÖZDEMİR}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {23 - 29}, doi = {10.34083/akaded.354281}, title = {Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak}, key = {cite}, author = {Pulat, Ali} }
APA Pulat, A . (2017). Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 1 (1) , 23-29 . DOI: 10.34083/akaded.354281
MLA Pulat, A . "Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak" . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 1 (2017 ): 23-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded/issue/33275/354281>
Chicago Pulat, A . "Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 1 (2017 ): 23-29
RIS TY - JOUR T1 - Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak AU - Ali Pulat Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.34083/akaded.354281 DO - 10.34083/akaded.354281 T2 - Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 29 VL - 1 IS - 1 SN - 2618-6349-2618-6349 M3 - doi: 10.34083/akaded.354281 UR - https://doi.org/10.34083/akaded.354281 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak %A Ali Pulat %T Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak %D 2017 %J Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi %P 2618-6349-2618-6349 %V 1 %N 1 %R doi: 10.34083/akaded.354281 %U 10.34083/akaded.354281
ISNAD Pulat, Ali . "Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 23-29 . https://doi.org/10.34083/akaded.354281
AMA Pulat A . Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak. ADED. 2017; 1(1): 23-29.
Vancouver Pulat A . Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. 2017; 1(1): 23-29.
IEEE A. Pulat , "Fenâ'nın Dilinden Adem'i Okumak", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 23-29, Ara. 2017, doi:10.34083/akaded.354281